Rukovodstvo udruženja

Na Redovnoj skupštini, održanoj 24.4.2021, izabrano je rukovodstvo Udruženja, u sastavu:

Ovlaštene osobe za zastupanje i predstavljanje Udruženja građana “Eko-Forum Zenica”:

 • Zlatan Alibegović – predsjednik udruženja
 • Majda Ibraković – potpredsjednica udruženja (imenovana 23.3.2024)
 • Nejra Turčinović (razriješena 23.3.2024)

Upravni odbor:

 • Samir Lemeš, predsjednik
 • Safet Hamedović
 • Svjetlana Jerkić
 • Aldin Tokalija (imenovan 21.3.2023)
 • Dženana Radončić (imenovana 21.3.2023)
 • Anel Husaković (razriješen 23.3.2024)
 • Igor Primorac (razriješen 23.3.2024)
 • Igda Lemeš (razriješena 23.3.2024)
 • Mirhunisa Bektaš (razriješena 21.3.2023)
 • Sanja Stević (razriješena 23.3.2024)
 • Vedad Islambegović (imenovan 21.3.2023, razriješen 23.3.2024)

Skupština:

 • Edita Šišić – predsjednica
 • Dragan Šulović – zamjenik predsjednice

Nadzorni odbor:

 • Muris Bećirović (imenovan 21.3.2023)
 • Vedad Islambegović (imenovan 23.3.2024)
 • Igor Primorac (imenovan 23.3.2024)
 • Đana Stojančić, zamjenska članica (imenovana 23.3.2024)
 • Hadžera Arnaut (razriješena 23.3.2024)
 • Merim Berberović (razriješen 21.3.2023)

Rukovodstvo u periodu 19.4.2017 – 24.4.2021

Na Redovnoj skupštini, održanoj 24.04.2021, izabrano je rukovodstvo Udruženja, u sastavu:

Ovlaštene osobe za zastupanje i predstavljanje Udruženja građana “Eko-Forum Zenica”:

 • Zlatan Alibegović – predsjednik udruženja
 • Edita Šišić – potpredsjednica udruženja

Upravni odbor:

 • Samir Lemeš, predsjednik
 • Muhamed Islambegović
 • Igor Primorac
 • Igda Lemeš (imenovana 23.3.2018)
 • Anel Husaković (imenovan 9.3.2020)
 • Merim Berberović (imenovan 9.3.2020)
 • Mirhunisa Bektaš (imenovana 9.3.2020)
 • Nejra Turčinović (imenovana 9.3.2020)
 • Safet Hamedović (imenovan 9.3.2020)
 • Edin Berberović (razriješen 9.3.2020)
 • Harun Drljević (razriješen 9.3.2020)
 • Mirjana Petrović (razriješena 9.3.2020)
 • Đana Alibegović (razriješena 23.3.2018)
 • Nedim Hadžimahmutović (razriješen 23.3.2018)
 • Azra Kadić (razriješena 23.3.2018)

Skupština:

 • Željko Perić – predsjednik;
 • Senad Pašić – potpredsjednik.

Nadzorni odbor:

 • Lamija Čolaković
 • Enver Hasanbašić
 • Đana Alibegović (imenovana 23.3.2018)
 • Igda Lemeš (razriješena 23.3.2018)

Rukovodstvo u periodu 28.4.2015 – 19.4.2017

Na Redovnoj skupštini, održanoj 28.04.2015, izabrano je rukovodstvo Udruženja, u sastavu:

Ovlaštene osobe za zastupanje i predstavljanje Udruženja građana “Eko-Forum Zenica” :

 • Samir Lemeš – predsjednik
 • Azra Kadić – podpredsjednik

Upravni odbor:

 • Muhamed Islambegović, predsjednik
 • Harun Drljević
 • Denis Šišić
 • Zlatan Alibegović
 • Ahmed Topić
 • Maja Karač
 • Edin Berberović
 • Edita Šišić

Skupština:

 • Željko Perić – predsjednik;
 • Senad Pašić – potpredsjednik.

Nadzorni odbor:

 • Lamija Čolaković
 • Enver Hasanbašić
 • Alma Zildžić

Rukovodstvo u periodu 28.3.2013 – 28.4.2015

Na Redovnoj skupštini, održanoj 28.03.2013, izabrano je rukovodstvo Udruženja, u sastavu:

Ovlaštene osobe za zastupanje i predstavljanje Udruženja građana “Eko-Forum Zenica” :

 • Samir Lemeš – predsjednik
 • Azra Kadić – podpredsjednik

Upravni odbor:

 • Harun Drljević
 • Muhamed Islambegović
 • Belma Bulić-Ferhatović
 • Alma Zildžić
 • Denis Šišić
 • Zlatan Alibegović
 • Husein Zukić
 • Zijada Kurtodža-Vučak
 • Alma Bećirović

Skupština:

 • Željko Perić – predsjednik;
 • Senad Pašić – potpredsjednik.

Nadzorni odbor:

 • Lamija Čolaković
 • Enver Hasanbašić
 • Edhem Pašalić

Rukovodstvo u periodu 23.12.2010 – 28.3.2013

Na Vanrednoj skupštini, održanoj 23.12.2010, izabrano je rukovodstvo Udruženja, u sastavu:

Ovlaštene osobe za zastupanje i predstavljanje Udruženja građana “Eko-Forum Zenica” :

 • Masar Krasnić – predsjednik
 • Samir Lemeš – podpredsjednik

Upravni odbor:

 • Zlatan Arnautović
 • Muhamed Islambegović
 • Sanja Stević
 • Hamdija Beganović
 • Dragan Šulović
 • Belma Bulić-Ferhatović
 • dr. Alma Zildžić
 • Enver Hasanbašić
 • dr. Harun Šestić
 • dr. Harun Drljević

Nadzorni odbor:

 • Tarik Mujačić – predsjednik;
 • Nermina Zaimović-Uzunović – član
 • Zehrudin Begagić – član.

Osnivačka skupština 11.12.2018

Udruženje građana “Eko forum” Zenica osnovano je na inicijativu grupe građana: Hasan Kreho, dr Harun Drljević, Fahrudin Duran, Sanja Stević i Hamdija Beganović, na Osnivačkoj skupštini Udruženja, koja je održana 11.12.2008. godine. Osnivačkoj skupštini prisustvovalo je 30 ljudi, koji su na kraju sjednice potpisali pristupnice i time postali članovi Skupštine, najvišeg tijela, Udruženja građana “Eko-Forum Zenica”. Na Osnivačkoj skupštini usvojen je Statut Udruženja građana “Eko-forum Zenica” i prihvaćena Odluka o visini mjesečne članarine, u iznosu od po jednu konvertibilnu marku.

Na Osnivačkoj skupštini izabrano je prvo rukovodstvo Udruženja:

Upravni odbor:

 • dr. Harun Drljević
 • Fahrudin Duran
 • Sanja Stević
 • Hamdija Beganović
 • Milan Rimac
 • Muhamed Islambegović
 • dr Edina Kapidžić

Nadzorni odbor:

 • prim. dr Meliha Branković
 • Maja Lipotak
 • Nedžad Ejubović
 • Zlatan Arnautović
 • Saida Berbić

Osnivačka skupština je izabrala Hasana Krehu, inženjera mašinstva, za predsjednika Udruženja građana “Eko-Forum Zenica”, koji je, prema Statutu, ujedno i predsjednik Skupštine Udruženja.