Novosti

Kap

Priopćenje za javnost udruge Kap povodom zagađenja rijeke Bosne

Mostar, 26. 8. 2009.Broj: 03/09 Priopćenje za javnost Ekološko-turističko-sportska udruga Kap najoštrije osuđuje nesavijesno ispuštanje otpadnih voda u rijeku Bosnu. Ogorčeni smo ponašanjem tvrtki koje koriste zajednički kolektor, kao i inertnošću odgovornih u sprječavanju i kažnjavanju počinitelja. Vijest da je inspekcija izišla na teren tek nakon dva dana od kad je primijećeno zagađenje rijeke, te da se nitko od kompanija nije oglasio, samo potvrđuje bezobziran odnos prema okolišu u našoj zemlji. Također, činjenica da su građani upozoravali kako se opasne tvari ispuštaju u rijeku u danima vikenda, kada određene službe ne rade, govori o planiranom ugrožavanju životne sredine. Zbog toga Read more…

Saopštenje za javnost povodom ekološkog incidenta u rijeci Bosni u naselju Kanal

Članovi zeničkih udruženja „Eko Forum“ i „Akcija građana“, u nedjelju, u više navrata boravili su na lokalitetu naselja Kanal, gdje je u subotu popodne primjećena velika količina crne masne tekućine i mrtve ribe u rijeci Bosni, na mjestu ispusta otpadnih voda iz industrijskih postrojenja, oko 200 metara nizvodno od brane. Primjećena tekućina je masna i crna, te po svom izgledu i mirisu podsjeća na katran i njemu slična jedinjenja, materijal koji se javlja kao nusproizvod industrijske ili proizvodnje iz termoenergentskih postrojenja, pa smatramo da je za ovaj ekološki incident odgovorna jedna od kompanija koje koriste ovaj odvodni kanal. “Eko Forum” Read more…

mobilna

Zahtjev za aktiviranje mobilne stanice za mjerenje parametara kvaliteta zraka, vode i tla

OPĆINA ZENICAn/r Načelniku Husejinu Smajloviću Poštovani, Obraćamo vam se ovim Zahtjevom da u interesu građana uputite Univerzitetu u Zenici  zahtjev da se nabavljena mobilna stanica za mjerenje parametara kvaliteta zraka, vode i tla uputi na područje, prvenstveno mjesnih zajednica koje su u neposrednoj blizini kompanije „ArcelorMittal Zenica“ d.o.o.  a zatim i u ostale dijelove Općine.Imajući u vidu pokretanje proizvodnje u pogonu Koksare  smatrajte ovaj naš Zahtjev urgentnim. Izmjerene parametre tražimo da se javno objavljuju u sredstvima javnog informisanja. EKO FORUM ZENICA PredsjednikHasan Kreho dipl. inž.

Eko forum Zenica

Zaključci sa tribine održane u prostorijama Mjesne zajednice Donja Gračanica

– Načelniku općine Zenica, Husejinu Smajloviću– Federalnom ministarstvu okoliša.i turizma. Poštovani, Zaključci sa tribine održane u prostorijama Mjesne zajednice Donja Gračanica povodom 5.juna-Svjetskog dana zaštite okoline su slijedeći:  1. Građani traže da se u okviru monitoringa kvaliteta zraka jedna stanica za mjerenje zagađenosti zraka (ledbeće čestice PM 10, sumporni dioksid, benzol,nitroznih plinova, ugljen monoksid)  postavi na lokalitetu D Gračanice.To im je obećano na javnoj raspravi održanoj 11.novembra 2008.godine. 2. Građani traže da Poljoprivredni fakultet ispita zagađenost tla i raslinja teškim metalima (olovo, kadmij, cink,…) na području oko Arcelor Mittal-a Zenica. 3. Građani traži da Arcelor Mittal  uvede kontinurano mjerenje emisije prašine  na 3 dimnjaka na Read more…

Eko forum Zenica

Memorandum Eko Forum-a Zenica kompaniji Arcelor Mittal Zenica

Zahvaljujemo se firmi Arcelor Mittal na pozivu upućenom Eko Forum-u Zenica, a u cilju prevazilaženja postojeće ekološke situacije u Zenici i njenoj okolini. Na osnovu poziva, a  računajući na obostranu dobru volju i vjerujući u dalju,  dobronamjernu, korisnu i obostranu saradnju, Eko Forum Zenica dostavlja Arcelor Mittal-u u 6 tačaka molbe i prijedloge za kvalitetan početak ove saradnje. Dakle, Eko Forum moli da mu se odgovori na sljedeća pitanja i dostave sljedeći dokumenti, te predlaže sljedeće: 1. Šta je u Arcelor Mital-u  do sada učinio po pitanju provođenja “Plana aktivnosti smanjenja emisija Arcelor Mittal-a “? (do 1.5.2009 godine).2. Šta Arcelor Read more…

