Novosti

Pismo Federalnom ministru turizma i okoliša, dr. Nevenku Hercegu

Poštovani gospodine Ministre,Dana 20.11.2009 godine Vaše Ministarstvo objavilo je da je izdalo Okolinsku dozvolu za department Čeličane EAF 100 t kompaniji ArcelorMittal Zenica, a nakon zakonom provedene procedure. Nadalje se navodi da »budući da su se u međuvremenu stekli zakonski uvjeti za izdavanje okolišnih dozvola za preostala postrojenja tvrtke ArcelorMittal – Koksara, Aglomeracija, Čeličana BOF, Valjaonica, Kovačnica, Visoka peć, Energetika i Saobraćaj, konačno okončanje  jednog od najzahtijevnijih postupaka izdavanja okolišne dozvole u Federaciji BiH od kada je ona uvedena u praksu kao pravni instrument zaštite od tzv. “prljavih tehnologija” očekuje se do polovice prosinca ove godine« (kraj citata).Navodite i to »kako Read more…

Tribina

Zaključci sa Okruglog stola “Odgovorna EKO BiH”

“Eko Forum” Zenica organizovao je u subotu, 21. novembra, okrugli sto „Odgovorna EKO BiH“, tokom kojeg su prisutni razmatrali pitanja od značaja za zaštitu okoliša u lokalnim sredinama. Razgovarano je i o potrebi donošenja strategije zaštite okoliša, kao i primjene okolišnih zakona na nivou Bosne i Hercegovine, te odgovornog ponašanja zvaničnih institucija vlasti u skladu sa njihovim zakonskim obavezama, i u vezi sa brigom za živi svijet u Bosni i Hercegovini.U radu okruglog stola učestvovale su slijedeće nevladine organizacije: (iz Zenice, Gračanice, Jajca, Sarajeva i Kaknja):1. Udruženje „Eko Forum“ Zenica2. Sportsko ribolovno društvo „Drijenča“ Gračanica3. Saida Berbić, šef odjela za Read more…

Mobilna mjerna stanica

Urgencija Načelniku Općine Zenica za aktiviranje Mobilne stanice za mjerenje parametara kvaliteta zraka, vode i tla

OPĆINA ZENICANačelniku Husejinu Smajloviću Poštovani, Ponovo Vam se obraćamo sa ovim zahtjevom da u interesu građana uputite Univerzitetu u Zenici  zahtjev da se nabavljena mobilna stanica za mjerenje parametara kvaliteta zraka, vode i tla uputi na područje Mjesne zajednice Tetovo a zatim i ostalih mjesnih zajednica koje gravitiraju prema kompaniji „ArcelorMittal Zenica“ d.o.o.Imajući u vidu pokretanje proizvodnje na Koksari  smatrajte ovaj naš zahtjev urgentnim. Izmjerene parametre tražimo da se javno i kontinuirano objavljuju u sredstvima javnog informisanja u Zenici. Posebno smo zainteresovani da se oprema za mjerenje parametara kvaliteta zraka, vode i tla koja se trenutno nalazi iza zgrade Rektorata Univerziteta  Read more…

Metalurg

Poziv za učešće u radu Okruglog stola “Odgovorna EKO BiH”

Dragi prijatelji, Pozivamo Vas da učestvujete u radu okruglog stola “Odgovorna EKO BiH!”, kojem će prisustvovati udruženja iz Bosne i Hercegovine čiji je prioritet u djelovanju zaštita životne sredine.Okrugli sto će biti održan 21.novembra 2009. god. u reprezentativnom kongresnom prostoru Metalurg city centra Zenica sa početkom u 11 sati.Posebno nam je u interesu da se u radu našeg seminara razgovara o kvalitetu životne sredine i njenom utjecaju na floru, faunu i čovjeka.Svim udruženjima će biti omogućeno da predstave svoje aktivnosti. Prezentere molimo da materijale prenesu na nosivi medij (cd, dvd i sl.), kako bi ih mogli koristiti tokom i nakon Okruglog stola.Kotizacija nije predviđena. Read more…

Koksara_juli_2015

Ponovno pismo Arcelomittalu

Arcelor Mittal Zenican/r  Prof.dr. Azizu Mujezinoviću Poštovani. Dana 20.05.2009 godine na incijativu Arcelor Mittala održan je sastanak između predstavnika ove kompanije i NVO EKO FORUM Zenica na kojem su donešeni sljedeći zaključci: 1. Obećanje Arcelor Mittala  da će u dogledno vrijeme EKO FORUM-u dostaviti tražene informacije priložene pismeno 20.05.2009 godine na istom sastanku od strane EKO FORUMA Zenica, a tiču se podataka o internom monitoringu unutar kompanije Arcelor Mittal Zenica (Dvokut Sarajevo). 2. Način i dinamiku provođenja »Plana aktivnosti o smanjenju emisija« koji je javno promovisan, ali kompletan nije dostupan. 3. Uspostavljanje kontakata između Arcelor Mittal-a i EKO FORUMA Zenica. Read more…

