Šta radi Federalna uprava za inspekcijske poslove?

Published by Eko Forum on

Poštovani građani Zenice,

Učestali “incidenti” ispuštanja nekontrolisanih i neizmjerenih količina dima i prašine iz kompanije ArcelorMittal tokom augusta su zabrinjavajući i neophodno je da nadležne institucije hitno reaguju.

  • Od kompanije ArcelorMittal zahtijevamo da umjesto izvinjenja građanima ispoštuje član 15. Zakona o zaštiti zraka (“Službene novine Federacije BiH“, broj:33/2003), u kojem stoji da “U slučaju kvara operator smanjuje ili prekida rad dok se ne steknu uslovi normalnog rada“. U istom Zakonu piše da kompanija mora obavijestiti o tome  Federalno ministarstvo okoliša i turizma, kao i Federalnog inspektora za okoliš.
  • Od Općine Zenica zahtijevamo da hitno izvrši nabavku mjernih stanica za mjerenje kvaliteta zraka. Prema najavama su te mjerne stanice trebale biti u funkciji još ovog proljeća, jer je tenderska procedura davno završena, a mi nadomak jeseni još nemamo pouzdanu informaciju o koncentracijama zagađenja zraka. Zagađivači taj nedostatak mjerenja žestoko zloupotrebljavaju.
  • Od građana tražimo da svako sumnjivo ispuštanje zagađujućih materija odmah prijave na dežurni telefon Federalne uprave za inspekcijske poslove, koja je jedina nadležna za kontrolu kompanije ArcelorMittal. Prijave i pritužbe mogu biti izvršene na telefonsku liniju 033 22 66 44 koja je u funkciji 24 sata, ili na formular sa web stranice Uprave.

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.