BOF 1.6.2016

Zagađenost zraka u Zenici

– Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK   n/r Ministar Nermin Mandra– Federalnom ministarstvu okoliša.i turizma  n/r Ministar Dr Sc. Nevenko Herceg Poštovani, U okviru razmatranja primjedbi  na Planove aktivnosti  radi izdavanja okolinskih dozvola u Arcelor Mittalu Zenica  dostavljamo Vam najnovija saznanja o zagađenosti zraka u Zenici:1. Izvještaj  Metalurškog instituta «Kemal Kapetanović» – Zenica o zagađenosti zraka u  Zenici u periodu  od 1. januara do 31. decembra 2008.godine2. Analizu rezultata mjerenja zagađenosti zraka u periodu od 13. do 22. februara 2009. godine  na  lokaciji «TETOVO» u Zenici3. Kompletne rezultate mjerenja satnih prosjeka koncentracija  SO2, NO/NO2/NOx, CO, O3, lebdećih čestica LČ Read more…

AMZ decembar 2012

Izvještaj Metalurškog instituta “Kemal Kapetanović” Zenica o zagađenosti zraka u Zenici u periodu 1.1.2008 – 31.12.2008

UVODOd 1. januara do 31. decembra 2008. godine u Zenici su provedena slijedeća mjerenja i ispitivanja zagađenosti zraka:– kontinuirano mjerenje koncentracije sumpornog dioksida (24-satni uzorci) na  tri mjerna mjesta (Institut, Tetovo, Crkvice),– kontinuirano mjerenje koncentracije ukupnih lebdećih  čestica (24-satni uzorci) na dva mjerna mjesta (Institut, Tetovo),– kontinuirano mjerene količine taložnog praha na 9 mjernih mjesta (Institut, Tetovo, Tetovo 2, Centar, Kamberović polje, Crkvice, Raspotočje, Lukovo polje, Perin Han),– određivanje sadržaja olova, željeza i kadmija  u  odabranim  uzorcima lebdećih čestica i  taložnog  praha. 1. METODE MJERENJAMjerenje  koncentracije sumpornog  dioksida  u  zraku  (24-satni  uzorci)  provedeno je u skladu sa uslovima navedenim u Read more…

Siđe

Podrška mještanima naselja Tetovo i Podbrežje povodom najave blokade puta prema deponiji Siđe

Eko Forum Zenica zgrožen je fotografijama na kojima se jasno vidi da se na deponiju smeća Siđe u mjesnoj zajednici Tetovo, koja je već trebalo da bude zatvorena, potpuno sanirana i ekološki prilagođena okolini, odlažu razne vrste animalnog i infektivnog otpada, što je neprihvaljivo i u uslovima regularnog rada deponije. Podržavamo zahtjeve mještana Podbežja i Tetova da se takve aktivnosti spriječe i time zaštiti zdravlje lokalnog stanovništva.Eko Forum Zenica upućuje najoštrije kritike općinskoj administraciji koja nije poduzela mjere na sprječavanju odlaganja opasnog otpada na ovoj lokaciji.Time dajemo punu podršku najavljenim mjerama blokade saobraćajnice i puta prema deponiji Siđe, najavljene za Read more…

Analiza rezultata mjerenja zagađenosti zraka u periodu od 13. do 22. februara 2009. godine na lokaciji “Tetovo” u Zenici

U Pravilniku o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka («Službene novine  Federacije BiH» , broj : 12/2005)  piše: Nakon izvršenih mjerenja pomoću automatske stanice «DVOKUT pro»d.o.o.-Sarajevo izvršena  je obrada podataka radi poređenja s navedenim graničnim vrijednostima zagađenosti. 1. Sumporni dioksid  SO2 TETOVO Dnevni prosjek Max. satni prosjek Min. satni prosjek Brojsatnih prosjeka   SO2 SO2 SO2 SO2>500 Dani μg/m3 μg/m3 μg/m3 μg/m3 13.2.2009 95 146 53 0 14.2.2009 90 144 62 0 15.2.2009 95 137 71 0 16.2.2009 125 430 47 0 17.2.2009 175 651 48 1 18.2.2009 336 826 129 6 19.2.2009 376 928 211 2 20.2.2009 184 372 83 0 Read more…

Eko forum Zenica

Primjedbe Eko-foruma Zenica na Plan aktivnosti

FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLIŠA I TURIZMAn/r Ministar Dr Sc. Nevenko Herceg Općini ZenicaStručnoj službi Vijeća i Načelnika Primjedbe na Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom za pogone i postrojenja Arcelormittal Zenica– Integralni Plan aktivnosti –(IZVOD)Plan aktivnosti i mjera za smanjenje emisija iz pogona (poglavlje 13) Zenica, Decembar 2008. godine1. Primjedbe  na tač. 1. OBRAZLOŽENJE 1.1. Ne postoji  pravosnažna odluka Vlade F BiH da se rok za dobijanje okolinske dozvole produžava do 1.01.2010. 1.2. U  Ključna poglavlja Planova prilagođavanja nije navedeno niti je urađeno: Studija o zagađenosti okoline-nulto stanje, Read more…