Proaktivni građani i građanke (PRAGG)

Trajanje projekta15.11.2023 – 15.8.2024
Izvori finansiranjaPRAGG je podržan od Vlade Švicarske a provodi ga konzorcij koji čine HELVETAS Swiss Intercooperation i NIRAS u Bosni i Hercegovini, u partnerstvu sa lokalnim partnerima Centri civilnih inicijativa (CCI) i Institut za razvoj mladih KULT.
Partneri na projektuKreativci
Reaktiv
Budžet projekta10.000 KM (ukupno svi projektni partneri)
Saradnici na projektuSanja Stević
Ciljevi projektaZenička inicijativa koja će, u okviru Projekta “Proaktivni građani i građanke” ili PRAGG, biti realizovana u predstojećih devet mjeseci, rezultiraće stopostotnom pokrivenošću teritorije grada Zenice organizovanim odvozom otpada i povećanim brojem posuda u rubnim dijelovima grada, koji su prvi na putu povratka izletnika. Kroz susrete sa predstavnicima mjesnih zajednica, resorne službe, Albe i gradonačelnikom, želimo iskomunicirati sva praktična rješenja kako bismo postigli ove ciljeve, a za to nam treba konsenzus svih uključenih „strana“. Za maj je planiran je Forum građana sa gradonačelnikom, a kroz cijeli projektni period planira se niz sastanaka sa „saveznicima“ i „protivnicima“ inicijative, radi lobiranja rješenja i podrške.
Medijska kampanja poslužiće nam da promovišemo značaj naših ciljeva i da u javnosti pokrenemo priču o važnosti rješavanja problema zbrinjavanja otpada, u rasponu od sistemskog zbrinjavanja, preko reciklaže, pa do smanjivanja stvaranja otpada u domaćinstvima. Kampanju realizujemo putem društvenih mreža, primarno kroz objave na novouspostavljenoj Facebook stranici, sa koje će sve uključene organizacije povlačiti objave. Planirane su i dvije press konferencije, sredinom i na kraju projektnog perioda, objava redovnih saopštenja za javnost, super priloga s terena, poruka podrške poznatih ličnosti, zatim kroz izložbu fotografija dopunjenu multimedijalnom kockom koja projektuje priloge, snimke i izjave, akciju prikupljanja potpisa na peticiju itd.
Kampanju brendiramo uz pomoć kreacije akademskog kipara Begićevića Jr., koji će nam izraditi sklupturu hobotnice uz upotrebu recikliranog materijala. Zamišljeno je da ta hobotnica bude pozitivna figura aktivističkog pristupa rješavanju problema otpada. Više o tome znaćemo nakon susreta sa umjetnikom.
Nosilac aktivnosti je Udruženje Kreativci, a partneri su Reaktiv i Eko forum. Projekat finansira Švicarska, a implementira CCI.