Četiri godine poslije…

Published by Eko Forum on

Prije četiri godine, građani Zenice su digli svoj glas protiv zagađenja.

Da se podsjetimo šta smo tražili a šta smo do danas dobili:

Od koga?Šta smo tražili?Šta smo do danas dobili?
od kompanije ArcelorMittal:Poštivanje ekoloških zakona, standarda i propisa FBiH;Umjesto da se smanje emisije, dostavljaju se netačni podaci o mjerenjima emisija sa dimnjaka
Hitna realizacija ekoloških projekata iz Plana aktivnosti za smanjenje zagađenja iz 2008. godine;Projekti koji su trebali biti završeni 2011 još nisu ni počeli: odsumporavanje koksnog plina, sekundarno otprašivanje na BOF čeličani,…Neki projekti su završeni (visoka peć), a neki su u početnoj fazi (hibridni filteri na 1/4 aglomeracije).
Hitno osposobljavanje i maksimalno korištenje postojećih kapaciteta za prečišćavanje otpadnih voda i plinova;Da se koriste, vidjeli bismo rezultate. Nažalost, rezultati nisu vidljivi.
U danima nepovoljnih meteoroloških prilika: korištenje alternativnih goriva i smanjenje proizvodnje na minimum;Kad god se proglase epizode uzbune, ova mjera se primjenjuje.Međutim, mjerne stanice su neispravne pa se epizode ne proglašavaju.
Investicije prema Ugovoru o dokapitalizaciji iz 2004. godine.Umjesto 165 miliona dolara, investirano je 90 miliona KM.
od Vlade Federacije BiH:Kontrola realizacije ugovornih obaveza iz Ugovora o dokapitalizaciji iz 2004. godine, u vezi sa zaštitom okoliša.Ne samo da nije izvršena, nego se ugovor i dalje krije od javnosti.
od Federalnog ministarstva okoliša i turizma:Pritisak na sve, a posebno velike zagađivače, da poštuju zakone FBiH i standarde koji propisuju dozvoljeni nivo zagađenja iz postrojenja, kako bi građani Zenice imali život dostojan čovjeka u XXI vijeku;Izdavanje nove dozvole za BOF bez učešća javnosti i oklijevanje od godinu dana da se izda nova okolinska dozvola možemo zvati pritiskom samo na građane a nikako na zagađivače.
Javno objavljivanje rezultata monitoringa emisija polutanata iz postrojenja za koja je ovo ministarstvo izdalo okolišne dozvole, u skladu s Arhuškom konvencijom i zakonima FBiH.Podaci su tu, ali nisu javno dostupni.
od Federalne uprave za inspekcijske poslove:Svakodnevne, nenajavljene kontrole rada postrojenja ArcelorMittal Zenica, tokom i izvan radnog vremena, posebno u danima nepovoljnih meteoroloških prilika;I dalje se vrše samo planske inspekcije.
Izricanje maksimalnih kazni za kršenje ekoloških propisa.I dalje se izriču simbolične kazne od po par hiljada KM.
od Općine Zenica:Hitno zakazivanje tematske sjednice Općinskog vijeća sa temom “Analiza stanja okoliša u Zenici”;Sjednica održana u februaru 2013.
Javno objavljivanje Izvještaja o stanju okoliša u Zenici za 2011. i 2012. godinu;Izvještaji dostavljeni i objavljeni na web stranici Eko foruma
Hitna nabavka i puštanje u rad sistema za monitoring kvaliteta zraka u Zenici i izrada katastra zagađivača.Nabavljen sistem za monitoring.Mjerne stanice postavljene na pogrešna mjesta.Kalibraciju i održavanje niko ne vrši.Server sa mjernim rezultatima nedostupan.Dio analizatora neispravan i ne radi već dvije godine.Katastar zagađivača ne postoji.
Preživjeli smo rat, preživjećemo i vas!
SO2 nakon 4 godine
Categories: Novosti

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *