Novosti

Maligne

Bolesni smo i bićemo još bolesniji

Izvještaj o stanju zdravlja stanovništva ZDK za 2018. godinu, kao informaciju prihvatila je Vlada ZDK na sjednici održanoj 14.1.2020, a bit će na dnevnom redu Skupštine ZDK zakazane za 7.2.2020. Analizom najbitnijih stavki iz tog dokumenta može se uočiti sljedeće: Iz “Općih pokazatelja” vidljivo je kontinuirano opadanje broja stanovnika u ZDK. Kao razlozi su navedeni odlazak mladih iz ZDK (od 475.000 tokom 2019. godine do 359.000. tokom 2018. godine), ali i negativan prirodni priraštaj u 2018. (mortalitet nadmašuje natalitet). Stopa smrtnosti (morbiditet) i stopa obolijevanja (mortalitet) rastu. Unutar i jedne i druge stope zloćudna oboljenja (i dalje) rastu. Vodeća u Read more…

PM2.5 do 2017

Evropski šampioni… po zagađenju

Evropska agencija za okoliš (EEA) objavila je Izvještaj o kvalitetu zraka u Evropi od 2000. do 2017. godine. Izvještaj obuhvata sve zemlje članice EU, Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Tursku i 6 zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, BiH, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonjia i Srbija). Koncentracije prašine PM10 iznad propisanog dnevnog limita (50 μg/m3) zabilježene su na 22% mjernih mjesta, a koncentracije prašine čije su čestice manje od 2.5 mikrometra (PM2.5) iznad godišnjeg limita (25 μg/m3) zabilježene su na 7% mjernih mjesta. Nažalost, Bosna i Hercegovina je “šampion zagađenja zraka” sa dvostruko većim koncentracijama prašine PM2.5 od dozvoljenog, iako je izvještajem obuhvaćeno Read more…

Pranje ulica1964

Kako se Zenica borila protiv zagađenja 1963-1965

Ezher Arnautović (1925-2017) sačuvao je neke dokumente u vezi zagađenja zraka u Zenici i načinima na koji se grad prije 57 godina borio s tim problemom: Osnovan je fond za zaštitu okoliša U fond su naknade uplaćivali Željezara Zenica, Rudnik Zenica i Termoelektrana Zenica, kao najveći zagađivači. Sredstvima iz fonda vršeno je dodatno pranje ulica, pošumljavanje okoline grada, izgradnju saobraćajnica za povezanost grada s okolnim izletištima, izgradnja parkova i zelenih površina u gradu… Intervencijom vipih organa vlasti, te mjere su ukinute 1966. godine.Od 1985. do 1990. Željezara je provodila mjere za smanjenje zagađenja, ali je nastavak tih mjera prekinuo rat.Nakon Read more…

Srednja godišnja koncentracija SO2 u 2018. godini

Ured za reviziju institucija u FBiH objavio reviziju učinka federalnih institucija na smanjenju zagađenosti zraka

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine proveo je reviziju učinka o temi „Aktivnosti nadležnih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine na smanjenju zagađenosti zraka“. Cilj revizije bio je ispitati efikasnost nadležnih institucija u FBiH na smanjenju zagađenosti zraka. Predmet ispitivanja revizije bile su aktivnosti koje su nadležne institucije preduzele u periodu 2016-2018. godine u cilju smanjenja zagađenosti zraka. Revizijom su, shodno predmetu ispitivanja i nadležnostima institucija, bile obuhvaćene aktivnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Federalne uprave za inspekcijske poslove, kantonalnih ministarstava nadležnih za okoliš i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove. Izvještaj o reviziji može Read more…

KEAP

Novi projekat Eko foruma

U okviru projekta “Eko BiH”, finansiranog sredstvima Evropske unije, Eko forum Zenica će tokom 2020. godine realizirati projekat Građanski monitoring realizacije KEAP ZDK. Cilj projekta je da se omogući i ojača aktivno učešće javnosti u monitoringu dosadašnje realizacije Kantonalnog Ekološkog Akcionog Plana (KEAP) Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) za period 2017-2025. Opšti cilj će se postići kroz specifične ciljeve:1. Analizom utvrditi stepen i uspješnost realizacije KEAP-a ZDK za period od 04/2017 do 04/2020 2. Identifikovati i uspostaviti mehanizme za unapređenje saradnje civilnog društva i organa vlasti Očekivani rezultati projekta su:1. Alternativni izvještaj o implementaciji KEAP ZDK tokom prve 3 godine s preporukama Read more…

Sretna nova 2020

Rokovi su istekli… opet

Danas su (ponovo) istekli više puta prolongirani rokovi za realizaciju ključnih mjera za smanjenje zagađenja iz obnovljene okolinske dozvole. Želimo 2020. godinu dočekati s odgovornijim ponašanjem i konačnim uspješnim završetkom projekata koji će smanjiti zagađenje u Zenici, da se ne bi morala ostvariti upozorenja ministarstva objavljena u septembru 2019.

GCAP

Mišljenje o Akcionom planu zeleni grad za Zenicu

Na 45. sjednici Gradskog vijeća Zenica planirana je rasprava i usvajanje prijedloga Akcionog plana “zeleni grad” za Zenicu. Eko forum je učestvovao u skoro svim radionicama, sastancima, konferencijama i konsultacijama tokom izrade plana, a organizirali smo i javnu raspravu i nadležnoj gradskoj službi dostavili stavove građana Zenice. Na naše primjedbe i sugestije dobili smo dio odgovora, koji su sastavni dio ovog plana, ali nismo zadovoljni tim odgovorima. Naša glavna zamjerka na nacrt Plana je to što se ne nudi nijedno kvalitetno rješenje za ključni problem u gradu – industrijsko zagađenje. Stanje zdravlja Zeničana je loše, imamo probleme sa zagađenjem kakvih Read more…