Novosti

OSCE 22.11.2011

Sastanak u OSCE uredu u Zenici

U prostorijama OSCE ureda u Zenici održan je sastanak predstavnika ove organizacija s rukovodstvom Eko foruma. Na sastanku su razmijenjene informacije o stanju okoliša u Zenici, o zajedničkom učešću u projektu anketiranja građana u kojem su učestvovali aktivisti našeg udruženja, te je dogovoreno učešće na seminaru “Unapređenje učešća javnosti u donošenju odluka koje se tiču okoliša u skladu s Arhuškom konvencijom”, koji će se održati 15.12.2011. u Tesliću.

Spalionica: da, u Raspotočju: NE!

U hotelu Rudar u Zenici danas je održana javna rasprava o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju postrojenja Centra za mehaničko-termičku obradu otpada u naselju Raspotočje u općini Zenica. Na raspravi je prof.dr. Šefket Goletić, autor Studije o procjeni utjecaja na okoliš tog postojenja, prisutne upoznao sa osnovnim dijelovima te Studije. U prezentaciji su dominirale informacije o prednostima ovog načina zbrinjavanja otpada. Ono što se moglo zapaziti je da su izmjerene emisije tokom probnog rada prekoračile dopuštene vrijednosti za ovakva postrojenja.Nakon prezentacije, građani, većinom stanovnici mjesnih zajednica koje se nalaze u blizini ovog postrojenja, Read more…

Zagađenje u Zenici

Osvrt na rezultate mjerenja kvaliteta zraka u oktobru 2011

Pomoću mobilne mjerne stanice Univerziteta u Zenici (UNZE) vrše se kontinuirana mjerenja zagađenosti zraka na lokaciji mjernog mjesta TETOVO.Na zvaničnoj web stranici općine Zenica (www.zenica.ba) objavljeni su satni prosjeci koncentracija nekih polutanata (O3, CO, SO2, Benzene, Ethylbenzene, M&P-Xylene, O-Xylene, Toluene).NAPOMENA: podaci objavljeni na web stranici Općine Zenica su nepotpuni, jer nedostaju rezultati za lebdeće čestice.Na osnovu objavljenih rezultata može se zaključiti sljedeće: Ocjena zagađenosti zraka na osnovu dnevnih prosjeka koncentracija polutanata(Tabela 1): Nema podataka o koncentracijama lebdećih čestica PM10 (čestice manje od 10 mikrometara) u periodu mjerenja od 1. do 31. oktobra 2011. na mjernom mjestu TETOVO. Dnevni prosjeci koncentracija SO2 u Read more…

Poziv na javne rasprave

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u saradnji sa investitorom “ALBA” d.o.o.Zenica, poziva stanovnike općine Zenica, sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u JAVNOJ RASPRAVI o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju postrojenja Centra za mehaničko-termičku obradu otpada u naselju Raspotočje u općini Zenica. Javna rasprava će se održati u četvrtak, 17.11. 2011. u 11 sati u u prostorijama hotela “Rudar” u Zenici. Dnevni red:1.Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš (predstavnik konsultantske tvrtke).3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja. Dokumentacija za Read more…

Ken Saro Wiwa

Sjećanje na heroja koji je životom platio svoju borbu za čist okoliš

Danas je tačno 16 godina otkako je ubijen Dr. Ken Saro Wiwa, ekološki aktivista iz Nigerije. Dr. Ken Saro Wiwa se suprotstavio degradaciji prirode pokrajine Ogoni u Nigeriji, koja je nastala tako što je kompanija Shell Petroleum Development Company 37 godina vršila eksploataciju nafte u ovom području. Kompanija Shell je eksploataciju vršila u saradnji s diktatorskim vojnim režimom, koji je i izvršio egzekuciju vješanjem nad 8 ekoloških aktivista i njihovim liderom Dr. Ken Saro Wiwa, koji su ekološke probleme u svojoj zemlji pokušavali nenasilno riješiti međunarodnom kampanjom i internacionalizacijom svog problema. Izgovor nigerijske vojne hunte za kaznu vješanjem bila je smrt 4 Read more…