BOF

Pismo Federalnom ministarstvu turizma i okoliša

Federalnom ministarstvu turizma i okoliša Sarajevon/r gospodinu Tomislavu Lučiću, savjetniku za okolišPoštovani gosp. Ministre.Javna rasprava o “Planu aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija” vezana za kompaniju “ArcelorMittal Zenica” d.o.o. Zenica odavno je završena. EKO FORUM Zenica dostavio je Vašem Ministarstvu “Primjedbe” na pomenuti plan u formi pisanog dokumenta, a nikada nije saznao kakav je efekat ove Javne rasprave i kakva je sudbina ovih “Primjedaba”.Molimo Vaše Ministarstvo da nas izvjesti o tome, kakvi su rezultati javnih rasprava po pitanju svakog departmenta unutar kompanije “ArcelorMittal Zenica” d.o.o., za koje znamo da nikada nisu ni održane?! U očekivanju Vašeg odgovora,S Read more…

Zenica

Odgovor Federalne inspekcije Općini Zenica povodom zagađenja rijeke Bosne

INSPEKTORAT VODOPRIVREDNE INSPEKCIJEBroj: 14/03-25-4-131-4/09Sarajevo, 10.09.2009. godine ZENIČKO – DOBOJSKI KANTONOPĆINA ZENICAZ E N I C A PREDMET: Obavještenje o preduzetim mjeramaVeza Vaš akt broj: 02-23-13843/09 od 26.08.2009. godine Na osnovu prijave članova UGSR “Bistro” Zenica  o pomoru ribe u rijeci Bosni nizvodno od ArcelorMittal Zenica d.o.o., izvršeno je više inspekcijskih pregleda kod navedenog privrednog subjekta u cilju utvrđivanja stanja poštivanja propisa iz odredbi Zakona o vodama (“Sl. novine FBiH”, broj: 70/06) a vezano za zagađenje u rijeci Bosni i utvrđeno sljedeće:Da je dana 22.08.2009. godine došlo do incidentnog zagađenja u rijeci Bosni iz glavnog kolektora otpadnih voda grada Zenice, u koji su Read more…

Vjetrenica

Otvoreno pismo podrške Eko Foruma Zenica u slučaju špilje Vjetrenica

– Ministru okoliša i turizma u Vladi FBiH Nevenku Hercegu;– Savezu speleologa BiH;– Speleološkoj udruzi Vjetrenica – Popovo polje, g.-u Ivi Lučiću– Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika;– medijima Udruženje građana Eko Forum Zenica bezuvjetno podržava Savez speleologa BiH i Speleološku udrugu Vjetrenica – Popovo polje u nastojanjima i borbi za zaštitu bisera bosanskohercegovačkog krasa – špilje Vjetrenica. Našom podrškom stali smo u red onih koji na legalan i demokratski način ispoljavaju problematiku krutog ophođenja čovjeka do prirodnih blagodati, i u red onih koji osuđuju skrnavljenje prirodne baštine i bezkrupulozno narušavanje ekoloških normi države BiH. Mnoge međunarodne institucije te mnogi domaći Read more…

Eko forum Zenica

Otvoreno pismo Ministru okoliša i turizma u Vladi FBiH

– Ministru okoliša i turizma u Vladi FBiH Nevenku Hercegu;– Direktoru Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahimu Tirku;– Glavnom kantonalnom tužiocu ZDK Murisu Hadžiselimović;– Rektoru Univerziteta Zenica Sabahudinu Ekinoviću;– Načelniku Općine Zenica Husejinu Smajloviću;– medijima  OTVORENO PISMO FEDERALNOM MINISTRU OKOLIŠA I TURIZMA, DIREKTORU FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE, GLAVNOM KANTONALNOM TUŽIOCU ZDK, REKTORU UNIVERZITETA ZENICA I NAČELNIKU OPĆINE ZENICAu vezi sa zagađenjem iz kompanije «ArcelorMittal» Zenica  Udruženje građana «Eko Forum» Zenica podsjeća nadležne institucije u akcidentu u kojem je u subotu, 22. avgusta zatrovan tok rijeke Bosne nizvodno od brane u zeničkom naselju Kanal, da je vrijeme da se odgovorni Read more…