Okrugli sto o Centru za okoliš ZDK, uz podršku Švedske

Published by Eko Forum on

U prostorijama Instituta “Kemal Kapetanović” održan je okrugli sto “Centar za okoliš ZDK”, u organizaciji udruženja Eko forum Zenica i Fojničani Maglaj, koji vrše funkcije Eko HUB-ova u projektu “Misli o prirodi!”. U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici Univerziteta u Zenici, resornih ministarstava ZDK, Federalnog hidroemeteorološkog zavoda, Misije OSCE u BiH, Centra za promociju civilnog društva i Švedske ambasade u BiH. Cilj okruglog stola bio je da na jednom mjestu okupi sve aktere koji mogu pomoći da se Centar za okoliš ZDK stavi u punu funkciju, devet godina nakon usvajanja kantonalnog zakona kojim je Centar i uspostavljen.

Iako je u Centar za okoliš do sada uloženo nekoliko miliona KM, kroz nabavku mjerne i kalibracijske opreme, i opremanje prostora, još uvijek ne može vršiti sve zakonom predviđene funkcije jer nedostaje stručnih kadrova. Na konkursu raspisanom 2021. godine nijedan kandidat nije zadovoljio tražene uslove.

Ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini Johanna Strömquist istakla je kako je Švedska najveći donator u BiH u oblasti zaštite okoliša i kako će i dalje podržavati, kako razvoj civilnog društva, tako i jačanje kapaciteta institucija u BiH, da bi se postiglo ono što je Švedska uspjela ostvariti zahvaljujući činjenici da civilno društvo u Švedskoj postavilo pitanje zaštite okoliša visoko u zvaničnim politikama.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK, Spahija Kozlić, nakon predstavljanja tekućih i realizovanih projekata na utopljavanju škola i zamjeni kotlovnica, iznio je opredjeljenje Vlade ZDK da se učini sve kako bi se ovaj Centar u potpunosti osposobio. Ove godine je plan javnih nabavki za namjenska sredstva za zaštitu okoliša u iznosu od oko 500.000 KM usvojen znatno ranije nego prethodnih godina, što bi moglo pomoći da se ne ponavljaju problemi koji su se javljali ranije – kasno usvajanje budžeta, plana nabavki, tenderi i nabavka opreme.

Nakon prezentacija i diskusije, učesnici okruglog stola donijeli su sljedeće zaključke:

  • Ministarstvo obrazovanja će podržati izmjene sistematizacije i pravilnika o platama Univerziteta u Zenici, kako bi se prevazišao problem slabe zainteresovanosti stručnih kadrova za zapošljavanje u Centru, posebno kadrova za informatičke poslove.
  • Univerzitet u Zenici treba što prije poslati novi zahtjev Vladi kantona za odobrenje zapošljavanja nedostajućih kadrova. U nekadašnjem zavodu za ekologiju Instituta bilo je zaposleno 30 ljudi, a sada Centar funkcioniše sa 7 zaposlenih, od kojih će 2 biti ove godine penzionisano.
  • Potrebno je što prije realizirati usvojeni plan nabavki, kako bi se taj proces okončao do kraja budžetske godine, što je zadatak ekonomsko finansijske službe Univerziteta u Zenici.
  • Nakon usvajanja novog Zakona o visokom obrazovanju ZDK, potrebno je pristupiti i izmjenama Zakona o javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici, da bi se omogućilo efikasnije funkcionisanje Centra i Instituta “Kemal Kapetanović” kao organizacione jedinice Univerziteta u Zenici.
  • Institut za zdravlje i sigurnost hrane ZDK raspolaže značajnim laboratorijskim i stručnim resursima, i treba razmisliti o promjeni statusa ove ustanove tako da postane pridružena članoca Univerziteta u Zenici, s ciljem efikasnijeg korištenja ograničenih raspoloživih kapaciteta u kantonu.
  • Neophodna je bolja saradnja i koordinacija između građana, lokalnih zajednica i kantonalne vlasti, kako bi se rezultati monitoringa stanja okoliša koji vrši Centar mogli što prije iskoristiti za provođenje mjera na smanjenju zagađenja zraka, vode i tla, smanjenju buke, te rješavanju problema otpada.
  • Nakon rješenja kadrovskih pitanja, ovaj Centar treba da vrši i funkciju kontrolnih mjerenja zagađenja, jer se pokazalo da mjerenja koja vrše ovlaštene i akreditovane laboratorije, a koje angažuju i plaćaju zagađivači, često daju nerealne rezultate koji ne odražavaju stvarno stanje zagađenja i emisija zagađujućih materija. Centar ne može biti komercijalni servis, nego mora pružati usluge od javnog interesa.
  • Uočeno je da mediji i javnost koriste neprovjerene i nezvanične pokazatelje nivoa zagađenja zraka, što dovodi do dezinformisanja i navodi na pogrešne zaključke. Federalni hidrometorološki zavod je uz podršku Švedske agencije za okoliš razvio jedinstvenu metodlogiju za proračun indeksa kvaliteta zraka. Nevladine organizacije i mediji bi trebali koristiti zvanične podatke koji su dostupni na web portalu zrakubih.ba i na aplikacijama za mobilne telefone koje se mogu pronaći na tom portalu.

Misli o prirodi!Ova aktivnost realizirana je uz podršku projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.