Monitoring kvaliteta zraka u Zenici

Published by Eko Forum on

Podaci o kvalitetu zraka u Zenici se već duže vrijeme nigdje ne objavljuju, iako Zakon o zaštiti zraka FBiH propisuje tu obavezu:

Član 32: Stručna institucija ovlaštena od Federalnog ministarstva okoliša i Federalnog ministarstva zdravstva osigurava da se ažurirane informacije o koncentracijama zagađujućih materija u zraku redovno dostavljaju javnosti i odgovarajućim organizacijama, poput organizacija za zaštitu okoliša, organizacija potrošača, organizacija koje predstavljaju osjetljive grupacije stanovništva i ostalim tijelima koja se bave zaštitom zdravlja.
Informiranje se vrši putem radija, televizije, tiska, displeja ili elektronskim putem.
Informacije koje se dostavljaju javnosti i organizacijama moraju biti jasne, razumljive i dostupne.

Na web stranici Općine (www.zenica.ba), posljednji rezultati mjerenja su objavljeni početkom aprila 2012. Ti rezultati svakako nisu relevantni, jer su obavljeni neispravnom i nekalibrisanom mobilnom mjernom stanicom Univerziteta u Zenici, koja se može koristiti samo za obuku studenata.

Na web stranici Kantona (www.zdk.ba) objavljuju se podaci iz drugih općina ZDK, jer mobilna stanica kantonalnog ministarstva pokriva cijelo područje kantona i ne može biti stacionirana samo u Zenici.

Federalni hidrometeorološki zavod u Izvještaju za 2011. godinu nema podataka iz Zenice. I u Izvještaju za 2010. godinu bili su samo podaci za Tuzlu i Sarajevo.

Podaci koje izmjeri Metalurški institut “Kemal Kapetanović” nisu dostupni javnosti, jer ih niko ne koristi, osim u godišnjim izvještajima o stanju zraka u Zenici, koje je Općinsko vijeće nekad usvajalo. Izvještaj o stanju okoliša za 2011. godinu još nije objavljen niti usvojen na općinskom vijeću. Posljednja informacija je objavljena u martu 2011. godine (Izvještaj + grafički prilog o mjerenju kvaliteta zraka u Zenici za 2010. godinu).

Nabavka displeja i stacionarnih mjernih uređaja za mjerenje kvaliteta zraka u Zenici nedopustivo kasni. Iako je procedura izbora dobavljača završena još u januaru ove godine u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, isporuka opreme je najavljena tek za septembar 2012. Odgađanje nabavke opreme se pravda nedostatkom finansijskih sredstava.

Fond za okoliš Federacije BiH je tek prošle sedmice objavio Javni poziv za korištenje sredstava Fonda iz kojeg će se finansirati nabavka mjerne opreme (ako se na Javni poziv ne jave neke druge općine iz FBiH, koje također imaju pravo korištenja tih sredstava). Javni poziv je otvoren do početka augusta i procedura odobravanja sredstava ne može biti završena prije oktobra, tako da ćemo općinske izbore sigurno dočekati bez mjerne opreme za kvalitet zraka.

Fond za okoliš bi ta sredstva trebao obezbijediti iz prikupljenih naknada koje bi trebali plaćati zagađivači. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u oktobru 2011. godine usvojila Uredbu o vrstama naknada i kriterijima za obračun naknada za zagađivače zraka. Obveznici plaćanja naknada bili su dužni svoje izvještaje o godišnjim količinama emisija zagađujućih materija dostaviti na adresu Fonda za zaštitu okoliša u FBiH do 30. juna za prethodnu godinu. Nemamo informaciju ko je dostavio te podatke i o kojim se količinama radi, iako bi i ti podaci trebali biti javno dostupni (Član 33 Zakona o zaštiti okoliša FBiH i Član 32 Zakona o zaštiti zraka FBiH)

Naknade za 2011. godinu su unaprijed prepolovljene (prema Članu 11 Uredbe, plaća se samo 50% naknade za 2011. godinu), a obračunavaće se prema dostavljenim rezultatima mjerenja. Najveći zagađivač u Zenici, ArcelorMittal, mjeri emisije samo na 6 dimnjaka, a zagađenje kroz krovove i zidove postrojenja niko ne mjeri. Na taj način će sigurno platiti manju naknadu i može se desiti da Fond za okoliš nema dovoljno sredstava za planirane projekte.

Prema Uredbi, simboličnom novčanom kaznom od 500 do 7.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne dostavi izvještaje o godišnjim emisijama ili ako ne plati propisanu naknadu. Tako sramotno niska kazna je stimulativna za velike zagađivače.

Na osnovu svega nabrojanog, možemo zaključiti:

  • Općina Zenica još nema i neizvjesno je kada će dobiti sistem za praćenje kvaliteta zraka. Zahtijevamo da se već na narednoj sjednici Općinskog vijeća razmatra godišnji izvještaj o kvalitetu zraka za 2011. godinu i za prvu polovicu 2012. godine, te da se hitno pronađu sredstva za nabavku mjerne opreme.
    Kad je trebalo platiti odštetu za klizište u Pečuju, stavili smo Arenu pod hipoteku i digli kredit. Za to klizište još niko nije odgovarao, a iznos odštete je veći od nedostajućih sredstava za nabavku mjerne opreme. Pronađite odgovorne za klizište, od njih naplatite štetu, a ta sredstva privremeno preusmjerite u nabavku opreme za mjerenje kvaliteta zraka.
  • Naknada koju bi trebali plaćati zagađivači se prema postojećim propisima može lako zaobići, tako da umjesto milionskih iznosa, za hiljade tona prašine i sumpor dioksida izbačenih u atmosferu zagađivač umjesto naknade plati samo simboličnu kaznu. Uredba o naknadama se hitno mora promijeniti kako bi se eliminisala ova mogućnost.

Categories: Novosti

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *