Predstavljamo Inicijativu ‘Ekopod, za čistu Zenicu!’

Published by Eko Forum on

Funkcionalan sistem upravljanja otpadom, čista izletišta i priroda bez divljih deponija

Aktivisti Kreativaca, Reactiva i Eko foruma udružili su se u inicijativi zagovaranja dobrih rješenja za unapređenje sistema upravljanja otpadom na cijeloj teritoriji grada Zenice. Naša namjera je da pomirimo želje i potrebe svih učesnika u lancu upravljanja otpadom, ohrabrimo pozitivne prakse recikliranja, animiramo građane da aktivno učestvuju u donošenju odluka u ovoj oblasti, te ukažemo na nedostatke za koje se mogu pronaći odgovarajuća rješenja, u saradnji sa građanima Zenice.

Cilj su nam potpun obuhvat i funkcionalan sistem organizovanog odvoza otpada, bolja rješenja za čista izletišta, smisleniji pristup reciklaži i priroda bez divljih deponija!

Aktuelnim Ugovorom o obavljanju komunalnih djelatnosti koji je za period od 20 narednih godina zaključen između Grada i Albe, sudionici su se obavezali na uspostavu sprovodivog savremenog sistema upravljanja otpadom, koji podrazumijeva odgovarajuće odvajanje i preradu korisnog otpada, smanjenje dopremljenih količina otpada na Regionalnu deponiju Mošćanica i proširenje usluga Albe na cjelokupan teritorij grada Zenice, uz uvođenje koncepta „zelenog otpada“.

Inicijativa, koju zajednički realizuju tri zenička udruženja na čelu sa Udruženjem Kreativci, računa na aktivno učešće građana Zenice u društvenim promjenama koje će doprinijeti unapređenju sistema.

Ekopod podrazumijeva kampanju zagovaranja dobrih rješenja. Naša inicijativa se bazira na istraživanju problema, identifikaciji najboljih rješenja i zagovaranju promjena kojim želimo doprinijeti uspostavi efikasnog sistema upravljanja otpadom i većem uključivanju građana u procese donošenja odgovarajućih rješenja i propisa u ovoj oblasti.

Rješenja koja predlažemo:

  • Ulazak svih dijelova Zenice u organizovani sistem prikupljanja otpada uz povećanje broja kontejnera u rubnim dijelovima grada,
  • Stvaranje odgovarajućeg okruženja za primjenu krilatice „otpad je resurs“, koja će biti sprovodiva na svim nivoima sistema upravljanja otpadom,
  • Uključivanje građana Zenice u procese donošenja odgovarajućih odluka o sistemu upravljanja otpadom na teritoriji grada.

Naša poruka građanima:

Doprinesi i ti boljim rješenjima za svoju zajednicu: manje bacaj, više sortiraj i nađi svoje mjesto u sistemu upravljanja otpadom!

Naše naredne aktivnosti:

Uz sastanke sa nadležnima za sistem upravljanja otpadom, kao i pripremu zanimljivih akcija koje planiramo realizivati u narednih devet mjeseci, pokrenuli smo Facebook stranicu ‘Ekopod, za čistu Zenicu!‘, putem koje ćemo građane informisati o svim fazama Inicijative.


Kampanja Ekopod je dio projekta PRAGG koji finansira Vlada Švicarske, a provodi ga konzorcij koji čine
HELVETAS i NIRAS, u partnerstvu sa lokalnim partnerima Centri civilnih incijativa (CCI) i Institut za razvoj
mladih KULT
.

Categories: Novosti

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *