Reci-kompost, uvođenje prakse reciklaže bio otpada u osnovne škole u Zenici / ZDK

Trajanje projekta01.08.2023 – 31.12.2023
Izvori finansiranjaMinistarstvo prostornog uređenja, prometa, komunikacija i zaštite okoline ZDK (2.500 KM)
Grad Zenica (5.000 KM)
Budžet projektaUkupni budžet: 7.500 KM
Saradnici na projektuSanja Stević, koordinatorica
Dragan Šulović
Cilj projektaCilj ovog projekta je uvođenje prakse recikliranja bio otpada u vannastavne aktivnosti osnovnih škola na području Zeničko-dobojskog kantona, odnosno smanjenje količine komunalnog otpada koji se odlaže na deponije, kroz jačanje svijesti mladih, kao i šire javnosti o značaju reciklaže biorazgradivog otpada i prednostima komposta nad hemijskim sredstvima koja se koriste za zaštitu i povećanje prinosa u poljoprivrednoj i biljnoj proizvodnji.
Očekivani rezultati projektaRezultat 1 – Uz stručnu podršku stručnjaka Eko foruma, na više lokacija biće održane edukacije o sprečavanju nastanka otpada i reciklaži bio otpada, biće nabavljena oprema i odgovarajuća sredstva za uspostavljanje sistema odvojenog prikupljanja organskog otpada sa njegovim kompostiranjem, te uspostavljeni cvijetnjaci ili mini plantaže ljekovitog bilja za čiji će uzgoj biti korišteno ovo prirodno, organski proizvedeno gnojivo.
Rezultat 2 – Uspostava prakse kompostiranja u većini osnovnih škola i obdaništa na području Zeničko-dobojskog kantona. Spomenuti pozitivni primjeri aktivnosti učenika na sprečavanju nastanka otpada i upotrebe organskog gnojiva u cvjetnjacima ili prilikom vlastitog uzgoja ljekovitog bilja, potaknuće ostale da i sami uvedu takve sadržaje u vannastavne procese, te da započnu sa sličnim postupcima primjerenim njihovim uslovima.
Rezultat 3 – Šira javnost će iz spomenutih primjera saznati više o pozitivnim efektima reciklaže bio otpada, postupcima ponovne upotrebe otpada iz domaćinstva i potrebi zaštite prirode kroz korištenje prirodnih sredstava u poljoprivrednoj i biljnoj proizvodnji, što će uticati na podizanje svijesti o prednostima reciklaže i vlastitoj odgovornosti svih proizvođača otpada za budućnost generacija koje dolaze, a sprečavanjem nastanka komunalnog otpada u vlastitim domaćinstvima i na smanjenje količine otpada koji se odlaže na deponije.
Rezultat 4 – Aktivnostima zagovaranja uvođenja najboljih praksi reciklaže biorazgradivog otpada u vannastavne sadržaje osnovnih škola na području Zeničko-dobojskog kantona biće postignut željeni konsenzus svih učesnika u procesu reforme pristupa odgoju i obrazovanju o potrebi podizanja svijesti najmlađih o značaju zaštite prirode i okoliša i ulozi stanovnika u prevenciji nastanka otpada.
PublikacijePriručnik za kompostiranje