Eko HUB Zenica

Trajanje projekta01.09.2022 – 31.3.2024
Izvori finansiranjaGrant EH-14/2022 za Eko Hubove u okviru projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansira Vlada Švedske
Partneri na projektuCentar za promociju civilnog društva
Budžet projekta62.000 KM
Saradnici na projektuIgda Lemeš, menadžerica projekta
Ciljevi projektaOpšti cilj projekta: Uspostaviti i održavati funkcionalnu lokalnu mrežu partnera koja djeluje na zaštiti okoliša.
Očekivani rezultati 1. Publikacija (izvještaj o radu inspekcija), povećan broj inspekcijskih pregleda,
povećan broj prijava građana o ekološkim incidentima
2. Povećana transparentnost rada inspekcija kroz javno dostupne informacije o
provedenim aktivnostima inspekcijskih organa
3. Stručne podloge i nacrt zakona o zaštićenom području upućen u skupštinsku proceduru
4. Formulisan i obrazložen tekst inicijative za dopune i izmjene plana upravljanja otpadom kako bi plan obuhvatio i industrijski otpad
5. Pripremljene i usaglašene izmjene Prostornog plana ZDK i upućene u
Skupštinu ZDK od strane resornog ministarstva
6. Pripremljen nacrt kantonalnog zakona o uspostavljanju institucije za upravljanje zaštićenim područjima ZDK upućen u Skupštinu ZDK od strane resornog ministarstva
7. Naučnim metodama dokazan i dokumentovan uticaj zagađujućih materija iz zraka na mutaciju gena, u vidu studije koja će se koristiti kao snažan argument za vršenje pritiska na zagađivače i institucije i buduće zagovaračke kampanje
8. Prikupljen dovoljan broj kvalitetnih i reprezentativnih uzoraka otpadnih voda upoređen sa zvaničnim izvještajima koje dostavljaju zagađivači. Prikupljeni podaci će se koristiti za provođenje kampanje zagovaranja za uspostavljanje referentne laboratorije za vode
9. Povećana svijest javnosti o posljedicama zagađenja voda, i veći angažman institucija na rješavanju tog problema u vidu novih inicijativa, planova i konkretnih aktivnosti institucija
Opis aktivnosti projekta1. ZAGOVARANJE NA LOKALNOM NIVOU
1.1. Analiza rada okolišnih inspekcija
1.2. Sastanci s inspekcijama
1.3. Nastavak zagovaračke kampanje za proglašenje zaštićenog područja Babina Tvrtkovac
2. ZAGOVARANJE NA KANTONALNOM/ENTITETSKOM NIVOU
2.1. Inicijativa za izradu revidiranog Plana upravljanja otpadom na području ZDK
2.2. Zagovaračka kampanja izmjene prostornog plana ZDK (za period 2009 – 2029. godina) u smislu brisanja hidroelektrana na vodotocima u ZDK
2.3. Uspostava institucije za upravljanje zaštićenim područjima ZDK
2.4. Zajednička kampanja zagovaranja za donošenje Nacrta zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana i aktivista na nivou Federacije BiH
3. JAČANJE KAPACITETA I PARTNERSTVA
3.1. Istraživanje genotoksičnog uticaja aero zagađenja u saradnji sa Institutom za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu
4. Kampanja za smanjenje zagađenja rijeke Bosne otpadnim vodama iz kompanije ArcelorMittal Zenica
5. KOORDINACIJA
5.1. Sastanci mreže Eko HUB-ova