Novosti

Udružimo ekološke snage u borbi za zdravo prirodno okruženje!

Eko Forum Zeničko-dobojskog kantona podržava inicijative pojedinih vijećnika Općinskog vijeća Zenica, izrečene tokom tematske sjednice Vijeća posvećene zaštiti okoliša, i pozdravlja napore lokalnog zakonodavnog organa da, u okviru svoje nadležnosti, kontinuirano vrši pritisak na glavne zeničke zagađivače, kao i na federalne organe vlasti, u cilju uspostavljanja zdravog prirodnog okruženja i zaštite prava građana Zenice na čistu okolinu.Glavni ciljevi Eko Foruma upravo su aktivnosti na eko zaštiti i jačanju svijesti građana o potrebi uspostavljanja funkcionalnih mehanizama brige o prirodi, zdravlju i čistom okolišu. Stoga, prihvaćamo primjedbu pomoćnika federalnog ministra za okoliš i turizam Mehmeda Cere, da se lokalna zajednica, prvenstveno nevladin Read more…

Eko forum Zenica

Odluka o osnivanju Udruženja građana “Eko-Forum Zeničko-dobojskog kantona”

Na inicijativu građana koji su 11.12.2008. godine u Metalurg City Center-u u Zenici, održali Osnivačku skupštinu Udruženja građana «Eko-Forum Zeničko-dobojskog kantona», Skupština Udruženja koja broji 30 članova jednoglasno je donijela: Odluku o osnivanju Udruženja građana“Eko-Forum Zeničko-dobojskog kantona” Skupština je odlučila da pristupi formiranju Udruženja, koje će se zalagati za zaštitu okoliša, poštivanje zakonitosti u politici okoliša i poslovanju privrednih subjekata koji ugrožavaju okoliš, te za principe održivog razvoja, na području Zeničko-dobojskog kantona. Udruženje će se također udruživati s drugim srodnim domaćim i inostranim asocijacijama, radi ostvarivanja ciljeva Udruženja, te podržavati inicijative i projekte od značaja za zaštitu okoliša na području Read more…

Eko forum Zenica

Zapisnik sa Osnivačke skupštine

Zapisnik sa Osnivačke skupštine “Eko-Foruma Zeničko-dobojskog kantona”, održane u Metalurg City Center-u, u Zenici, dana 11.12.2008. godine Grupa građana u sastavu: Hasan Kreho, dr Harun Drljević, Fahrudin Duran, Sanja Stević i Hamdija Beganović, u svojstvu članova Inicijativnog odbora za osnivanje Udruženja građana «Eko-Forum Zeničko-dobojskog kantona», sazvali su Osnivačku skupštinu Udruženja, koja je održana 11.12.2008. godine, s početkom u 18,00 sati. Osnivačkoj skupštini prisustvovalo je 30 ljudi, koji su na kraju sjednice potpisali pristupnice i time postali članovi Skupštine, najvišeg tijela, Udruženja građana «Eko-Forum Zeničko-dobojskog kantona».Nakon uvodnog govora predstavnika Inicijativnog odbora: dr-a Haruna Drljevića, Fahrudina Durana i Hamdije Beganovića, o ciljevima Read more…

Eko forum Zenica

Odluka o osobama ovlaštenim za zastupanje i predstavljanje Udruženja građana “Eko-Forum Zeničko-dobojskog kantona”

Osnivačka skupština Udruženja građana «Eko-Forum Zeničko-dobojskog kantona», na sjednici održanoj 11.12.2008. godine, u Zenici, donijela je Odluku o osobama ovlaštenim za zastupanje i predstavljanje Udruženja građana «Eko-Forum Zeničko-dobojskog kantona» Predstavljanje ciljeva i aktivnosti Udruženja građana «Eko-Forum Zeničko-dobojskog kantona», u pravnim stvarima i u javnosti, povjereno je članovima Upravnog odbora Udruženja, kako slijedi:1. Hasan Kreho2. dr Harun Drljević U Zenici, 11.12.2008.