Novosti

Usvojen Strateški plan Eko foruma 2020-2025 razvijen uz podršku OSCE

S obzirom da je Eko forum počeo vršiti ulogu Arhus centra u oktobru 2019. godine, Misija OSCE-a u BiH obezbijedila je stručnu podršku procesu strateškog planiranja. Strateški plan Eko foruma Zenica urađen je sa ciljem da se definiraju strateški pravci djelovanja i razvoja, kojima će se organizacija rukovoditi u periodu 2020-2025. godina. Proces izrade Strateškog plana organiziran je putem radionica, sastanaka i email prepiske između članova Eko foruma, u periodu mart-juni 2020. godine. Stručnu pomoć u izradi Strateškog plana pružila je Misija OSCE u BiH i stručni konsultant Snežana Mišić. Zahvaljujući participativnom radu članova i aktivista Eko foruma, u sklopu Read more…

Početak implementacije projekta “Eko HUB Zenica”

Eko forum Zenica jedan je od 23 dobitnika grantova u okviru projekta „Misli o prirodi!“ koji su 28.5.2020. potpisali ugovore sa Centrom za promociju civilnog društva. Time je započeta implementacija projekta “Eko HUB Zenica“. Ukupno je devet organizacija u BiH koje će koordinirati Eko HUBovima: Eko forum – Eko HUB Zenica, Aarhus Centar u BiH – Eko HUB Sarajevo, Omladinski klub Novi val – Eko HUB Blagaj, LIR Evolucija – Eko HUB Banja Luka, Udruga Eko ZH – Eko HUB Široki Brijeg, Zelene staze – Eko HUB Mrkonjić Grad. Nešto više – Eko HUB Mostar, Centar za ekonomski i ruralni Read more…

Akcioni plan zaštite zraka

Sa 15 godina zakašnjenja, Vlada ZDK donijela plan zaštite zraka u ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 53. sjednici održanoj 30.4.2020. godine donijela je “Akcioni plan zaštite kvaliteta zraka za područje Zeničko-dobojskog kantona”. U procesu donošenja ovog dokumenta nije bila uključena javnost, nije bilo javnih rasprava, a donesen je sa zakašnjenjem od 15 godina. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, u ZDK samo od posljedica zagađenja godišnje umre oko 800 ljudi. Da je ovaj plan bio usvojen i da se primjenjivao kako je bilo planirano, prije 15 godina, mogli smo spasiti 12 hiljada života.

Zenički zrak i dalje najgori u Federaciji BiH

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je godišnji izvještaj o kvalitetu zraka u FBiH za 2019. godinu. Zenica i dalje ima najzagađeniji zrak u Federaciji BiH, a posebno su izražene visoke koncentracije sumpor dioksida i prašine. Iako znamo da je zenički zrak zagađen i kancerogenim organskim polutantima (benzen i benzoapiren), ta mjerenja se i dalje ne vrše, iako je oprema za ta mjerenja nabavljena prije sedam godina. Najviše satne i najviše dnevne koncentracije sumpor dioksida u Zenici su manje nego prethodnih godina, ali i dalje su veoma visoke i daleko iznad tolerantne vrijednosti. Jedino je mjerna stanica Bukinje u Tuzli izmjerila veće Read more…

Arhus Centri BiH

Uključiti javnost u pripremu nacrta “Mape puta i Akcijskog plana za provedbu utvrđenih doprinosa BiH 2020 -2030”

Predstavnici Aarhus mreže iz četiri Aarhus centra u BiH (Tuzla, Sarajevo, Banja Luka, Zenica), od nadležnih institucija BiH zatražili su organizovanje javnih konsultacija tokom pripreme nacrta dokumenta pod nazivom “Mapa puta i Akcijski plan za provedbu utvrđenih doprinosa Bosne i Hercegovine za razdoblje 2020 -2030.”, koji je trenutno u završnoj fazi pripreme. Ovaj dokument kreiran je bez učešća javnosti, iako je učešće javnosti u donošenju planova zakonska obaveza uređena mnogobrojnim zakonima, poput Zakona o zaštiti okoliša Federacije BiH, Zakona o zaštiti životne sredine Republike Srpske i Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa BiH. Obaveza sprovođenja javnih konsultacija je propisana Read more…

Dan planete Zemlje… čujemo li šta nam planeta poručuje?

Dan planete Zemlje ove godine ima posebno značenje. Zahvaljujući neodgovornom ponašanju čovjeka prema životnoj sredini, uništavanjem prirodnih staništa divljih životinja i promjenama klime, došlo je do pandemije virusa zbog koje su milijarde ljudi u izolaciji, većina ekonomskih aktivnosti je obustavljena, transport ljudi i roba je drastično smanjen i tek ćemo vidjeti kakve će to posljedice imati. Osim što prebrojavamo preminule od posljedica zaraze, one koji su ostali bez posla zbog pandemijskih mjera i psihološke posljedice dugotrajne izolacije, ovih dana svjedočimo i neoborivom dokazu da ovoj planeti nije potreban čovjek, ali da čovjek bez ove planete ne može opstati. Naše rijeke Read more…

Evropski šampioni za 2019… po koncentracijama prašine u zraku

Kompanija Airvisual objavila je izvještaj o kvalitetu zraka za 2019. godinu, na osnovu izmjerenih koncentracija prašine PM2.5. Podaci su prikupljeni sa zvaničnih mjernih stanica i sa senzora AirVisual. Detaljan pregled dostupan je na njihovoj web stranici www.iqair.com.
Prema objavljenim podacima, najzagađeniji zrak u Evropi 2019. godine imala je Bosna i Hercegovina. Među deset najzagađenijih gradova u Evropi, četiri su iz BiH: Lukavac, Tuzla, Zenica i Sarajevo.

Kvar na mjernoj opremi

Poznato je da pandemiji koronavirusa pogoduju visoke koncentracije prašine (jer se virus prenosi i putem čestica prašine u zraku), a dugotrajna izloženost visokom zagađenju učinila je pluća i krvne sudove Zeničana osjetljivijim i podložnijim komplikacijama koje nastaju od posljedica zaraze virusom.

Medna-Sana

Suspendovati obračun i isplatu podsticaja za OIE tokom pandemije

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju koju je izazvao koronavirus (COVID-19), a koja će nesumnjivo ostaviti ekonomske posljedice, Centar za životnu sredinu, po uzoru na susjedne zemlje, predlaže hitno provođenje mjera suspenzije isplate premije povlaštenim proizvođačima, odnosno obaveze građana na plaćanje naknade za obnovljive izvore energije (0IE) putem mjesečnih računa za električnu energiju. Srbija i Slovenija su, s ciljem umanjenja računa za električnu energiju, ali i pravičnu preraspodjelu tereta uslijed epidemijom zahvaćene ekonomije, već donijele odluke da suspenduju isplate poticaja za proizvodnju struje iz OIE i u efikasnoj kogeneraciji. Od nadležnih tijela u Bosni i Hercegovini zahtjevamo zvaničan stav po Read more…

PeaceNexus

Sastanak grupe za inkluzivni dijalog

U martu 2019. godine formirana je grupa u čijem sastavu su: Eko Forum Zenica, ArcelorMittal Zenica, Grad Zenica, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Institut “Kemal Kapetanović” Univerziteta u Zenici, Federalni hidrometereološki zavod i Kantonalna komisija za prostorno uređenje, stambeno- komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okolice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa ciljem zajedničkog rada na poboljšanju kvaliteta zraka i okoliša u Zenici. Tokom 2019. godine grupa se sastala četiri puta i diskutovala o slijedećem temama: Monitoring kvaliteta zraka u Zenici, Implementacija mjera iz okolinske dozvole ArcelorMittal Zenica, Registar zagađivača zraka Zeničko-dobojskog Kantona. Grupa se sastala 10. i 11.3.2020. godine da usaglasi sporazum Read more…