Istekla je je još jedna okolinska dozvola za ArcelorMittal

Published by Eko Forum on

Početkom ovog mjeseca prestala je da važi Integralna obnovljena okolinska dozvola privrednom društvu ArcelorMittal Zenica za pogone i postrojenja: koksara, aglomeracija, visoka peć, čeličana, valjaonice, kovačnica, energetika i saobraćaj. Dozvolu je izdalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma 3.4.2017. godine s rokom važenja od pet godina od dana uručenja dozvole operateru.

Kompanija ArcelorMittal podnijela je zahtjev za obnavljanje te dozvole još u februaru 2021. godine, nakon čega je Federalno ministarstvo imenovalo stručnu komisiju za ocjenu tog zahtjeva. Mi smo u martu 2021. organizovali javnu raspravu o tom zahtjevu, nakon čega smo uputili naše primjedbe i sugestije. Članovi stručne komisije su svoja mišljenja o zahtjevu dostavili ministarstvu tokom 2021. godine, nakon čega je ArcelorMittal pripremio dopunjeni zahtjev u decembru 2021. godine.

U januaru 2022. organizovali smo javnu raspravu o dopunjenom zahtjevu, te je na naše insistiranje izvršena i posjeta pogonima za koje se izdaje dozvola, nakon čega je stručna komisija dala negativno mišljenje o podnesenom zahtjevu, čime je taj upravni postupak završen.

Kako je u međuvremenu došlo do promjene propisa, usvajanjem novog Zakona o zaštiti okoliša FBiH i pratećih podzakonskih akata, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole više ne može izraditi operater nego samo pravno lice registrirano za tu djelatnost.

Prema informacijama kojima raspolaže Eko forum Zenica, u toku je priprema ugovora sa Univerzitetom u Zenici, koji će za potrebe kompanije ArcelorMittal izraditi novi zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, a kojim će se, pored svih drugih pogona, ovaj puta obuhvatiti i industrijska deponija Rača.

Sve do izdavanja nove dozvole, pogoni i postrojenja kompanije ArcelorMittal rade bez važeće okolinske dozvole. Članom 97 stav 2 Zakona o zaštiti okoliša FBiH (Sl. novine FBiH 15/21), propisano je da Federalno ministarstvo okoliša i turizma donese rješenje o prestanku važenja rješenja o okolinskoj dozvoli, koje dostavlja operateru, nadležnoj inspekciji i organima nadležnim za vode i prostorno uređenje i građenje. Rješenjem o prestanku važenja rješenja o okolinskoj dozvoli utvrđuje se obaveza i nosilac izvršenja mjera sanacije za pogon i postrojenje i lokaciju poslije prestanka aktivnosti, kako bi se izbjegao rizik po okoliš, zdravlje ljudi i materijalna dobra.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *