O nama

Udruženje građana “Eko forum” Zenica osnovano je na inicijativu grupe građana, na Osnivačkoj skupštini Udruženja, koja je održana 11.12.2008. godine. Udruženje je nestranačko, nevladino, neprofitno udruženje koje se finansira prilozima donatora i svojih članova.

Od oktobra 2019. godine Eko forum Zenica član je mreže Arhus centara BiH, zajedno s centrima u Banja Luci, Sarajevu i Tuzli.


Vizija

Društvo u kojem je ostvareno pravo na čist okoliš kao osnovno ljudsko pravo.

Misija

Primjenom Arhuške konvencije, Eko forum Zenica zagovara i inicira promjene u Zenici, Zeničko-dobojskom kantonu i Bosni i Hercegovini s ciljem postizanja visokih standarda zaštite okoline i principa održivog razvoja.


2019-08-30 BOF čeličana

Naša priča

Udruženje građana “Eko forum” Zenica osnovano je sa željom da se u javnosti promovira akcija za čistu okolinu, održivi razvoj i zdrav život, a na vlasti izvrši pritisak da prilagođavaju zastarjele eko-propise strogim svjetskim normama.

Nakon dokapitalizacije zeničke željezare, očekivali smo da će novi vlasnik, globalni lider proizvodnje čelika, investirati u najnoviju tehnologiju koju odavno koristi u svojim postrojenjima širom planete. Nažalost, investicije su kasnile, i nivoi zagađenja su višestruko prelazili dozvoljene granice. Zato je grupa savjesnih građana odlučila da osnuje udruženje koje će vršiti pritisak i na vlast i na industriju da se zagađenje smanji i dovede u dozvoljene okvire.

U svojoj borbi za ekološki održiv grad, Eko forum koristio je sve moguće oblike borbe: prikupljanje i distribucija informacija o zagađenju; traženje legalnih i tehnoloških rješenja za smanjenje zagađenja; organizovanje sastanaka, okruglih stolova, konferencija; organizacija protestnih okupljanja građana; prikupljanje dokaza i pokretanje sudskih sporova; medijske kampanje od Engleske do Indije, od Italije do Švedske; saradnja s međunarodnim organizacijama i stranim ambasadama; ekspertiza u izradi okolinskih dozvola, strategija, akcionih planova, zakona i pravilnika; izrada i štampanje publikacija;…

Zahvaljujući nesebičnom dijeljenju znanja naših starijih članova i simpatizera, beskrajnoj upornosti i energiji volontera i aktivista, Eko forum je postao nezaobilazan faktor u svakoj priči o zaštiti okoliša u Bosni i Hercegovini pa i šire. Građani, novinari, strane ambasade, prvo se obrate Eko forumu pa tek onda organima vlasti. Nažalost, nismo uspjeli svima objasniti da je moguće imati industriju koja manje zagađuje, nismo zagađenje doveli u dozvoljene granice (iako je broj dana s prekoračenjem koncentracija SO2 već treću godinu sve manji), ali smo uspjeli natjerati globalnu korporaciju da investira desetine miliona u zaštitu okoliša, federalno ministarstvo da promijeni loše pravilnike i da u nove okolinske dozvole uvede rokove za realizaciju mjera, lokalnu vlast da instalira opremu za mjerenje zagađenja, a strane ambasade da počnu finansirati ekološke projekte. Pred nama je još jako puno posla, ali hrabrost, upornost i entuzijazam naših članova garantuju da će se cilj Eko foruma – ekološki održiva Zenica – ostvariti.


Osnovni principi Udruženja

 • Djelovanje i rad u pravcu ekološke revitalizacije Bosne i Hercegovine i izgradnje kapaciteta domaćih institucija, udruženja i privrednih subjekata u procesu europskih integracija, i u skladu s međunarodnim ekološkim standardima,
 • Zalaganje za podizanje i razvijanje ekološke svijesti i zalaganje za zaštitu životne okoline
 • Tolerancija
 • Borba protiv svih vidova diskriminacije u kontekstu ostvarivanja ekoloških prava,
 • Demokracija i društveni razvoj.

Ciljevi i djelatnost udruženja:

 • podrška inicijativama koje vode ka ekološkom i društvenom razvoju zajednice;
 • društvena kohezija, integracija i društveno uključivanje svih građana Zeničko-dobojskog kantona;
 • podizanje nivoa znanja građana Zeničko-dobojskog kantona o ekološkim pitanjima zajednice,
 • promovisanje suradnje između sva tri sektora društva: javne uprave, poslovnog sektora, i neprofitnog sektora na jačanju ekološke svijesti,
 • promovisanje saradnje između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva s ciljem pružanja podrške ekološkoj revitalizaciji zajednica u Zeničko-dobojskom kantonu, s posebnim osvrtom na poštivanje ekoloških propisa i razvoj turizma,
 • pružanje pravne podrške građanima Zeničko-dobojskog kantona kod pokretanja tužbi u cilju zaštite invidualnih ekoloških i radničkih prava,
 • promovisanje ekoloških standarda i pretpostavki koje će poboljšati status Bosne i Hercegovine u procesu europskih integracija,
 • organizovanje kampanja javnog zastupanja kroz projekte savjetovanja građana o ekološkim standardima i pravima,
 • kreiranje i koordinacija projekata koji afirmišu znanje iz oblasti ekologije i osposobljenosti organizacija i pojedinaca u toj oblasti;
 • animiranje građana da učestvuju  u ekološkom životu ZDK, naročito u okviru svoje zajednice;
 • fokusiranje rada na programe, inicijative i kampanje s ciljem promovisanja principa održivog razvoja i zdravog okoliša;
 • rad na poboljšanju komunikacije između organizacija civilnog društva i uspostavi uspješnih modela saradnje;
 • internacionalizacija problema kojima se Udruženje bavi, naročito saradnja sa srodnim NVO u svijetu.

Strateški plan Eko foruma 2020-2025

Strateski-plan-Eko-foruma-2020-2025-1

Komunikacijska strategija Eko foruma 2024

Eko-forum-Zenica-Komunikacijska-strategija-V1-220324