Eko BiH mreža

Trajanje projekta01.05.2023 – 30.4.2024
Izvori finansiranjaGrant ZM-1/2023 za zagovaračke mreže u okviru projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansira Vlada Švedske
Partneri na projektuCentar za ekologiju i energiju Tuzla
Centar za životnu sredinu Banja Luka
Udruženje “Resursni Aarhus centar u BiH”
Eko akcija Sarajevo
Green team Novi Grad
Budžet projekta50.000 KM
Saradnici na projektuMajda Ibraković, menadžerica projekta
Ciljevi projektaOpšti cilj projekta:
Ostvariti veći uticaj Eko-BiH mreže na kreiranje i provođenje politika zaštite životne sredine/okoliša i očuvanja prirode u BiH na principima solidarnosti i demokratije
Posebni ciljevi:
1. Osigurati kontinuitet rada mreže OCD za životnu sredinu/okoliš kao ujedinjenog zagovaračkog pokreta za okolišne promjene.
2. Podizanje nivoa standarda u OCD koje se bave zaštitom životne sredine/okoliša.
3. Učiniti mrežu prepoznatljivim i nezaobilaznim glasom civilnog društva u zaštiti životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini, ali i izvan granica BiH.
Očekivani rezultati 1. Uspostavljena snažna i prepoznatljiva platforma za saradnju i okupljanje OCD za životnu sredinu/okoliš i ostalih aktivnih aktera civilnog društva
2. Mapirani kapaciteti mreže i prioriteti za djelovanje u oblasti zaštite životne sredine/okoliša
3. Ostvareni uslovi za stabilno i održivo funkcionisanje OCD članica mreže, kroz namicanje sredstava, model iniciranja zajedničkih djelovanja, jasne kriterije za članstvo i uspostavljen etički kodeks i druga pravila funkcionisanja mreže.
4. Uspostavljen mehanizam koordinacije s domaćim i međunarodnim institucijama.
5. Kreiran treći alternativni izvještaj o napretku BiH u poglavlju 27 Upitnika EU za pristupanje BiH.
Opis aktivnosti projektaAktivnost 1.1. Provesti anketu među članicama mreže o definiciji prioriteta za inicijative i strateško djelovanje u naredne 3 godine kao osnovu za mapiranje kapaciteta i potreba
Aktivnost 1.2. Ažuriranje Strateškog plana i izrada Programa rada Eko BiH mreže sa raspodjelom aktivnosti po članicama.
Aktivnost 1.3. Unapređenje vizualnog identiteta, administriranje web portala i kanala društvenih medija (FB, YT) mreže.
Aktivnost 2.1. Mapiranje kapaciteta mreže i identifikovanih okolišnih problema po tematskim grupama.
Aktivnost 3.1. Set edukacija za jačanje nedostajućih kapaciteta članica mreže.
Aktivnost 3.2 Organizovanje sastanaka KO i godišnjeg sastanka članica mreže.
Aktivnost 4.1. Praćenje aktivnosti i rezultata domaćih institucija u oblasti zaštite okoliša/životne sredine.
Aktivnost 4.2. Identifikovanje relevantnih međunarodnih institucija.
Aktivnost 4.3. Uspostava mehanizma koordinacije s međunarodnim institucijama.
Aktivnost 5.1. Koordinacija i raspodjela zaduženja.
Aktivnost 5.2. Prikupljanje podataka kroz kontakte s institucijama.
Aktivnost 5.3. Izrada i promocija Trećeg izvještaja iz sjene za poglavlje 27.