Sumnjivi rezultati analize uzoraka iz rijeke Bosne

Dana 31.1.2023. godine građani i aktivisti uočili su i prijavili incident onečišćenja rijeke Bosne na jednom od ispusta otpadnih voda kompanje ArcelorMittal Zenica. Na lice mjesta izašli su i kantonalni i federalni vodni inspektor, službenici Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK i uposlenici Agencije za vodno područje rijeke Save. Uzeti su uzorci vode na tri lokacije, na samom ispustu, te 500 metara uzvodno i nizvodno od ispusta. Uzorke je analizirala Laboratorija za vode Agencije za vodno područje rijeke Save. Eko forum je 21.2.2023. uputio nekoliko zahtjeva za pristup informacijama, i ovim putem obavještavamo javnost o informacijama do kojih smo do sada uspjeli doći.

Arogancija umjesto društvene odgovornosti

Eko forum je od Federalnog ministarstva okoliša i turizma tražio informacije o realizaciji mjera iz okolinske dozvole za ArcelorMittal Zenica. Danas smo dobili arogantan odgovor kompanije, da nema potrebe da ih pitamo za realizaciju mjera, nego da će to dostaviti u godišnjem izvještaju, do kraja marta ove godine.

ArcelorMittal Zenica ima nove dozvole koje važe do 2027. godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, nakon procesa koji je trajao preko 20 mjeseci, izdalo je 31.10.2022. godine obnovljenu okolinsku dozvolu za pogone i postrojenja kompanije ArcelorMittal Zenica, sa rokom važenja od pet godina.
Agencija za vodno područje rijeke Save, izdala je 10.11.2022. godine vodnu dozvolu za kompaniju ArcelorMittal Zenica, sa rokom važenja od pet godina.

Je li vrijeme za nove krivične prijave?

Koksara ArcelorMittal Zenica izabrana je kao glavni izvor energije za grijanje grada, ali su investicije u smanjenje zagađenja iz tog pogona bile zanemarljivo male. Nakon deset godina odgađanja, konačno imamo rezultate mjerenja kancerogenih materija u okruženju koksare, koji pokazuju koliko je taj pogon opasan po okolinu. Pravosnažnom presudom Općinskog suda u Zenici po privatnoj parnici nedavno je dokazano da je kompanija ArcelorMittal odgovorna za prekomjerno onečišćenje zraka i prekomjernu buku u Zenici. Krivične prijave Eko foruma iz 2015. godine bile su odbačene “zbog nedostatka dokaza”. Da li sa ovim rezultatima ima dovoljno dokaza da se provede nova istraga? Može li EBRD, glavni kreditor nove toplane koja čini više od pola investicija AMZ u okoliš, izvršiti pritisak da se rad koksare dovede u propisane granice?

Javni uvid u dopunjeni zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za pogone i postrojenja kompanije ArcelorMittal Zenica d.o.o. Zenica

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 36. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03 i 38/09) stavlja na javni uvid javnosti po drugi put dopunjeni Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole privrednog društva Arcelor Mittal Zenica koji je dostavljen Ministarstvu 22.7.2022. godine. 

Istekla je je još jedna okolinska dozvola za ArcelorMittal

Početkom ovog mjeseca prestala je da važi Integralna obnovljena okolinska dozvola privrednom društvu ArcelorMittal Zenica za pogone i postrojenja: koksara, aglomeracija, visoka peć, čeličana, valjaonice, kovačnica, energetika i saobraćaj. Dozvolu je izdalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma 3.4.2017. godine s rokom važenja od pet godina od dana uručenja dozvole operateru.