Novosti

Prašina

U Zenici jutros “obilježen” Dan zaštite okoliša

Građani Zenice su 8. juna ujutro ostali zaprepašteni količinom prašine koja se sručila na grad, najvjerovatnije tokom prethodne večeri ili noći. Kompletan grad je prekriven debelim slojem prašine, na koju je pala kiša i napravila prljavi pokrivač na cijelom gradu. To se najbolje moglo vidjeti na automobilima, kao što možete vidjeti na fotografijama s naše web stranice.Iako je Eko forum još 17. maja tražio od Općine Zenica informaciju o tome zašto se više ne objavljuju rezultati mjerenja zagađenja zraka, te informacije, kao ni rezultata mjerenja još nema.Količinu prašine u zraku Općina ne mjeri od 28. februara. Na web stranici Općine Read more…

Mošćanica

Regionalna deponija otpada “Mošćanica”

Povodom 3 godine postojanja Regionalne deponije “Mošćanica” u Zenici, održana je manifestacija “Dan otvorenih vrata”. Tom prilikom je delegacija “Eko foruma” posjetila deponiju. Imali smo priliku da se upoznamo sa načinom rada regionalne deponije, i na licu mjesta smo se uvjerili da se u radu deponije poštuju propisi zaštite okoliša, monitoringa emisija zagađujućih materija, a upoznali su nas i sa planovima budućih aktivnosti deponije.Rukovodstvo deponije je kao ključni problem istaklo nepostojanje institucije koja bi bila ovlaštena za regionalno upravljanje otpadom. Iako je deponija projektovana tako da pokriva područje dva kantona, samo polovina općina koristi usluge deponije, što se pravda visokom Read more…

UNEP

Svjetski dan zaštite okoliša

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. juna na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, a na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Svjetskim danom zaštite okoliša želi se potaknuti ljude da postanu aktivni učesnici održivog i ravnomjernog razvoja te da preuzmu odgovornost za očuvanje planete.Tema Svjetskog dana zaštite okoliša ove godine je zaštita šuma.

Visoka peć maj 2011

Zašto se više ne objavljuju rezultati mjerenja?

Na web stranici Općine Zenica (www.zenica.ba) do 27.4.2011. objavljivali su se rezultati mjerenja zagađenosti zraka. Obzirom da se od početka maja 2011 kontinuirano dešavaju “incidenti” velikih emisija iz pogona Visoke peći u kompaniji ArcelorMittal, a građani nemaju informaciju o količinama emisija i imisija zagađujućih materija, Eko forum je od Općine Zenica tražio da nam dostavi informaciju zašto se na web stranici Općine Zenica ne objavljuju podaci o količinama lebdećih čestica (PM10)? Posljednji podaci su dati za 28.2.2011. Obzirom da je i kantonalna stanica za mjerenje imisija prije 2 mjeseca (18.3.2011) premještena u Brezu, građani nemaju nikakve informacije o kvalitetu zraka Read more…

Eko forum Zenica

Reagovanje na objavljene zaključke sa sastanaka Općinske komisije i nevladinih organizacija

U aprilu 2011. godine, Eko forum Zenica je dobio poziv da učestvuje na sastancima Komisije za praćenje stanja okoliša Općine Zenica i nevladinih organizacija. Pozivu smo se odazvali, očekujući da je općinska vlast, nakon više od 6 godina djelovanja u sadašnjem sastavu, konačno odlučila otvoriti dijalog sa organizacijama koje zastupaju interese građana.Održana su dva sastanka, nakon kojih je Komisija objavila zaključke, do kojih se navodno došlo na sastancima. Na sastancima je Komisija insistirala na tome da općina i nevladine organizacije imaju jedinstven stav o ovim problemima. Eko forum i općina imaju zajednički cilj, ali je pristup rješavanju tih problema potpuno Read more…

Zemlja

Dan planete Zemlje

Dan planete Zemlje službeno se obilježava od 1992. godine kada je tokom Konferencije UN-a o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru na kojoj je sudjelovao veliki broj predstavnika vlada i nevladinih organizacija usklađen program za promociju održivog razvoja.Na prijedlog bolivijske vlade 2009. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda je 22. april proglasila međunarodnim Danom planete Zemlje.

Omanović

In memoriam: prof.dr. Mustafa Omanović

Danas, 7. aprila 2011, navršavaju se dvije godine otkako nas je napustio pionir ekologije u Zenici, prof.dr. Mustafa Omanović.Rođen je 1931. godine u Mostaru a školovao se u Travniku i Sarajevu. Bio je izuzetan stručnjak iz oblasti hemije i zaštite okoline, a 1995. godine ga je Internacionalna liga humanista proglasila “Humanistom decenije“. Bio je istaknuti borac u „Eko pokretu“, ekspert UN-a za održivi razvoj i okoliš, te predsjednik Balkansk asocijacije za zaštitu okoliša. Mustafa Omanović je sav svoj život podredio za dobrobit i prosperitet Zenice, a njegovi naučni radovi će biti garant podsjećanja na njegovo ime i djelo. Njegov naučnoistraživački Read more…

Sastanak u općini

Prvi dijalog nevladinih organizacija i općinske administracije u Zenici na temu zaštite okoliša

U ponedjeljak, 4.4.2011 u zgradi Općine Zenica održan je sastanak Komisije za praćenje stanja okoliša Općine Zenica, udruženja građana “Eko forum” i udruženja “Forum građana Zenice”. Općinska vlast je tako konačno pružila šansu nevladinom sektoru da se aktivnije uključi u rješavanje nagomilanih problema u oblasti zaštite okoliša. Iako su dnevnim redom bile predviđene 4 teme za raspravu, nakon skoro tri sata, koliko je sastanak trajao, usaglasili smo stavove samo o dvije teme, tako da je dogovoren nastavak sastanka tokom sljedeće sedmice. Prva tema sastanka su bile okolinske dozvole za pogone kompanije ArcelorMittal Zenica. Prema informaciji koju je kompanija uputila Općini, Read more…

Eko forum Zenica

Ocjena rezultata mjerenja zagađenosti zraka na mjernim mjestima “Institut” i “Tetovo” u periodu od 1. do 31. marta 2011. godine

Pomoću mobilne stanice Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) vrše se kontinuirana mjerenja zagađenosti zraka na lokaciji mjernog mjesta INSTITUT. Mjerenja su vršena do 17. marta 2011, kad je mobilna stanica za mjerenje zagađenosti zraka premještena u Brezu.Pomoću mobilne mjerne stanice Univerziteta u Zenici (UNZE) vrše se kontinuirana mjerenja zagađenosti zraka na lokaciji mjernog mjesta TETOVO.Na zvaničnoj web stranici općine Zenica (www.zenica.ba) objavljeni su satni prosjeci koncentracija polutanata s mjernog mjesta INSTITUT (do 17.3.2011) i koncentracija nekih polutanata (O3, CO, SO2, Benzene, Ethylbenzene, M&P-Xylene, O-Xylene, Toluene).Rezultati mjerenja su obrađeni i prikazani u tabelama (Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3, Tabela 4).Na osnovu toga daje se slijedeća Read more…