Aplikacija za zaštitu od štetnih hemikalija u proizvodima

Published by Eko Forum on

Organizacija Alhem iz Beograda, s kojom Eko forum sarađuje već niz godina, u okviru velikog EU projekta razvila je posebnu aplikaciju za mobilne telefone, pomoću koje možete provjeriti sadržaj opasnih hemikalija u svakom proizvodu. Aplikacija Scan4Chem dostupna je i u Bosni i Hercegovini i počela je kampanja prikupljanja informacija o hemikalijama u proizvodima.

Alhem

U svakodnevnom životu okruženi smo potencijalno štetnim hemikalijama koje se nalaze u potrošačkim proizvodima. Mnoge od njih koriste se kao aditivi u plastici, usporivači gorenja u nameštaju i auto sjedištima, plastifikatori u igračkama i PVC podnim oblogama, ili kao zaštitni sloj u limenkama. Ove štetne supstance oslobađaju se u okoliš i pronalaze put do našeg organizma. Potrošači imaju pravo da znaju da li proizvod sadrži neku od supstanci sa ove liste u koncentraciji iznad 0,1 % (m/m). Na zahtjev, snabdjevači proizvoda dužni su da pruže ovu informaciju. Ovo pravo primjenjuje se skoro na sve potrošačke proizvode, posebno na plastične igračke.

Pozivamo građane da skeniraju proizvode za koje sumnjaju da sadrže potencijalno štetne hemikalije i pošalju što više zahtjeva kompanijama koje su dužne dostaviti informaciju o opasnim supstancama. Na taj način izvršiće se pritisak i motivisati kompanije da u potpunosti objelodane sastave svojih proizvoda – ako ne na deklaraciji, onda barem kroz ovu aplikaciju. Nekoliko kompanija već je unijelo informacije o svojim proizvodima i za njihove proizvode se automatski dobija odgovor (bez slanja zahtjeva).


Besplatno preuzmite aplikaciju Scan4Chem na Google Play ili App Store

Kako koristiti Scan4Chem aplikaciju?Zakonski okvir u FBiH

Zakon o hemikalijama FBiH (Sl. novine FBiH 77/20) usvojen je u oktobru 2020. godine. Zakonom se uređuje razvrstavanje, označavanje i pakovanje, sigurnosno-tehnički list, obavljanje djelatnosti s hemikalijama, integralni inventar hemikalija, ograničenja i zabrane hemikalija, uvjeti za uvoz i izvoz hemikalija, stavljanje deterdženata na tržište, integrirano upravljanje kemikalijama, nadzor i druga pitanja od značaja za sigurno upravljanje hemikalijama u Federaciji BiH.

U skladu sa EU REACH Uredbom, odnosno Zakonom o hemikalijama FBiH, posebno zabrinjavajuće supstance (eng. SVHC) definirat će se posebnim podzakonskim aktom, koji Vlada FBiH treba da donese u roku od 24 mjeseca od usvajanja Zakona. Do tada će se primjenjivati propisi doneseni na osnovu Zakona o prometu otrova (Sl. list RBiH 2/92 i 13/94) ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

U BiH se od aprila 2010. primjenjuje Odluka o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate. Nadzor nad plasmanom proizvoda koji mogu biti opasni po zdravlje kod nas vrši Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine.

Categories: Novosti

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *