Jačanje odgovora na sigurnosne rizike od klimatskih promjena

Trajanje projekta1.12.2023 – 31.3.2024
Izvori finansiranjaExtra-budgetary (ExB) financed project # 1102151 – OSCE
Budžet projekta19.517,60 KM
Cilj projektaUtvrditi nivoe koncentracija policikličkih aromatskih ugljikovodika i volatilnih organskih spojeva, te izvršiti genotoksikološki monitoring u Lukavcu.
Očekivani rezultati projektaMjerenja policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH) i volatilnih organskih supstanci (VOC), prema standardima BAS EN 14662-3:2017, BAS EN 12341:2015 i ISO 12884 u periodu od 5 dana, a rezultati treba da obuhvate satne prosjeke koncentracija benzena, te 24-satne koncentracije PM10 i benzo(a)pirena u PM10 u Lukavcu.
Prikupljanje uzoraka od zdravih dobrovoljnih donora kako bi se na izolovanim oralnim leukocitima pratio nivo bazalnog oštećenja DNK primjenom metode comet testa. Izolovani leukociti (ukoliko budu prisutni u zadovoljavajućem broju) će se pohraniti za provjeru ekspresije molekulskih markera uključenih u metaboliziranje genotoksina.