Prvi sastanak i okupljanje partnera u okviru Projekta “ReInd-BBG”

Prvi sastanak projektnih partnera u okviru Projekta “Reindustrijalizacija po principu ‘brownfield je bolji od greenfeelda’ – Brownfield is Better than Greenfield – ReInd-BBG” održan je 6 i 7. februara u Ljubljani. Domaćin sastanka bila je Gospodarska zbornica Slovenije, vodeći partner u Projektu. Eko forum je zajedno sa ostalih 15 partnera iz sedam zemalja predstavio svoj projektni tim i ideje vezane za realizaciju projekta.

Predstavljamo Inicijativu ‘Ekopod, za čistu Zenicu!’

Aktivisti Kreativaca, Reactiva i Eko foruma udružili su se u inicijativi zagovaranja dobrih rješenja za unapređenje sistema upravljanja otpadom na cijeloj teritoriji grada Zenice. Naša namjera je da pomirimo želje i potrebe svih učesnika u lancu upravljanja otpadom, ohrabrimo pozitivne prakse recikliranja, animiramo građane da aktivno učestvuju u donošenju odluka u ovoj oblasti, te ukažemo na nedostatke za koje se mogu pronaći odgovarajuća rješenja, u saradnji sa građanima Zenice.

Rezultati analiza zagađenja rijeke Bosne

Tokom 2023. godine desilo se više incidenata sa nekontrolisanim ispuštanjem otpadnih voda u rijeku Bosnu. Na adresu Eko foruma konačno su stigli rezultati analiza koje su provele ovlaštene laboratorije Agencije za vodno područje rijeke Save, nakon incidentnog zagađenja rijeke Bosne iz jula 2023. godine.

Javni poziv za nabavku usluga

Udruženje „Eko forum Zenica“ u sklopu projekta „Jačanje odgovora na sigurnosne rizike od klimatskih promjena” uz podršku projekta „Extra-budgetary (ExB) financed project # 1102151 – OSCE”, objavljuje javni poziv za nabavku usluga mjerenja kvaliteta zraka u Lukavcu

Javni poziv za nabavku usluga

Udruženje „Eko forum Zenica“ u sklopu projekta „Jačanje odgovora na sigurnosne rizike od klimatskih promjena” uz podršku projekta „Extra-budgetary (ExB) financed project # 1102151 – OSCE”, objavljuje javni poziv za nabavku usluga genotoksikološkog i citotoksikološkog monitoringa
posljedica aerozagađenja kod ljudi

EKO HUBOVI predali inicijativu za donošenje: Zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana/ki i aktivista/ica u FBiH!

U petak, 15.12.2023. na godišnjicu od kada je BiH ponuđen kandidatski status za članstvo u EU, Eko HUBovi su predali inicijativu za donošenje Zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana/ki i aktivista/ica u FBiH. Inicijativu je svojim potpisom podržalo 2165 građana/ki diljem Federacije BiH, a zasebno su upućena i pisma  podrške nevladinih organizacija, koje su se na ovaj način pridružili inicijativi.

Drvo prijateljstva 2023

Četvrti puta po redu, u okviru regionalne inicijative “Drvo prijateljstva”, uspjeli smo zajednički zasaditi 450 stabala u 9 gradova Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, šaljući simboličnu poruku i podižući svijest o jednom od najgorućih problema u regionu – zagađenju zraka. Ove godine akciju su realizovali Eko Forum iz Zenice, Fondacija za razvoj i demokratiju iz Sarajeva, Institut za teritorijalno upravljanje okolišem iz Tirane, Let’s Do It iz Peći, Air Care iz Skoplja, KOD iz Podgorice, Udruženje Krokodil iz Beograda i Udruženje za razvoj grada iz Bora, uz podršku i koordinaciju Evropskog fonda za Balkan iz Beograda.

Reci-kompost: Najmlađi Zeničani proizvode najbolju prehranu za biljke

Udruženje Eko forum uvodi praksu kompostranja u zeničke osnovne škole i obdaništa. Projekat „Reci-kompost“ trenutno obuhvata aktivne učenike pet osnovnih škola i štićenike jednog zeničkog obdaništa, a teži da idejno preraste u obaveznu praksu svih ekoloških sekcija, koje mogu unijeti duh kolektivnog osjećanja obaveze prema zaštiti prirode kroz osiguravanje ciklusa njene obnove i samog života.

Regionalna akcija “Drvo prijateljstva” 2023

Regionalna akcija sadnje drveća „Drvo prijateljstva“ koju je pokrenuo Evropski fond za Balkan (EFB) sprovodi se u saradnji sa lokalnim partnerima u svim zemljama regiona. U četvrtom izdanju ove regionalne inicijative, 20. novembra 2023. u 11 sati, istovremeno će biti zasađeno 450 stabala u 8 gradova u regionu. U Zenici će aktivisti Eko foruma Zenica, zajedno sa učenicima Osnovne škole “Mak Dizdar” i učenicima Srednje medicinske škole, zasaditi 50 stabala lipe u naselju Babina rijeka, na lokaciji pored gradskih bazena.