Arhus centar Zenica

Eko forum Zenica član je mreže Arhus centara BiH, zajedno s centrima u Banja Luci, Sarajevu i Tuzli. Arhus centri podstiču transparentnost rada organa uprave i aktivno učešće građana u odlučivanju po pitanjima okoliša. Arhuška konvencija zasniva se na tri stuba:

Pravo na pristup informacijama

Svaka osoba ima pravo dobiti informacije o okolišu koje posjeduju institucije, bez obzira na razlog traženja tih informacija.

Pravo na učešće u odlučivanju

Organi vlasti moraju uzeti u obzir stavove javnosti u procesu donošenja konačnih odluka koje se tiču okoliša.

Pristup pravosuđu

Svi građani i udruženja imaju pravo pokrenuti kaznene mjere ako im se uskrati pristup informacijama i učešće u procesu odlučivanja.

Naš tim

Ovlaštena osobe za zastupanje udruženja je predsjednik, a u slučaju njegovog odsustva potpredsjednik. Upravni odbor je izvršni organ koji se stara o provođenju ciljeva. Skupština je najviši organ upravljanja kojom rukovodi predsjednik Skupštine a čine je svi članovi udruženja. Nadzorni odbor je organ kontrole rada i poslovanja.
Zlatan Alibegović

Zlatan Alibegović

Predsjednik udruženja

Ovlaštena osoba za zastupanje i predstavljanje udruženja. Izabran za predsjednika na skupštini održanoj 19.4.2017. i 24.4.2021

Majda Ibraković

Potpredsjednica udruženja i koordinatorica projekta Mreža Arhus centara

Ovlaštena osoba za zastupanje i predstavljanje udruženja. Izabrana za potpredsjednicu na skupštini održanoj 23.3.2024.

Samir

prof.dr. Samir Lemeš

Predsjednik Upravnog odbora udruženja
Edita

Edita Šišić

Predsjednica skupštine udruženja

Sanja Stević

Koordinatorica projekta Reind-BBG

Igda Lemeš

Administrativna i finansijska službenica
 • Arnika
 • European Union
 • OSCE
 • Centar za životnu sredinu Banja Luka
 • Centar za ekologiju i energiju Tuzla
 • Aarhus centar Sarajevo
 • PeaceNexus
 • BMPF
 • SAICM
 • WECF
 • Transition
 • Aarhus centres
 • CPCD
 • Misli o prirodi
 • Švedska
 • Eko BiH
 • EFB
 • Dinarica
 • CEE Bankwatch

Novosti

Prilike i izazovi za angažman žena u ekološkoj pravdi u Bosni i Hercegovini i na Kosovu

U petak 17.5.2024. Eko forum Zenica bio je domaćin radionice o angažmanu žena u ekološkoj pravdi u BiH u organizaciji UNDP. UNDP kancelarije u Bosni i Hercegovini i na Kosovu provode zajedničku studiju koja ima za cilj identificirati mogućnosti koje bi omogućile povećanje stope uključenosti žena u pitanja koja se tiču ekološke pravde, kao podrška miru. Rezultati studije bi trebali dati skup potvrđenih preporuka o tome kako aktivno podsticati i osnažiti žensko vodstvo u unapređenju mira kroz ekološku pravdu. Ova studija će postaviti temelje za dalje inicijative, osmišljene da podignu svijest javnosti o ekološkim izazovima i osnaže zajednice, posebno žene, da se zalažu za ekološku pravdu.

Kontaktirajte nas

Adresa

Talića brdo 11, Zenica 72000,
Bosna i Hercegovina
GPS koordinate: 5WW6+WV Zenica

Telefon

+387 32 405 050

Žiro račun

134-010-00003713-39 ASA banka d.d. Sarajevo

Kontaktirajte nas

Vaše ime i prezime
Vaša e-mail adresa
Vaša poruka