Udružimo ekološke snage u borbi za zdravo prirodno okruženje!

Published by Eko Forum on

Eko Forum Zeničko-dobojskog kantona podržava inicijative pojedinih vijećnika Općinskog vijeća Zenica, izrečene tokom tematske sjednice Vijeća posvećene zaštiti okoliša, i pozdravlja napore lokalnog zakonodavnog organa da, u okviru svoje nadležnosti, kontinuirano vrši pritisak na glavne zeničke zagađivače, kao i na federalne organe vlasti, u cilju uspostavljanja zdravog prirodnog okruženja i zaštite prava građana Zenice na čistu okolinu.
Glavni ciljevi Eko Foruma upravo su aktivnosti na eko zaštiti i jačanju svijesti građana o potrebi uspostavljanja funkcionalnih mehanizama brige o prirodi, zdravlju i čistom okolišu. Stoga, prihvaćamo primjedbu pomoćnika federalnog ministra za okoliš i turizam Mehmeda Cere, da se lokalna zajednica, prvenstveno nevladin sektor i građani pojedinci, moraju aktivnije suočiti s problemima okoliša u svojoj sredini. Pozivamo sve zeničke ekološke snage, građane Zenice i nevladine organizacije, da se udružimo u jedinstven front zaštite okoliša u zeničkoj kotlini, zdravlja ljudi i djece, s obzirom na alarmantan nivo zagađenja i kancerogenih elemenata u zraku iznad Zenice, kao i na dosadašnje ekološke incidente, vezane uz ArcelorMittal.
Pozdravljamo i podršku direktora Uprave za inspekcijske poslove Ibrahima Tirka, koji je obećao mogućnost stalnih inspekcijskih kontrola rada postrojenja ArcelorMittala Zenica. 
Eko Forum Zeničko-dobojskog kantona obećava da će njegovi članovi mangalore mirror, aktivno učestvovati u javnoj raspravi o Planu aktivnosti prilagođavanja pogona ArcelorMittala doo Zenica, koji je upućen u javnu raspravu. Zahtijevamo od federalnih stručnjaka i odgovornih u ovoj kompaniji, da građanima hitno ponude korektan i cjelovit dokument, koji bi bio kvalitetna osnova za izdavanje okolinskih dozvola za rad svih pogona ArcelorMittala.
Eko Forum ujedno najavljuje svoje prve aktivnosti koje će se odnositi na kontinuirano obavještavanje javnosti o svim aspektima zagađenja u zeničkoj kotlini, s obzirom na nivo stručnosti kojom naše udruženje raspolaže. Kao domaćini delegaciji Bankwatch-a, međunarodne nevladine organizacije, čija je misija sprečavanje okolišnih i društveno štetnih posljedica poslovanja velikih korporacija u zemljama centralne i istočne Evrope visit https://about-alcohol-info.com/,stručnjaci Eko Foruma planiraju i susresti se s novinarima, kako bi javnost obavijestili o ciljevima i rezultatima ove posjete, planirane za početak februara.

Eko Forum Zeničko-dobojskog kantona, 27.01.2009.

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.