Plan upravljanja otpadom 2011-2016

Vijeće općine Zenica na 32. sjednici održanoj 28. jula 2011. godine, donijelo je zaključak o utvrđivanju Nacrta Plana upravljanja otpadom 2011-2016 i upućivanju na javnu raspravu. Tekst Nacrta Plana upravljanja otpadom 2011-2016 upućen je na javnu raspravu u trajanju od 60 dana od dana održavanja sjednice Vijeća općine. Stručna služba Vijeća i Načelnika je bila zadužena da organizira štampanje teksta Nacrta Plana i da ga distribuira svim učesnicima u javnoj raspravi. Pisane primjedbe, prijedlozi i sugestije mogli su se dostaviti najkasnije do 29.septembra 2011. godine Službi za komunalne poslove i ekologiju. Eko forum Zenica je 28.9.2011. dostavio primjedbe na Plan Read more…

IPPC

Okrugli sto “EU direktiva o industrijskim emisijama”

U petak, 21.10.2011. godine, u Sarajevu je održan Okrugli sto na temu “Direktiva o industrijskim emisijama u BiH”. Okrugli sto je organizovan u okviru IPA projekta “Podrška implementaciji Direktive o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađenja IPPC”. Projekat je započeo s realizacijom u februaru 2010. godine. Cilj Okruglog stola je bilo upoznavanje predstavnika nevladinih organizacija s novom EU direktivom o industrijskim emisijama, aktivnostima i rezultatima IPPC projekta, te razmjena mišljenja i iskustava. Rezultati projekta su prijedlozi legislative, zakona i pravilnika koji će biti ponuđeni Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH na usvajanje.Najvažniji rezultat projekta je softver i pravilnik za jedinstveni Read more…

ArcelorMittal

Sumporna jesen u Zenici

U petak, 7.10.2011. godine, u jutarnjim satima iznad kompanije ArcelorMittall se pojavio ogroman oblak crvene prašine, koji je vjetar usmjerio prema naseljima Gračanica, Pehare i Ričice, odakle smo primili pozive uznemirenih građana. Tek uveče su građani dobili obavještenje da se desila havarija prilikom puštanja pogona visoke peći u rad nakon remonta. U izjavi kompanije rečeno je da “tokom požara i aktivnosti na njegovom gašenju, nije bilo povrijeđenih, veće materijalne štete, niti posljedica po okoliš”.Kad su rezultati mjerenja kvaliteta zraka za taj period objavljeni na web stranici Općine Zenica, analizirali smo rezultate mjerenja, koje možete vidjeti na priloženom dijagramu. Iz dijagrama koji pokazuje satne koncentracije Read more…

Centar za ekologiju i energiju Tuzla

Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH

Fondacija Heinrich Böll, u saradnji sa partnerima: “Helsinški komitet za ljudska prava u BiH” i “Centar za ekologiju i energiju” iz Tuzle, realizuju projekat koji finansira Europska unija pod nazivom “Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH“. Cilj projekta je da se podigne svijest građana kada je riječ o okolišnim pravima, te da se unaprijede kapaciteti organizacija civilnog društva kako bi mogli pravovremeno reagovati i spriječiti potencijalne ekološke štete. U okviru ovog projekta, pored brojnih drugih aktivnosti, održana je aktivnost pod nazivom “Radna grupa” čiji je cilj okupiti predstavnike NVO-a, predstavnike vlasti, okolišne eksperte, eksperte za ljudska prava, pravnike i Read more…

SO2

Zahvalnost za zahvalnost

Iz medija smo saznali da je kompanija ‘ArcelorMittal’ Zenica 23. septembra obavijestila građane Zenice, da će u ponedjeljak i utorak zbog remonta doći do povremenih pojačanih emisija crnog dima.Kompanija je iskazala zahvalnost građanima za razumijevanje u toku izvođenja radova. Umjesto našeg komentara te najave dajemo vam grafički prikaz koncentracija SO2 u zeničkom zraku za prethodnih mjesec dana, iz nepotpunih podataka o koncentracijama polutanata u zeničkom zraku objavljenih na web stranici Općine. Iz dijagrama se vidi da su se povećane koncentracije SO2 po pravilu javljale u periodu od 7 do 15 sati. Možete vidjeti da su te koncentracije u ovom periodu nekoliko puta Read more…