Zagađenost zraka u Zenici na mjernom mjestu “TETOVO” (Lokacija kod Dilavera)

Published by Eko Forum on

Period mjerenja: 18.decembar 2009. – 7.januar 2010.godine

A)  Koncentracije  lebdećih čestica manjih od 10 mikrometara, LČ 10 (PM10)

Mjerno mjesto:
TETOVO -Zenica
Koncentracije lebdećih čestica LČ 10  (µg/m3)
DanDnevni prosjekMax. satni prosjekMin. satni prosjek
18 dec 20099733531
19 dec 200914121366
20 dec 200913826548
21 dec 2009269437153
22 dec 200917846424
23 dec 2009561964
24 dec 2009599617
25 dec 200932755
26 dec 2009491264
27 dec 200919602
28 dec  20098622228
29 dec 200920940090
30 dec 200919236168
31 dec 2009902528
1 jan 20104910610
2 jan 201024761
3 jan 2010582537
4 jan 2010176338105
5 jan 2010213316128
6 jan 201016625494
7 jan 2010193366109
PROSJEK119  

Granična vrijednost zagađenosti zraka lebdećim česticama LČ 10 (PM 10) prema propisima BiH:
Godišnji prosjek koncentracija lebdećih čestica LČ 10 (PM 10)  ne smije biti veći od 50 mikrograma po kubnom metru s tim da dnevni prosjek od 100 µg/m3 ne smije biti prekoračen više od 7 dana u toku kalendarske godine.
Ocjena:
1.U periodu od 18.decembra 2009  do 7.januara 2010.godine  na mjernom mjestu „TETOVO“ u Zenici  dnevni prosjek koncentracija  LČ 10 od 100 µg/m3  bio je prekoračen 10 dana, a prema propisima dozvoljeno je najviše 7 dana u toku kalendarske godine. Komentar je suvišan.
2. U periodu od 18.decembra 2009  do 7.januara 2010.godine  prosjek svih koncentracija LČ 10 (PM 10) na mjernom mjestu „TETOVO“-Zenica iznosio je 119 µg/m3. To je vrlo visok prosjek  i kao takav značajno utiče na godišnji prosjek koji ne  bi smio biti veći od 50 µg/m3.
Napomena: Ne postoji norma za satni prosjek koncentracija lebdećih čestica PM 10.

B) Koncentracije  lebdećih čestica manjih od 2,5 mikrometara, LČ 2,5 (PM2,5)

Mjerno mjesto:
TETOVO -Zenica
Koncentracije lebdećih čestica LČ 2,5  (µg/m3)
DanDnevni prosjekMax. satni prosjekMin. satni prosjek
18 dec 20099332230
19 dec 200913020265
20 dec 200913225447
21 dec 2009251417144
22 dec 200916443522
23 dec 2009491933
24 dec 2009417710
25 dec 200917443
26 dec 2009331133
27 dec 200918562
28 dec  20097520827
29 dec 200915032583
30 dec 200915626958
31 dec 2009721837
1 jan 201043989
2 jan 201021701
3 jan 2010482306
4 jan 201013828378
5 jan 2010175285109
6 jan 201014619389
7 jan 201016427198
PROSJEK101  

U propisima BiH nisu definisane Granične vrijednosti zagađenosti zraka lebdećim česticama LČ 2,5 (PM 2,5).
U Hrvatskoj godišnji prosjek koncentracija lebdećih čestica manjih od 2,5 mikrometra ne smije biti veći od 25 mikrograma po kubnom metru.
Prema informacijama iz „Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada“-Zagreb u EU se priprema smjernica (COUNCIL  DIRECTIVE) po kojoj godišnji prosjek koncentracija LČ2,5 (PM2,5) ne smije biti veći od 20 mikrograma po kubnom metru zraka.
Ocjena: U navedenom periodu mjerenja koncentracije lebdećih čestica manjih od 2,5 mikrometra bile su visoko iznad dozvoljenih normi , makar  se  EU-norma odnosi na godišnji prosjek rezultata mjerenja.

C) Koncentracije  lebdećih čestica manjih od 1 mikrometar,LČ 1 (PM1)

Mjerno mjesto:
TETOVO -Zenica
Koncentracije lebdećih čestica LČ 1  (µg/m3)
DanDnevni prosjekMax. satni prosjekMin. satni prosjek
18 dec 20098928930
19 dec 200912219164
20 dec 200912524147
21 dec 2009236402134
22 dec 200915240321
23 dec 2009451832
24 dec 200932675
25 dec 200913362
26 dec 2009281033
27 dec 200917522
28 dec  20097120024
29 dec 200913527778
30 dec 200914123854
31 dec 2009641546
1 jan 201038877
2 jan 201020671
3 jan 2010442106
4 jan 201012625872
5 jan 2010162260102
6 jan 201013417285
7 jan 201014825389
PROSJEK92  

Nisu  definisane Granične vrijednosti zagađenosti zraka lebdećim česticama LČ 1 (PM 1) niti u BiH niti u EU.

D) Udio finih čestica   u LČ 10 (PM 10):
Na osnovu podataka iz  predhodnih tabela slijedi:
– udio čestica manjih od 1 mikrometra u LČ 10 :                                      77 %
– udio čestica veličine između 1 i 2,5 mikrometra u LČ 10                         8 %
– udio čestica veličine između 2,5  i 10 mikrometara u LČ 10                  15 %
…………………………………………………………………………………………………………
Ukupno:                                                                                                 100 %.


Svakako da zabrinjava visoka zastupljenost čestica manjih od 1 mikrometra.

E) Koncentracije  sumpornog dioksida

Mjerno mjesto:
TETOVO -Zenica
Koncentracije sumpornog dioksida  (µg/m3)
DanDnevni prosjekMaksimalni satni prosjekMinimalni satni prosjekBroj sati
satni prosjek
SO2>500
18 dec 2009172554293
19 dec 20092794981040
20 dec 2009236647494
21 dec 200953090831711
22 dec 20093686971764
23 dec 2009127340380
24 dec 200979183160
25 dec 200961145180
26 dec 20096016170
27 dec 2009389450
28 dec  2009124344500
29 dec 20092394501210
30 dec 2009167229990
31 dec 2009    
1 jan 2010    
2 jan 2010    
3 jan 2010    
4 jan 2010   3
5 jan 20103286031464
6 jan 2010181318990
7 jan 20103035071361

Granična vrijednost zagađenosti zraka sumpornim dioksidom prema propisima BiH:
A.Godišnji prosjek koncentracija sumpornog dioksida ne smije biti veći od 90 mikrograma po kubnom metru s tim da dnevni prosjek od 240 µg/m3 ne smije biti prekoračen više od 7 dana u toku kalendarske godine.
B. Satni prosjek koncentracija sumpornog dioksida od 500 µg/m3 ne smije biti prekoračen 24 sata u toku  cijele kalendarske godine.

Ocjena:

 1. U periodu od 18.decembra 2009  do 7.januara 2010.godine  dnevni prosjek  koncentracija sumpornog dioksida od 240 µg/m3 na mjernom mjestu „TETOVO“-Zenica bio je prekoračen  
  5 dana, a prema propisima BiH dozvoljeno je prekoračenje najviše 7 dana u toku cijele kalendarske godine.
 2. U periodu od 18.decembra 2009  do 7.januara 2010.godine  na mjernom mjestu „TETOVO“-Zenica satni prosjek koncentracija sumpornog dioksida od 500 µg/m3  bio je prekoračen 30 sati, a prema propisima BiH dozvoljeno je prekoračenje najviše 24 sata u toku cijele kalendarske godine. Suvišan je komentar za vrlo visoke koncentracije sumpornog dioksida u naselju TETOVO
 3. U periodu od 18.decembra 2009  do 7.januara 2010.godine  koncentracije  sumpornog dioksida  tri sata uzastopno prelazile su  500 mikrograma po kubnom metru (nivo „UZBUNE“) i to:
  • 20. decembra 2009.godine u periodu od 21.oo do  24.oo h
  • 21. decembra 2009.godine u periodu od 16.oo do 24.oo h
  • 22. decembra 2009.godine u periodu od 00.oo do 04.oo h
  •   4. januara 2010.godine u periodu od  19.oo do 22.oo h 
  •   5. januara 2010.godine u periodu od  16.oo do 20.oo h  .

ZAKLJUČAK:

 1. U periodu mjerenja od 18.decembra 2009  do 7.januara 2010.godine  pomoću mobilne stanice ZDK  utvrđene su visoke koncentracije lebdećih čestica i sumpornog dioksida u naselju TETOVO (lokacija kod Dilavera).
 2. Slika stanja zagađenosti zraka lebdećim česticama je nekompletna jer nisu izvršene analize sadržaja teških metala (As,Cd,Mn,Zn,Ta,Pb,..)  i  policikličkih aromatskih ugljikovodika u  lebdećim česticama PM10, PM2,5, PM1. To se sada ne može uraditi  jer nedostaje  specijalna oprema za uzorkovanje lebdećih čestica PM10, PM2,5 i PM1  i specijalna laboratorijska oprema za analize sadržaja navedenih štetnosti, od kojih većina ima kancerogene osobine.

Napomena:
Dana 23.decembra na lokaciji TETOVO“ (lokacija kod Društvenog doma) pušten je u rad uređaj za kontinuirano mjerenje koncentracija benzena (benzola)  u prevoznoj mjernoj stanici  UNZE i utvrđena je prosječna koncentracija od 23 µg/m3  u toku nekoliko sati rada i to je vrlo visoka vrijednost kad se uzme u obzir da u EU dozvoljeni godišnji prosjek za benzen (benzol) ne smije biti veći od 5 µg/m3. U propisima BiH nije data norma za benzen. Rezultati mjerenja koncentracija benzena (osim za nekoliko sati dana 23.decembra 2009.godine) nisu dostupni.

Zenica, 08.01.2010.

Mr  Fahrudin  Duran, dipl.ing.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.