Novosti

Visoka peć

Pritisak javnosti ipak daje rezultate

Nakon pisma koje je “Eko forum” 8. juna objavio na svojoj web stranici, a koje su prenijeli Zenica blog Adnana Džonlića i Dnevni avaz, Komisija za praćenje stanja okoliša Općine Zenica organizovala je sastanak s predstavnicima Federalne uprave za inspekcijske poslove, ArcelorMittala i Općine Zenica.Na sastanku je ArcelorMittal konačno priznao da je došlo do kvara na postrojenju Aglomeracije i Toplani. Federalni inspektor je prvi put zaprijetio i podnošenjem krivičnih prijava protiv odgovornih lica u ArcelorMittalu, ali je opet najavio posjetu inspektora pogonima za ponedjeljak. Takve, najavljene, posjete inspektora neće dati rezultate; inspektor treba da djeluje bez najave, jer samo na taj način Read more…

Eko forum Zenica

Ocjena rezultata mjerenja zagađenosti zraka na mjernom mjestu “Tetovo” u periodu od 1. do 30. aprila 2011. godine

Pomoću mobilne mjerne stanice Univerziteta u Zenici (UNZE) vrše se kontinuirana mjerenja zagađenosti zraka na lokaciji mjernog mjesta TETOVO.Na zvaničnoj web stranici općine Zenica (www.zenica.ba) objavljeni su satni prosjeci koncentracija nekih polutanata (O3, CO, SO2).Rezultati mjerenja su obrađeni i prikazani u tabelama (Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3).Na osnovu toga daje se slijedeća OCJENA zagađenosti zraka na mjernom mjestu TETOVO u periodu od 1. do 30. aprila 2011. godine: Ocjena zagađenosti zraka na osnovu dnevnih prosjeka koncentracija polutanata(Tabela 1): Nema podataka o koncentracijama nitroznih plinova (NO, NO2, NOX) i lebdećih čestica PM10 (čestice manje od 10 mikrometara) u periodu mjerenja od 1. do Read more…

Eko forum Zenica

Ocjena rezultata mjerenja zagađenosti zraka na mjernom mjestu “Tetovo” u periodu od 1. do 31. maja 2011. godine

Pomoću mobilne mjerne stanice Univerziteta u Zenici (UNZE) vrše se kontinuirana mjerenja zagađenosti zraka na lokaciji mjernog mjesta TETOVO.Na zvaničnoj web stranici općine Zenica (www.zenica.ba) objavljeni su satni prosjeci koncentracija nekih polutanata (O3, CO, SO2, Benzene, Ethylbenzene, M&P-Xylene, O-Xylene, Toluene).Rezultati mjerenja su obrađeni i prikazani u tabelama (Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3, Tabela 4).Na osnovu toga daje se slijedeća OCJENA zagađenosti zraka na mjernom mjestu TETOVO u periodu od 1. do 30. aprila 2011. godine: Ocjena zagađenosti zraka na osnovu dnevnih prosjeka koncentracija polutanata(Tabela 1): Nema podataka o koncentracijama lebdećih čestica PM10 (čestice manje od 10 mikrometara) u periodu mjerenja od 1. do Read more…

Eko forum Zenica

Ocjena rezultata mjerenja zagađenosti zraka za april i maj 2011. godine

Na web stranici Općine Zenica jučer su objavljeni (nepotpuni) rezultati mjerenja zagađenja zraka za april i maj 2011. godine. Mjerenja su vršena mobilnom mjernom stanicom Univerziteta u Zenici, na lokaciji “TETOVO”.Iz rezultata se može vidjeti da koncentracije SO2 nisu prekoračile granične vrijednosti za dnevne prosjeke, ali je bilo više prekoračenja satnih prosjeka. Tokom mjeseca aprila i maja 2011 utvrđeno je 21 prekoračenje satnih prosjeka koncentracija SO2  od 500 µg/m3 na mjernom mjestu TETOVO, a prema propisima FBiH prekoračenje ne smije biti  više od 24 sata u toku cijele kalendarske godine. Treba napomenuti da je od početka 2011. godine ova granična vrijednost prekoračena 262 puta!I bez objavljenih Read more…

