Na Zapadnom Balkanu živimo u otrovnom oblaku

Emisije zagađujućih čestica iz velikih postrojenja u većini zemalja Zapadnog Balkana veće su od propisanih graničnih vrijednosti, a termoelektrane na ugalj  prema posljednjim podacima emituju više sumpor-dioksida nego ukupno sva takva postrojenja u EU. Ugalj u svijetu odlazi u istoriju i danas je već isplativije graditi solarne elektrane i vjetroparkove nego održavati postojeće termoelektrane. Kompanije koje proizvode i koriste ugalj suočene su sa sve većim troškovima na ime dozvola za emitovanje ugljen-dioksida i ispunjavanja propisa za zaštitu životne sredine, pa ubrzavaju planove za gašenje ili bar za prelazak na druga goriva.

Godišnji sastanak Arhus centara BiH

U Zenici je 29.3.2022 održan sastanak mreže Arhus centara Bosne i Hercegovine u organizaciji OSCE misije u BiH. Na sastanku, nakon prezentacije dosadašnjih aktivnosti četiri centra (Banja Luka, Sarajevo, Tuzla i Zenica) prezentiran je strateški okvir za rad Arhus centara za period 2022-2027, priručnik za rodno usmjerenje aktivnosti Arhus centara, te analiza potreba i trenutni status uspostavljanja petog Arhus centra, koji bi pokrivao područje Hercegovine.

Akcioni planovi ZDK

Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila je akcione planove za zaštitu okoliša: 2017. godine Kantonalni ekološki akcioni plan (KEAP) a 2020. godine Akcioni plan zaštite kvaliteta zraka za područje Zeničko-dobojskog kantona. U decembru 2021. godine Vlada ZDK imenovala je radna tijela za praćenje realizacije tih planskih dokumenata u kojima je po prvi put uključeno i civilno društvo.

Sve karte na sto o kvalitetu zraka

I pored znatnih pomaka od početka uspostavljanja mreže mjernih stanica za kvalitet zraka i sistema za informisanje javnosti u zemljama regiona, kvalitet i količina podataka o zagađenju i dalje nisu na zadovoljavajućem nivou, a zvanični rezultati moraju biti mnogo dostupniji i jasniji. Pritisak javnosti ostaje ključan za unapređivanje sistema mjerenja i ostvarivanje prava na obaviještenost o nivou zagađenja.