Mišljenje o Akcionom planu zeleni grad za Zenicu

Published by Eko Forum on

Na 45. sjednici Gradskog vijeća Zenica planirana je rasprava i usvajanje prijedloga Akcionog plana “zeleni grad” za Zenicu. Eko forum je učestvovao u skoro svim radionicama, sastancima, konferencijama i konsultacijama tokom izrade plana, a organizirali smo i javnu raspravu i nadležnoj gradskoj službi dostavili stavove građana Zenice. Na naše primjedbe i sugestije dobili smo dio odgovora, koji su sastavni dio ovog plana, ali nismo zadovoljni tim odgovorima.

Akcioni plan Zeleni grad za Zenicu

Naša glavna zamjerka na nacrt Plana je to što se ne nudi nijedno kvalitetno rješenje za ključni problem u gradu – industrijsko zagađenje. Stanje zdravlja Zeničana je loše, imamo probleme sa zagađenjem kakvih nema više nigdje u Evropi, broj oboljelih je u stalnom porastu, a mi umjesto traženja adekvatnih rješenja tražimo izgovore zbog nenadležnosti. Ne postoji zid između grada i industrije i ne možemo prestati disati ako nema južnog vjetra da otpuše zagađenje do Vranduka. Na onkologiji vas ne pitaju ko je nadležan i ne liječi vas rečenica “nije do mene”.

Ovaj Plan će biti odlična podloga za nova kreditna zaduženja, kao što je Banja Luka već dobila kredit za centralno grijanje, Novi Sad za obnovu sportske dvorane, Skopje za autobuse na plin i prečistač otpadnih voda, Tirana za vodosnabdijevanje, itd. Plan NEĆE biti adekvatna podloga za rješavanje zagađenja u Zenici. Da bi Zenica postala ustinu zeleni grad,

  • MORA priznati da je industrija dominantni zagađivač i da nemamo rješenje za koksaru;
  • MORA tražiti adekvatnu kompenzaciju od Federacije BiH za zagađenje (kao što za zagađenje iz termoelektrana milione KM godišnje dobiju Kakanj i Tuzla);
  • MORA dobiti veće ovlasti u upravljanju okolišem jer federalnom nivou nije u interesu da Zenica prodiše, bitno im je samo da Zenica puni federalni budžet na račun našeg zdravlja;
  • MORA usvojiti okvir i mjere za korištenje, sanaciju i rekultivaciju industrijske deponije Rača;
  • MORA hitno početi mjeriti organske kancerogene materije (PAH u PM10, VOC) u zraku;
  • MORA započeti sanaciju i remedijaciju zagađenog tla;
  • MORA preispitati potrebu za Plavom vodom;
  • MORA početi rješavati stacionarni saobraćaj i prestati s gradnjom tajkunskih solitera;
  • MORA provoditi projekte eliminacije kućnih ložišta;
  • MORA izmijeniti odluku o komunalnom redu, da bi se povećali iznosi i naplativost kazni za nelegalno odlaganje otpada, za parkiranje na zelenim površinama, za uništavanje urbanog zelenila (uvesti moratorij na sječu stabala u gradu), i kojom bi se osiguralo da pranje gradskih ulica bude barem na nivou kakav je bio prije rata.

Još u maju 2018. godine tvrdili smo da ima puno problema u identificiranju svih izvora zagađenja, kako bi se znalo koliko ko zagađuje zrak u Zenici. Upravo je Ian Brown, direktor EBRD za BiH 17.5.2018. izjavio da će EBRD “uraditi detaljnu studiju o svim vrstama i izvorima zagađenja u gradu, zagađenja zemlje, zraka, vode”. Ovaj Plan nije takva studija, ovaj plan je katalog kredita.

Od gradskog vijeća i gradonačelnika očekujemo da ozbiljno razmotre stav javnosti i da ovaj Plan od predizbornog kataloga za nove kredite pretvore u ostvarivu viziju grada ugodnog za život – grada iz kojeg ljudi ne žele otići nego se žele u takav grad doseliti.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.