Prašina

U Zenici jutros “obilježen” Dan zaštite okoliša

Građani Zenice su 8. juna ujutro ostali zaprepašteni količinom prašine koja se sručila na grad, najvjerovatnije tokom prethodne večeri ili noći. Kompletan grad je prekriven debelim slojem prašine, na koju je pala kiša i napravila prljavi pokrivač na cijelom gradu. To se najbolje moglo vidjeti na automobilima, kao što možete vidjeti na fotografijama s naše web stranice.Iako je Eko forum još 17. maja tražio od Općine Zenica informaciju o tome zašto se više ne objavljuju rezultati mjerenja zagađenja zraka, te informacije, kao ni rezultata mjerenja još nema.Količinu prašine u zraku Općina ne mjeri od 28. februara. Na web stranici Općine Read more…

Mošćanica

Regionalna deponija otpada “Mošćanica”

Povodom 3 godine postojanja Regionalne deponije “Mošćanica” u Zenici, održana je manifestacija “Dan otvorenih vrata”. Tom prilikom je delegacija “Eko foruma” posjetila deponiju. Imali smo priliku da se upoznamo sa načinom rada regionalne deponije, i na licu mjesta smo se uvjerili da se u radu deponije poštuju propisi zaštite okoliša, monitoringa emisija zagađujućih materija, a upoznali su nas i sa planovima budućih aktivnosti deponije.Rukovodstvo deponije je kao ključni problem istaklo nepostojanje institucije koja bi bila ovlaštena za regionalno upravljanje otpadom. Iako je deponija projektovana tako da pokriva područje dva kantona, samo polovina općina koristi usluge deponije, što se pravda visokom Read more…

UNEP

Svjetski dan zaštite okoliša

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. juna na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, a na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Svjetskim danom zaštite okoliša želi se potaknuti ljude da postanu aktivni učesnici održivog i ravnomjernog razvoja te da preuzmu odgovornost za očuvanje planete.Tema Svjetskog dana zaštite okoliša ove godine je zaštita šuma.

Visoka peć maj 2011

Zašto se više ne objavljuju rezultati mjerenja?

Na web stranici Općine Zenica (www.zenica.ba) do 27.4.2011. objavljivali su se rezultati mjerenja zagađenosti zraka. Obzirom da se od početka maja 2011 kontinuirano dešavaju “incidenti” velikih emisija iz pogona Visoke peći u kompaniji ArcelorMittal, a građani nemaju informaciju o količinama emisija i imisija zagađujućih materija, Eko forum je od Općine Zenica tražio da nam dostavi informaciju zašto se na web stranici Općine Zenica ne objavljuju podaci o količinama lebdećih čestica (PM10)? Posljednji podaci su dati za 28.2.2011. Obzirom da je i kantonalna stanica za mjerenje imisija prije 2 mjeseca (18.3.2011) premještena u Brezu, građani nemaju nikakve informacije o kvalitetu zraka Read more…

Eko forum Zenica

Reagovanje na objavljene zaključke sa sastanaka Općinske komisije i nevladinih organizacija

U aprilu 2011. godine, Eko forum Zenica je dobio poziv da učestvuje na sastancima Komisije za praćenje stanja okoliša Općine Zenica i nevladinih organizacija. Pozivu smo se odazvali, očekujući da je općinska vlast, nakon više od 6 godina djelovanja u sadašnjem sastavu, konačno odlučila otvoriti dijalog sa organizacijama koje zastupaju interese građana.Održana su dva sastanka, nakon kojih je Komisija objavila zaključke, do kojih se navodno došlo na sastancima. Na sastancima je Komisija insistirala na tome da općina i nevladine organizacije imaju jedinstven stav o ovim problemima. Eko forum i općina imaju zajednički cilj, ali je pristup rješavanju tih problema potpuno Read more…