OSVRT na rezultate mjerenja zagađenosti zraka lebdećim česticama (PM10, PM2,5 i PM1) u Zenici pomoću mobilne stanice ZDK

Published by Eko Forum on

Pomoću  mobilne automatske stanice Zeničko-dobojskog kantona provedena su u Zenici kontinuirana mjerenja zagađenosti zraka lebdećim česticama  (PM 10 , PM 2,5  i  PM 1)  na 3 mjerna mjesta  i to:

 • Mjernom mjestu KANAL u periodu od  30. novembra do 14. decembra 2009. godine
 • Mjernom mjestu TETOVO (lokacija kod Dilavera) u periodu od 18. decembra 2009. godine do 16. februara 2010. godine
 • Mjernom mjestu INSTITUT od 18. februara 2010. godine (mjerenja još traju).

U prilogu su rezultati mjerenja koncentracija lebdećih čestica (PM10, PM2,5 , i PM1).
Na osnovu  rezultata mjerenja koncentracija lebdećih čestica (PM10, PM2,5 i PM1) na ova 3 mjerna mjesta može se zaključiti:

A. Mjerno mjesto KANAL
A.1. U periodu od 30. novembra do 14. decembra 2009. godine (15 dana mjerenja) prosjeci koncentracija lebdećih čestica (PM10, PM2,5 i PM 1) na mjernom mjestu KANAL su iznosili:

 • Prosjek koncentracija PM10                               98        µg/m3                          
 • Prosjek koncentracija PM2,5                              88        µg/m3  
 • Prosjek koncentracija PM1                                 82        µg/m3  

To su vrlo visoki prosjeci kad se zna da dozvoljeni godišnji prosjek PM10 iznosi 50 µg/m3.
Izrazito je visok prosjek lebdećih čestica PM2,5 iako ne postoje propisi za PM2,5  u BiH.
U Hrvatskoj  je propisano da godišnji prosjek PM2,5  ne smije biti veći od 25 µg/m3.
Ne postoje propisi za PM1 niti u BiH niti u  Hrvatskoj niti u EU.


A.2. Velik je udio fine prašine u lebdećim česticama:
Čestice:
< 1 µm                                                               84        %
1 < čestice < 2,5 µm                                           6        %
2,5 < čestice < 10 µm                                       10        %.

A.3. Prema propisima za lebdeće čestice PM10 u BiH dozvoljeno je prekoračenje dnevnog prosjeka od 100 µg/m3 najviše 7 dana u toku kalendarske godine, a u samo 15 dana mjerenja na mjernom  mjestu KANAL bilo je 5 dana prekoračenje od 100 µg/m3.
B. Mjerno mjesto  TETOVO (kod Dilavera)
B.1. U periodu od 18. decembra 2009. godine do 16. februara 2010. godine (61 dan  mjerenja) prosjeci koncentracija lebdećih čestica (PM10, PM2,5 i PM 1) na mjernom mjestu TETOVO su iznosili:

 • Prosjek koncentracija PM10                                 122     µg/m3                          
 • Prosjek koncentracija PM2,5                                105     µg/m3  
 • Prosjek koncentracija PM1                                     97    µg/m3  

To su vrlo visoki prosjeci kad se zna da dozvoljeni godišnji prosjek PM10 iznosi 50 µg/m3.
Izrazito je visok prosjek lebdećih čestica PM2,5 iako ne postoje propisi za PM2,5  u BiH.
U Hrvatskoj  je propisano da godišnji prosjek PM2,5  ne smije biti veći od 25 µg/m3.
Ne postoje propisi za PM1 niti u BiH niti u  Hrvatskoj niti u EU.

B.2. Velik je udio fine prašine u lebdećim česticama:
Čestice:
< 1 µm                                                   80        %
1 < čestice < 2,5 µm                               6        %
2,5 < čestice < 10 µm                           14        %.

B.3. Prema propisima za lebdeće čestice PM10 u BiH dozvoljeno je prekoračenje dnevnog prosjeka od 100 µg/m3 najviše 7 dana u toku kalendarske godine, a u 61 dan mjerenja na mjernom mjestu TETOVO bilo je 30 dana prekoračenje koncentracije 100 µg/m3. Ako se promatra samo  period mjerenja u 2010. godini onda se vidi da  je 24 dana bila prekoračena koncentracija 100 µg/m3, što znači da je maksimalno dozvoljeni broj dana prekoraćenja dnevnih prosjeka koncentracija  PM10 za 2010. godinu višestruko prekoračen samo u periodu od 1. januara do 16. februara.

C. Mjerno mjesto  INSTITUT
C.1. U periodu od 18. februara do 24. marta 2010. godine (35 dana  mjerenja) prosjeci koncentracija lebdećih čestica (PM10, PM2,5 i PM1) na mjernom mjestu INSTITUT su iznosili:

 • Prosjek koncentracija PM10                                 91      µg/m3                          
 • Prosjek koncentracija PM2,5                                79      µg/m3  
 • Prosjek koncentracija PM1                                   73      µg/m3  

To su vrlo visoki prosjeci kad se zna da dozvoljeni godišnji prosjek PM10 iznosi 50 µg/m3. Izrazito je visok prosjek lebdećih čestica PM2,5 iako ne postoje propisi za PM2,5 u BiH. U Hrvatskoj je propisano da godišnji prosjek PM2,5  ne smije biti veći od 25 µg/m3.
Ne postoje propisi za PM1 niti u BiH niti u  Hrvatskoj niti u EU.

C.2. Velik je udio fine prašine u lebdećim česticama:
Čestice:
< 1 µm                                                   80        %
1 < čestice < 2,5 µm                               7        %
2,5 < čestice < 10 µm                           13        %.

C.3. Prema propisima za lebdeće čestice PM10 u BiH dozvoljeno je prekoračenje dnevnog prosjeka od 100 µg/m3 najviše 7 dana u toku kalendarske godine, a u 35 dana mjerenja na mjernom  mjestu INSTITUT  bilo je 10 dana prekoračenje koncentracije 100 µg/m3.

ZAKLJUČAK:

 1. Rezultati  mjerenja zagađenosti zraka na 3 mjerna mjesta (KANAL, TETOVO, IN STITUT) pokazuju da je zrak prekomjerno zagađen lebdećim česticama. Posebno zabrinjava visok udio fine prašine.
 2. Rezultati mjerenja po pojedinim mjernim mjestima se ne mogu porediti jer su provedena u različitim vremenskim periodima. U punoj zimskoj sezoni provedena su mjerenja na mjernim mjestima  KANAL  i  TETOVO, dok su  na mjernom mjestu  INSTITUT mjerenja izvršena na kraju zimske sezone. Zagađenost zraka lebdećim česticama na mjernom mjestu INSTITUT  sigurno je znatno veća  u punoj zimskoj sezoni  u odnosu na rezultate dobijene  na kraju zimske sezone.
 3. Neophodno je provesti istraživanja sastava lebdećih čestica  PM10 , PM2,5 , PM1  i to na sadržaj teških metala (As, Cd, Pb, Mn,Ta, …)  i policikličkih aromatskih ugljikovodika (benzo-a-piren, benzo-a-antracen, …). To su većinom kancerogene materije.
 4. Neophodno je da Federalno ministarstvo okoliša i turizma što prije donese norme za PM2,5  i sadržaj teških metala i policikličkih aromatskih ugljikovodika  u lebdećim česticama.

EKO FORUM Zenica

Categories: Novosti

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.