Arogancija umjesto društvene odgovornosti

Published by Eko Forum on

Eko forum je od Federalnog ministarstva okoliša i turizma 23.2.2023. tražio informacije o realizaciji mjera iz okolinske dozvole za ArcelorMittal Zenica. Danas smo dobili arogantan odgovor kompanije, da nema potrebe da ih pitamo za realizaciju mjera, nego da će to dostaviti u godišnjem izvještaju, do kraja marta ove godine.

Kompanija u svakom slučaju treba dostaviti ministartsvu godišnji izvještaj o realizaciji mjera i aktivnosti planiranih programom za unapređivanje rada pogona i postrojenja u cilju zaštite okoliša predviđenih izdatom okolinskom dozvolom do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu izvještavanja, prema članu 91. stav 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 15/21) tako da nema potrebe za posebnim upitima jer ćemo do kraja marta poslati izvještaj.

Odgovor kompanije ArcelorMittal Zenica na zahtjev za pristup informacijama

Tražili smo informaciju o statusu realizacije sljedećih mjera iz okolinske dozvole, izdate 31.10.2022. godine, koje su već trebale biti realizirane:

 • mjera 24: Mjere za smanjivanje emisija sa koksare (rok za izradu studijske/projektne dokumentacije kraj 2022. godine)
 • mjera 33: Povećati efikasnost uređaja za čišćenje vrata na koksari (rok za donošenje plana održavanja 90 dana od dana izdavanja okolinske dozvole)
 • mjera 37: Ispitivanje efikasnosti hibridnog sistema za otprašivanje HF‐5 na Aglomeraciji (rok: 2022. godina)
 • mjera 61: Osposobiti sistem za automatski monitoring emisija na dimnjaku primarnog otprašivanja konvertora (gazočistka), uključujući proceduru QAL 2 (rok: 2022. godina)
 • mjera 81: Izvršiti optimizaciju DHD postrojenja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda (rok: 2022. godina)
 • mjera 86: Sve muljeve iz postrojenja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda zbrinjavati na okolinski prikladan način (rok: stalna obaveza)
 • mjera 94: Pribaviti novu vodnu dozvolu za korištenje tehnoloških voda i ispuštanje tehnoloških otpadnih voda (rok: stalna obaveza)
 • mjera 101: Sva odlagališta tehnološkog otpada unutar industrijskog kruga uskladiti sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom, Zakona o zaštiti okoliša i provedbenih propisa (rok: 2022/2023)
 • mjera 105: Izvršiti pošumljavanje svih slobodnih površina drvenastim vrstama u industrijskom krugu (Rok za pripremu Plana kraj 2022. godina)
 • mjera 109: Poduzeti i provesti tehničke i organizacione mjere za smanjivanje nivoa buke od rada Miksera (rok: 2022/2023)
 • mjera 112: Provesti mjere smanjivanja buke koju produkuju postrojenja miksera i BOF čeličane (rok: 2022/2023)
 • mjera 120: Usklađivanje operativnog sistema za upravljanje otpadom (rok: 180 dana)
 • mjera 131: Ispitivanje stanja taložnika (rok do kraja 2022. godine)
 • mjera 140: Provesti postupak procjene uticaja na okoliš i pribavljanja rješenja o zatvaranju deponije Rača (rok: najkasnije do kraja 2022. godine)

Okolinskom dozvolom propisan je i monitoring difuznih i fugitivnih emisija u zrak (poglavlje 16.2 dozvole) periodično (100 dana pravilno raspoređenih tokom cijele godine). Prema informacijama kojima raspolažemo, Federalna uprava za inspekcijske poslove naložila je hitno donošenje dinamičkog plana tih mjerenja, a ArcelorMittal Zenica odugovlači provođenje tih mjerenja pravdajući se da su započeli postupak nabavke mjernih uređaja. Prema članu 10 Pravilnika o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak (Sl. novine FBiH 9/14 i 97/17), ta mjerenja mora provesti akreditirana laboratorija, a ne sam operater. Od federalnog ministarstva tražili smo da poduzme odgovarajuće mjere kako bi se što prije počelo s ovim mjerenjima.


Misli o prirodi!Ova aktivnost realizirana je uz podršku projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *