Novosti

Javna rasprava – zatvaranje jame Stranjani

Federalno ministarstvo okoliša i turizma organizuje javnu raspravu o Studiji o procjeni uticaja na okoliša zatvaranja pogona “Stranjani”, na zahtjev JP Elektroprivreda BiH. Javna rasprava će se održati u prostoru Rudnika mrkog uglja Zenica – sala za sastanke, Stjepana Radića 2 u Zenici, u utorak, 24.3.2020. s početkom u 12:00 sati. Tekst Studije možete pročitati na ovom linku: Studija utjecaja na okoliš. Primjedbe i sugestije mogu se dostaviti Ministarstvu za okoliš i turizam FBiH u roku od 30 dana (do 26.3.2020).

Skupština EF 2018

Poziv na godišnju skupštinu

Poštovani članovi Eko foruma, Godišnja skupština udruženja Eko forum Zenica održat će se u ponedjeljak, 9.3.2020. godine, u 18:30 sati, u čitaonici Opće biblioteke Zenica (Školska ulica 6). Dnevni red: 1. Izbor radnih tijela Skupštine2. Izmjene i dopune Statuta udruženja3. Izvještaj o radu Udruženja za 2019. godinu sa finansijskim izvještajem4. Plan rada za 2020. godinu5. Izmjene članova rukovodstva udruženja6. Razno Skupština Udruženja je najviši organ upravljanja Udruženjem i čine je svi članovi Udruženja. Pozivamo sve članove da učestvuju u radu Skupštine i da tako doprinesu ostvarenju naših ciljeva.

Zagađenje zraka

Zahtjevi s protesta “Balkan zahtijeva čist zrak”

Prema informacijama Zavoda za javno zdravstvo ZDK, u Zenici 285 osoba svake godine umre od posljedica zagađenosti zraka prašinom i NO2. Podataka za posljedice zagađenosti zraka SO2, benzenom i drugim materijama nema. Nema ni mjerenja koncentracija benzena, iako je grad nakon naših protesta 2012. godine nabavio opremu za ta mjerenja. Balkan je postao utočište za prljavu industriju koju Evropska Unija ne dopušta kod sebe. Emisije iz industrijskih postrojenja u EU Direktivom o industrijskim emisijama i velikim investicijama za samo 5 godina smanjene su na minimum. U isto vrijeme, 16 termoelektrana na Balkanu sa ukupno 8 GW snage emitovalo je više Read more…

Maligne

Bolesni smo i bićemo još bolesniji

Izvještaj o stanju zdravlja stanovništva ZDK za 2018. godinu, kao informaciju prihvatila je Vlada ZDK na sjednici održanoj 14.1.2020, a bit će na dnevnom redu Skupštine ZDK zakazane za 7.2.2020. Analizom najbitnijih stavki iz tog dokumenta može se uočiti sljedeće: Iz “Općih pokazatelja” vidljivo je kontinuirano opadanje broja stanovnika u ZDK. Kao razlozi su navedeni odlazak mladih iz ZDK (od 475.000 tokom 2019. godine do 359.000. tokom 2018. godine), ali i negativan prirodni priraštaj u 2018. (mortalitet nadmašuje natalitet). Stopa smrtnosti (morbiditet) i stopa obolijevanja (mortalitet) rastu. Unutar i jedne i druge stope zloćudna oboljenja (i dalje) rastu. Vodeća u Read more…

PM2.5 do 2017

Evropski šampioni… po zagađenju

Evropska agencija za okoliš (EEA) objavila je Izvještaj o kvalitetu zraka u Evropi od 2000. do 2017. godine. Izvještaj obuhvata sve zemlje članice EU, Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Tursku i 6 zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, BiH, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonjia i Srbija). Koncentracije prašine PM10 iznad propisanog dnevnog limita (50 μg/m3) zabilježene su na 22% mjernih mjesta, a koncentracije prašine čije su čestice manje od 2.5 mikrometra (PM2.5) iznad godišnjeg limita (25 μg/m3) zabilježene su na 7% mjernih mjesta. Nažalost, Bosna i Hercegovina je “šampion zagađenja zraka” sa dvostruko većim koncentracijama prašine PM2.5 od dozvoljenog, iako je izvještajem obuhvaćeno Read more…

Pranje ulica1964

Kako se Zenica borila protiv zagađenja 1963-1965

Ezher Arnautović (1925-2017) sačuvao je neke dokumente u vezi zagađenja zraka u Zenici i načinima na koji se grad prije 57 godina borio s tim problemom: Osnovan je fond za zaštitu okoliša U fond su naknade uplaćivali Željezara Zenica, Rudnik Zenica i Termoelektrana Zenica, kao najveći zagađivači. Sredstvima iz fonda vršeno je dodatno pranje ulica, pošumljavanje okoline grada, izgradnju saobraćajnica za povezanost grada s okolnim izletištima, izgradnja parkova i zelenih površina u gradu… Intervencijom vipih organa vlasti, te mjere su ukinute 1966. godine.Od 1985. do 1990. Željezara je provodila mjere za smanjenje zagađenja, ali je nastavak tih mjera prekinuo rat.Nakon Read more…