Sastanak u Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline

Published by Eko Forum on

Danas je Eko forum održao sastanak sa Ministarstvom za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona. Tema sastanka bile su inicijative koje je Eko forum u prethodnom periodu upućivao ovom ministarstvu.

Prva tema razgovora bilo je ažuriranje kantonalnog plana upravljanja otpadom. Taj plan je usvojen još 2009. godine i u međuvremenu je došlo do značajnih promjena, posebno sa aspekta industrijskog otpada, što je dovelo do toga da se taj pna mora inovirati. Na sastanku smo saznali da je Institut “Kemal kapetanović” već počeo s prikupljanjem podataka i da će se uskoro održati sastanci s komunalnim preduzećima, kako bi se našla odgovarajuća rješenja za ovaj problem. Kanton neće čekati usvajanje federalnog plana, nego će u okviru vlastitih kapaciteta raditi na usvajanju novih rješenja za upravljanje otpadom. Koncept će se zasnivati na primarnom odvajanju na dvije komponente (mokri i suhi otpad) jer se dosadašnja praksa zelenih otoka sa više kategorija (staklo, plastika, metal, papir,…) nije pokazala kao uspješna.

U kantonu su već pokrenute aktivnosti na formiranju novih zaštićenih područja. Već u aprilu bi Vlada ZDK trebala razmatrati nacrt Zakona o uspostavljanju zaštićenog područja na planini Zvijezdi, a ostaje otvoreno pitanje ko će upravljati tim i svim drugim zaštićenim područjima. Civilno društvo zagovara da se uspostavi nova javna ustanova za upravljanje svim zaštićenim područjima na teritoriji kantona, ali je za to potrebno obezbijediti i političku podršku. Dogovoreno je da se uskoro organizuje okrugli sto na ovu temu, na koju bismo pozvali sadašnje upravitelje (ŠPD Zavidovići koje upravlja spomenikom prirode Tajan, Javna ustanova za zaštićena područja Kantona Sarajevo, turistička zajednica, lovačke organizacije, predstavnici ministarstava i organizacije civilnog društva) kako bi se našlo optimalno rješenje za ovaj problem.

Treća tema bile su izmjene prostornog plana ZDK, u smislu preispitivanja potrebe za 77 planiranih hidroenergetskih objekata. Ministarstvo je saglasno da se sve planirane hidroelektrane čija je izgradnja zabranjena novim federalnim propisima brišu i iz prostornog plana, ali najveći problem predstavlja nedostatak kapaciteta kantonalnog Zavoda za prostorno planiranje, koji sa samo 3 zaposlena arhitekta ne može izraditi i sve prostorne i urbanističke planove gradova i općina koji se moraju usvojiti, i raditi na izmjenama prostornog plana kantona. Započete su neke aktivnosti, u smislu izmjene sistematizacije i kolektivnog ugovora za državne službenike, kako bi se i ovaj nedostatak prevazišao.


Misli o prirodi!Ova aktivnost realizirana je uz podršku projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.

Categories: Novosti

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *