Istekle i preostale 3 okolinske dozvole, a zbog penzionisanja državnog službenika nema ko pripremiti nove

Published by Eko Forum on

DEPARTMENTDATUM IZDAVANJA
OKOLINSKE DOZVOLE
ROK VAŽENJA
OKOLINSKE DOZVOLE
PODNESEN ZAHTJEV ZA OBNOVU DOZVOLEPRIPREMLJEN NACRT DOZVOLEIstiče za
EAF 100 t19.11.2009.19.11.2014septembar 2014maj 2015ISTEKLA!
ČELIČANA BOF04.12.2009.04.12.2014.ISTEKLA!
VISOKA PEĆ02.12.2009.02.12.2014.neISTEKLA!
KOVAČNICA04.12.2009.04.12.2014.neISTEKLA!
VALJAONICE04.12.2009.04.12.2014.neISTEKLA!
KOKSARA24.11.2010.24.11.2015.august 2015neISTEKLA!
AGLOMERACIJA24.11.2010.24.11.2015.neISTEKLA!
ENERGETIKA24.11.2010.24.11.2015.neISTEKLA!
SAOBRAĆAJ29.09.2011.29.09.2016.  10 mjeseci
RAČA (MLM)08.12.2011.08.12.2016.  12 mjeseci

Od 24.11.2015 šest pogona kompanije ArcelorMittal Zenica radi bez okolinske dozvole, a dva pogona su ranije obustavila rad (EAF čeličana i kovačnica). Iako je kompanija već podnijela zahtjeve za obnovu dozvola, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je izradilo nacrt obnovljene dozvole samo za dva pogona (BOF/EAF čeličane).

Zbog niza primjedbi Eko foruma i gradske uprave Zenica na tekst nacrta nove dozvole, konačni tekst dozvole još uvijek nije potpisan, a nadležna služba pri ministarstvu, kojom rukovodi pomoćnik ministrice, nikad nije pripremila preostale nacrte, niti ih je dala u javnu raspravu.

Nacrte dozvola za preostale pogone više i nema ko da pripremi, jer je pomoćnik ministrice u Sektoru za okolišne dozvole od 25.11.2015 u penziji, a zbog moratorija na zapošljavanje Vlade FBiH nije raspisan konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta tog državnog službenika.

Zakon o zaštiti okoliša FBiH (“Službene novine FBiH”, 33/03 i 39/09):

Član 116.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM kazniće se za prekršaj svako pravno lice koje:

– prekrši zahtjeve iz člana 67. ovog zakona;
– izgradi ili rukovodi radom pogona i postrojenja ili obavlja aktivnosti bez pribavljene okolinske dozvole ili suprotno okolinskoj dozvoli ili propisima;
– ne ispunjava zahtjeve ili uvjete utvrđene okolinskom dozvolom ili propisima;
– ne podnosi nadležnim organima informacije, podatke ili dokumente koji su potrebni, prema ovom zakonu ili drugim propisima;
– ne izradi plan preventivnih mjera za sprečavanje nesreća većih razmjera i ne preduzme preventivne mjere i
– ne izradi unutrašnji plan intervencije i ne dostavi ga organu iz člana 83. ovog zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.500,00 KM za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu.

Branka Đurić
ministrica
april 2011 – mart 2015
Snježana Soldat
ministrica
april 2015 – juni 2015
Edita Đapo
ministrica
od 30. oktobra 2015
Mladen Rudež,
pomoćnik ministrice u Sektoru za okolišne dozvole
penzionisan 25.11.2015

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *