Poziv za angažman eksperata – zaštitimo prirodna bogatstva zeničkog kraja

Published by Eko Forum on

Misli o prirodi! i prijavi se za izradu stručnih podloga za proglašenje zaštićenih zona prirode na području grada Zenice

Eko forum Zenica raspisuje javni poziv za angažman saradnika za izradu stručnih podloga za studiju izvodljivosti proglašenja jednog ili više zaštićenih područja na teritoriji grada Zenice, u okviru Projekta „Zaštita prirode na teritoriji grada Zenice“.

Uz podršku Projekta „Misli o prirodi“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska, Eko forum Zenica, Savez izviđača grada Zenice i Ekološko udruženje Eko Tvrtkovac, od maja 2021. do aprila 2022. provode niz aktivnosti s ciljem stvaranja uslova da se najmanje 10 posto površine grada Zenice zaštiti u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode FBiH.            

Eksperti/ce će imati zadatak da prikupe i sistematizuju informacije o abiotičkim i biotičkim faktorima, te o kulturnom naslijeđu. Eksperti/ce će pripremiti materijal za potrebe izrade studije izvodljivosti kod proglašenja zaštićenog područja prirode i dostaviti ga koordinatoru Projekta „Zaštita prirode na teritoriji grada Zenice“.

Sredstva naknada ekspertima/eksperticama u skladu s budžetom projekta bit će uplaćena po obavljenim aktivnostima, koje obuhvataju izlazak na teren, uzimanje uzoraka, identifikaciju uzoraka i pisanje izvještaja u Word formatu, na najmanje sedam stranica teksta i sa odgovarajućim ilustracijama.

Otvorene su pozicije za eksperte/ekspertice iz sljedećih oblasti:

 1. Topografija – jedna pozicija. Zadatak eksperta/ekspertice je istraživanje i opis površinskih elemenata, fizičko-geografskih karakteristika, visine i nagiba zemljišta, određivanje razvodnica, označavanje vodnih tokova i vodnih površina na budućem zaštićenom području.
 2. Geologija – jedna pozicija. Zadatak eksperta/ekspertice je istraživanje i opis karakteristika tla, stijena, planina, brda i rijeka, te drugih dijelova budućeg zaštićenog područja.
 3. Hidrologija – jedna pozicija. Zadatak eksperta/ekspertice je istraživanje i opis hidroloških pojava na budućem zaštićenom području.
 4. Klima – jedna pozicija. Zadatak eksperta/ekspertice je istraživanje i opis meteoroloških faktora i pojava, koje u određenom vremenskom periodu čine prosječno stanje atmosfere nad budućim zaštićenim područjem.
 5. Raznolikost flore – jedna pozicija. Zadatak eksperta/ekspertice je istraživanje i opis biljnog svijeta na budućem zaštićenom području.
 6. Raznolikost faune – jedna pozicija. Zadatak eksperta/ekspertice je istraživanje i opis životinjskog svijeta na budućem zaštićenom području.
 7. Prirodna staništa – jedna pozicija. eksperta/ekspertice je istraživanje i opis položaja budućeg zaštićenog područja u odnosu na njegove ekološke faktore.
 8. Posebno vrijedne vrste – jedna pozicija. Zadatak eksperta/ekspertice je istraživanje i opis posebno vrijednih vrsta u staništima na budućem zaštićenom području.  
 9. Prirodno naslijeđe – jedna pozicija. Zadatak eksperta/ekspertice je istraživanje i opis baštine flore i faune, geologije, krajolika i terena, te drugih prirodnih resursa na budućem zaštićenom području.
 10. Kulturno naslijeđe – jedna pozicija. Zadatak eksperta/ekspertice je istraživanje i opis ostavštine fizičkih artefakata i nematerijalnih dobara društva na budućem zaštićenom području.

Zainteresovani trebaju poslati kratku biografiju na e-mail: sanja@ekoforumzenica.ba.

Poziv je otvoren do 30.6.2021. godine.

Smetovi

O Projektu:

Teritorija grada Zenice obuhvata površinu od 558,5 km2, a na toj teritoriji nema nijedno zaštićeno područje. Zeničko-dobojski kanton, ukupne površine 3.343 km2, ima spomenik prirode Tajan, površine 49,5 km2, koji je zaštićen zakonom iz 2008. godine, a nalazi se na teritoriji općina Zavidovići i Kakanj.

Strategijom razvoja Općine Zenica 2012.-2022. planirana je uspostava Parka prirode “Babina”. Prostornim planom Grada Zenice 2016.-2036. predloženo je da se zaštićenim područjima različitih kategorija proglase površine od cca 60 km2, nakon što se provedu stručna istraživanja prema Zakonu o zaštiti prirode FBiH.

Iako je već pokretano nekoliko inicijativa za proglašenje zaštićenih područja, kako na nivou Grada, tako i na nivou Kantona, te inicijative još nisu realizovane. Glavna prepreka za to su nedostatak saradnje između Grada i Kantona, kao i nedostatak stručnih podloga za pokretanje zakonom predviđene procedure.

Ciljevi Projekta „Zaštita prirode na teritoriji grada Zenice“:

 1. Stvoreni preduslovi za proglašenje minimalno jednog zaštićenog područja prirode na teritoriji grada Zenice;
 2. Javnost upoznata s potrebom i mogućnostima proglašenja zaštićenog područja na teritoriji grada Zenice;
 3. Uspostavljen konstruktivni dijalog na relaciji Kanton-Grad-OCD o temama zaštite prirode;

Očekivani rezultati:

 1. Postoje stručne podloge za studiju izvodljivosti za zaštitu prirodnog područja;
 2. Izrađen priručnik o zaštićenim područjima i obučeni aktivisti/aktivistice OCD, zastupnici/zastupnice Kantonalne skupštine i gradski vijećnici/vijećnice o kategorijama proglašenja zaštićenih područja;
 3. Izrađen nacrt kantonalnog zakona o proglašenju zaštičenog područja i identifikovan upravitelj budućeg zaštićenog područja;
 4. Natpolovična većina od 35 kantonalnih zastupnika i 31 gradskog vijećnika spremni su podržati zakon o proglašenju zaštičenog područja na teritoriji grada Zenice.

Misli o prirodi!Ova aktivnost realizirana je uz podršku projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.