Pokazatelji kvaliteta zraka u 2022

Objavljeni podaci o kvalitetu zraka za 2022. godinu

Federalni hidroemetorološki zavod FBiH objavio je godišnji izvještaj o kvalitetu zraka za 2022. godinu. Kvalitet zraka u Zenici i dalje je opasno narušen visokim koncentracijama sumpordioksida i lebdećih čestica u mjeri u kojoj ozbiljno može narušiti zdravlje ljudi. Vrlo visoke koncentracije navedenih polutanata su evidentne na svim mjernim mjestima u i oko grada. Ovo se odnosi i na godišnje prosjeke i na broj dozvoljenih prekoračenja satnih, odnosno dnevnih koncentracija. Tokom ljetnog perioda povremeno su povišene i koncentracije ozona u višim dijelovima grada. Ostali mjereni parametri nisu prekoračivali propisane norme. Vrlo visoke koncentracije sumpordioksida i lebdećih čestica zabilježene su i u ruralnom području (Vranduk).

Održan sastanak koordinacionog odbora Eko BiH mreže

U Zenici je danas održan sastanak koordinacionog odbora Eko BiH mreže, koja okuplja 38 ekoloških organizacija iz Bosne i Hercegovine. To je prva aktivnost projekta koji zajednički realizuju Eko forum Zenica, Centar za ekologiju i energiju Tuzla, Centar za životnu sredinu Banja Luka, Udruženje “Resursni Aarhus centar u BiH”, Eko akcija Sarajevo i Green team Novi Grad.

Novi projekat Eko foruma Zenica

Eko forum Zenica, u partnerstvu s organizacijama Centar za ekologiju i energiju Tuzla, Centar za životnu sredinu Banja Luka, Udruženje “Resursni Aarhus centar u BiH” Sarajevo, Eko akcija Sarajevo i Green team Novi Grad, od maja 2023 do aprila 2024 realizirat će projekat “Eko BiH mreža”.

Sumnjivi rezultati analize uzoraka iz rijeke Bosne

Dana 31.1.2023. godine građani i aktivisti uočili su i prijavili incident onečišćenja rijeke Bosne na jednom od ispusta otpadnih voda kompanje ArcelorMittal Zenica. Na lice mjesta izašli su i kantonalni i federalni vodni inspektor, službenici Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK i uposlenici Agencije za vodno područje rijeke Save. Uzeti su uzorci vode na tri lokacije, na samom ispustu, te 500 metara uzvodno i nizvodno od ispusta. Uzorke je analizirala Laboratorija za vode Agencije za vodno područje rijeke Save. Eko forum je 21.2.2023. uputio nekoliko zahtjeva za pristup informacijama, i ovim putem obavještavamo javnost o informacijama do kojih smo do sada uspjeli doći.

Arogancija umjesto društvene odgovornosti

Eko forum je od Federalnog ministarstva okoliša i turizma tražio informacije o realizaciji mjera iz okolinske dozvole za ArcelorMittal Zenica. Danas smo dobili arogantan odgovor kompanije, da nema potrebe da ih pitamo za realizaciju mjera, nego da će to dostaviti u godišnjem izvještaju, do kraja marta ove godine.

Učešće na konferenciji u Beogradu

Konferencija pod nazivom “Civilno društvo, političko djelovanje i evropske integracije” u organizaciji Univerziteta u Beogradu i talijanskih organizacija Osservatorio Balcani Caucaso i Centro per la Cooperazione Internazionale, održana je u Beogradu, 2.3.2023. godine.