Hoće li ekološki kriminal u Zenici istraživati federalni ili tuzlanski tužilac?

Published by Eko Forum on

S obzirom da je Kantonalno tužilaštvo ZDK odbilo da provede istragu o zagađenju okoliša u Zenici, a da se za ista krivična djela vodi istraga u Lukavcu, Eko forum je 27.8.2018 glavnom federalnom tužiocu Federalnog tužilaštva Federacije BiH uputilo zahtjev za sprovođenje krivične istrage:

Molimo Vas da u skladu s Članom 20 Zakona o Federalnom tužilaštvu Federacije BiH (Službene novine FBiH 19/03) sprovedete krivičnu istragu protiv privrednog društva Arcelor Mittal d.o.o. Zenica i odgovornih lica u Društvu i to: Palavathu Karishnan Nair Biju i Mukund Vyankatesh Kulkarni, zbog počinjenog krivičnog djela onečišćenje okoliša iz člana 303. stav 1. i 2. Krivičnog zakona FBiH i krivičnog djela onečišćenje okoliša napravama iz člana 304 KZ FBiH.
Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, postupajući po prijavama udruženja “Eko forum Zenica” od 15.9.2015 (T 04 0 KT 0023516 15), Hasanbašić Envera od 30.12.2010 (T 04 0 KTA 0004331 11), te koordinacije mjesnih zajednica Donja Gračanica, Donja Vraca, Gradišće, Podbrežje, Ričice, Tetovo i Zmajevac od 20.8.2015 (T 04 0 KT 0023516 15), dana 13.2.2018 donijelo je Naredbu o neprovođenju istrage, jer po njima “ne postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni počinili navedena krivična djela”. Udruženje “Eko forum Zenica” je u propisanom roku podnijelo i pritužbu Uredu glavnog tužitelja, na koju je dana 9.4.2018. godine Glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva ZDK odgovorio da je odluka kantonalnog tužilaštva o neprovođenju istrage protiv privrednog društva ArcelorMittal d.o.o. Zenica, pravilna i zakonita (T04 0 KTP 0023516 18).
Dana 24.8.2018 godine, po nalogu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, uhapšen je direktor koksare GIKIL Lukavac, koji je osumnjičen za isto krivično djelo kao i lica iz naše prijave koju je Kantonalno tužilaštvo ZDK odbacilo kao neosnovanu.
Napominjemo da je stanje okoliša u Zenici gore nego u Lukavcu (prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda FBiH broj dana s prekoračenjem dnevnih koncentracija prašine u 2017 godini u Zenici je bio 131 a u Lukavcu 89; godišnji prosjek koncentracija SO2 u 2017 godini u Zenici je bio 147 a u Lukavcu 68 µg/m3; broj dana s prekoračenjem dnevnih koncentracija SO2 u 2017 godini u Zenici je bio 65 a u Lukavcu 38 – u FBiH dozvoljeno je samo 3 dana godišnje).
Godišnji obim proizvodnje koksa u koksari ArcelorMittal u Zenici je od 400.000 do 460.000 tona godišnje, a u koksari GIKIL u Lukavcu je 450.000 tona koksa. Pored koksare, pogoni ArcelorMittal Zenica imaju i pogone aglomeracije, visoku peć, čeličanu i energetiku, tako da su i proizvodnja i emisije zagađujućih materija veći nego u Lukavcu. Posebno zabrinjava činjenica da ArcelorMittal Zenica odlaže preko 600.000 tona industrijskog otpada godišnje na industrijsku deponiju Rača u Zenici bez okolinske dozvole, bez kontrole i bez plaćanja ikakvih naknada.
Obnovljena integralna okolinska dozvola za pogone i postrojenja ArcelorMittal Zenica broj UP I 05-2-23-11-35/16 od 3.4.2017 je predmet upravnog spora broj 09 0 U 025474 15 U pokrenutog pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.
U Obnovljenoj integralnoj okolinskoj dozvoli za pogone i postrojenja ArcelorMittal Zenica broj UP I 05-2-23-11-35/16 koju je izdalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma 3.4.2017 navedeni su podaci o nedopustivo velikim emisijama kancerogenih postojanih organskih polutanata POPs (PCDD/F, PCB) iz pogona ArcelorMittal Zenica. U nama dostupnim dokumentima nigdje se ne spominje da su se iz GIKIL-a emitovale u okolinu značajnije količine POPs (PCDD/F, PCB).
Još nije utvrđen uticaj pogona ArcelorMittal Zenica na zagađenost zraka kancerogenim policikličkim aromatskim ugljikovodicima PAH (izraziti predstavnik: benzo-a-piren) u lebdećim česticama PM10, niti kancerogenih volatilnih organskih spojeva VOCs (izraziti predstavnik: benzen) kako se to tražilo u Obnovljenoj integralnoj okolinskoj dozvoli za pogone i postrojenja ArcelorMittal Zenica. Iz akta Federalne uprave za inspekcijske poslove broj 18-05-20-05746/2017 od 28.09.2017 vidi se da se ne realizuju aktivnosti planirane integralnom okolinskom dozvolom.
S obzirom da smatramo da Kantonalno tužilaštvo ZDK nije pravilno primijenilo Krivični zakon FBiH, zahtijevamo da Vi kao glavni federalni tužilac, u skladu s Članom 20 Zakona o Federalnom tužilaštvu Federacije BiH (Sl. novine FBiH 19/03), sprovedete krivičnu istragu po ovom djelu, ili da povjerite provođenje istrage Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, koje već ima iskustvo u provođenju ovakvih istraga. Kompletnu dokumentaciju i dokaze o počinjenom krivičnom djelu možete dobiti kod Kantonalnog tužilaštva ZDK u predmetu T 04 0 KT 0023516 15.
Također smatramo da se istraga nikako ne smije ograničiti samo na odgovorna lica u kompaniji ArcelorMittal Zenica, jer su za izvršenje djela imali saučesnike u institucijama i organima vlasti Federacije BiH, Zeničko-dobojskog kantona i grada Zenice. Ni nakon skoro 3 godine od podnošenja krivične prijave, od Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo nismo dobili nikakvu informaciju o statusu krivične prijave koju smo podnijeli 15.9.2015. godine protiv Đurić Branke, bivše ministrice Federalnog ministarstva okoliša i Turizma; i Tirak Ibrahima, direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove, za krivično djelo Nesavjestan rad u službi iz člana 387., stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ-a FBiH u vezi sa članovima 40., 66. i 67. Zakona o zaštiti okoliša FBiH, odnosno u vezi sa članovima 20. i 21. Zakona o inspekcijama FBiH i članovima 90. i 92. Zakona o zaštiti okoliša FBiH.Prilozi:

  1. Kopija Naredbe KT ZDK o neprovođenju istrage broj T 04 0 KT 0023516 15 od 13.2.2018
  2. Kopija Odluke glavnog tužitelja KT ZDK o odbijanju pritužbe broj T04 0 KTP 0023516 18 od 9.4.2018
  3. Kopije stranica iz Godišnjeg izvještaja o kvalitetu zraka u Federaciji BiH u 2017. godini Federalnog hidrometeorološkog zavoda
  4. Kopije stranica iz Obnovljene integralne okolinske dozvole za pogone i postrojenja ArcelorMittal Zenica broj UP I 05-2-23-11-35/16 od 3.4.2017
  5. Akt Federalne uprave za inspekcijske poslove broj 18-05-20-05746/2017 od 28.09.2017

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *