Predstavljamo Inicijativu ‘Ekopod, za čistu Zenicu!’

Aktivisti Kreativaca, Reactiva i Eko foruma udružili su se u inicijativi zagovaranja dobrih rješenja za unapređenje sistema upravljanja otpadom na cijeloj teritoriji grada Zenice. Naša namjera je da pomirimo želje i potrebe svih učesnika u lancu upravljanja otpadom, ohrabrimo pozitivne prakse recikliranja, animiramo građane da aktivno učestvuju u donošenju odluka u ovoj oblasti, te ukažemo na nedostatke za koje se mogu pronaći odgovarajuća rješenja, u saradnji sa građanima Zenice.