Sumnjivi rezultati analize uzoraka iz rijeke Bosne

Published by Eko Forum on

Dana 31.1.2023. godine građani i aktivisti uočili su i prijavili incident onečišćenja rijeke Bosne na jednom od ispusta otpadnih voda kompanje ArcelorMittal Zenica. Na lice mjesta izašli su i kantonalni i federalni vodni inspektor, službenici Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK i uposlenici Agencije za vodno područje rijeke Save. Uzeti su uzorci vode na tri lokacije, na samom ispustu, te 500 metara uzvodno i nizvodno od ispusta. Uzorke je analizirala Laboratorija za vode Agencije za vodno područje rijeke Save. Eko forum je 21.2.2023. uputio nekoliko zahtjeva za pristup informacijama, i ovim putem obavještavamo javnost o informacijama do kojih smo do sada uspjeli doći.

Kantonalno tužilaštvo ZDK obavijestilo nas je 2.3.2023. godine da je formiran predmet broj T04 0 KTN 0052125 23, koji je u fazi prijave za krivično djelo “Onečišćenje okoliša”. Do dana dostavljanja informacije (2.3.2023) Tužilaštvo nije zaprimilo rezultate analize uzoraka vode koje je uzorkovala Agencija za vodno područje rijeke Save.

Federalni vodni inspektorat Federalne uprave za inspekcijske poslove 28.2.2023. dostavio nam je izvještaj o provedenim analizama uzetih uzoraka. U izvještaju su boldirane vrijednosti koje prelaze dozvoljene granične vrijednosti za treću klasu voda. Prema tom izvještaju, onečišćenje rijeke Bosne kao da se nije ni desilo, jer su skoro sve izmjerene vrijednosti unutar dozvoljenih granica, voda je samo bila zamućena ali ne i onečišćena.

Rezultati iz ovog izvještaja sadrže niz nelogičnosti, nakon čega smo 20.3.2023. godine tražili od Agencije da nam dostavi više informacija:

  1. Test toksičnosti (Daphnia Magna Straus) rađen je samo za uzorak onečišćene vode na ispustu, koja kao neočišćena nikako ne može imati vrijednost 100%. Voda na ispustu koja je izazvala onečišćenje je nastala u pogonu čeličane, u sistemu Venturi cijevi, koja je bila direktno u kontaktu sa željezom, što joj je dalo crvenu boju i trebalo je dati i visoku toksičnost. Zašto taj test nije rađen i na druga dva uzorka (uzvodno i nizvodno od ispusta) i kako objašnjavate da je kompletna D. Magna kultura preživjela u industrijskoj otpadnoj vodi?
  2. Kod uzoraka uzetih na ispustu nije utvrđena tačna vrijednost HPK, nego je samo navedeno da je manja od 30 mgO2/l. Parametar biorazgradivosti materija u vodi je odnos HPK/BPK5 koji obično iznosi 1,5 do 3, u ekstremnim slučajevima do 5. Uzorak uzvodno od ispusta ima odnos HPK/BPK5 = 4,82, što govori da se radi o itekako zagađenom uzorku, a uzorak nizvodno od ispusta ima odnos HPK/BPK5 = 1,47, što znači da je voda više zagađena uzvodno nego nizvodno od industrijskog ispusta. Kako objašnjavate ove razlike i zašto nije navedena izmjerena vrijednost HPK na ispustu?
  3. Granična vrijednost HPK za površinska vodna tijela je 125 a ne 200 kako je navedeno u izvještaju.
  4. Kako objašnjavate da je koncentracija kalcijuma i magnezijuma uzvodno i nizvodno od ispusta identična, a zabilježena je značajna vrijednost tih parametara i u ispustu?
  5. Kako objašnjavate ekstremno nisku vrijednost Amonijum jona na ispustu (0,17 mgN/l), a tri puta veće vrijednosti na uzorcima uzetim uzvodno i nizvodno?
  6. Tehnološka voda u zatvorenom ciklusu kompanije ArcelorMittal ima 0,69 mg/l željeza. Na ispustu je utvrđena ekstremno niska vrijednost, manja od 0,036 mg/l. Kako je tako mala koncentracija željeza mogla obojiti cijelu rijeku Bosnu nizvodno od ispusta sa tako malim vrijednostima željeza u vodi?

Umjesto odgovora na naša pitanja, 3.4.2023. dobili smo obavijest da Agencija “nije u mogućnosti da odgovori na naša pitanja”.

Uvidom u listu akreditiranih tijela koju objavljuje Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine, saznali smo da je toj laboratoriji akreditacija 29.3.2023. suspendovana u dijelu koji se odnosi na ispitivanje sadržaja teških metala (hrom, kadmij, nikl, olovo, arsen, bakar) i dijelu mikrobioloških analiza.

Na osnovu prikupljenih informacija, možemo zaključiti da će se i ova istraga najvjerovatnije završiti neuspješno, jer su dokazi koje je trebala obezbijediti državna laboratorija za vode neupotrebljivi.


Misli o prirodi!Ova aktivnost realizirana je uz podršku projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *