Partnerske organizacije

Eko forum je sarađivao i sarađuje sa mnogim organizacijama koje se bave zaštitom okoliša, ljudskih prava i demokratije.

Centar za životnu sredinu Banja Luka
Centar za životnu sredinu Banja Luka
Centar za ekologiju i energiju Tuzla
Centar za ekologiju i energiju Tuzla
Aarhus centar Sarajevo
Aarhus centar Sarajevo
OSCE
OSCE
PeaceNexus
PeaceNexus
CPCD
Centar za promociju civilnog društva
WECF
Women in Europe for Common Future (WECF)
Centar za razvoj i podršku Tuzla
Centar za razvoj i podršku Tuzla
Arnika
Arnika
EFB
European Fund for the Balkans