Zlatan

Kako do podrške?

Kao što je javnost upoznata, ova nevladina organizacija je održala redovnu gođišnju skupštinu na kojoj je i izabrano novo rukovodstvo. Funkcija i zadatak koji je u našim današnjim uslovima krajnje nezahvalan, ali i odgovoran. Staro rukovodstvo, na čelu sa njenim dosadašnjim predsjednikom v.prof.dr. Lemeš Samirom, je uradilo teško ponovljiv posao Read more…