Reindustrijalizacija po principu Brownfield je bolji od Greenfield

Trajanje projekta1.1.2024 – 30.6.2026
Izvori finansiranjaInterreg Danube Region Programme DRP0200087
Partneri na projektuGospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Slovenija (vodeći partner)
Zavod za gradbeništvo, Ljubljana, Slovenija
Opština Hrastnik, Slovenija
Služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona, Zenica, BiH
Udruženje Eko forum Zenica, BiH
Univerzitet prirodnih resursa i prirodnih nauka BOKU, Beč, Austrija
Razvojna agencija Bačka, Srbija
Razvojna agencija Vojvodine, Novi Sad, Srbija
Grad Sombor, Srbija
Opština Vratsa, Bugarska
Privredna komora Vratsa, Bugarska
Opština Resita, Rumunija
Udruženje Make Better, Rumunija
Grad Zenica, BiH
Opština Nikšić
EPCG željezara Nikšić, Crna Gora
Budžet projekta52.000,00 EUR
Cilj projekta– Unaprijediti institucionalne kapacitete javnih vlasti i zainteresovanih strana u Dunavskom regionu
– Smanjiti socio-ekonomsku i administrativnu fragmentaciju u procesima prostorne, ekonomske i ekološke transformacije kroz teritorijalne demonstracije reindustrijalizacije “Brownfield je bolje od Greenfield (BBG)” i primjene 4H pristupa
Očekivani rezultati projektaSpecifični cilj projekta je usmjeren ka:
– Razvijanju i testiranju na terenu prenosivih rješenja upravljanja na više nivoa za zajedničko kreiranje izvodljivih scenarija reindustrijalizacije BBG-a uključujući poboljšanu međuinstitucionalnu saradnju i korištenje participativnih pristupa u uključivanju zajednice
– Smanjivanju društveno-ekonomske i administrativne fragmentacije u procesima prostorne, ekonomske i ekološke transformacije kroz politički dijalog sa evropskim i teritorijalnim strategijama.
– Izgradnji održivog upravljanja za reindustrijalizaciju BBG-a. U ovom kontekstu će se raspravljati o opcijama finansiranja (investitori, JPP), razvijati zdrav koncept finansiranja i testirati njegova izvodljivost.