Poziv na javne rasprave

Published by Eko Forum on

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u saradnji sa investitorom “ALBA” d.o.o.Zenica, poziva stanovnike općine Zenica, sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u JAVNOJ RASPRAVI o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju postrojenja Centra za mehaničko-termičku obradu otpada u naselju Raspotočje u općini Zenica.

Javna rasprava će se održati u četvrtak, 17.11. 2011. u 11 sati u u prostorijama hotela “Rudar” u Zenici.

Dnevni red:
1.Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).
2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš (predstavnik konsultantske tvrtke).
3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, ul. Titova 9A/IV Sarajevo, kao i na web stranici ministarstva: www.fmoit.gov.ba.


Investitor – ”KTG ZENICA” d.o.o. ZENICA dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma IZMJENE I DOPUNE Studiju o procjeni utjecaja na okoliš – ZA POGONE I POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE. U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole prezentiran je na web stranici Ministarstva, a kompletan materijal sa Prilozima moze se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Maršala Tita 9a.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na zahtjev za izdavanje okolišne dozvole je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma (od 9.11.2011). Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu: Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Alipašina 41, 71000 Sarajevo

Prilog:

Studija o procjeni utjecaja na okoliš KTG Zenica – izmjene i dopune


Završen je Plan provedbe EU direktive o industrijskim emisijama u BiH, koji sadrži informacije i aktivnosti koje trebaju biti poduzete od strane nadležnih organa i industrije kako bi se ispunile obaveze propisane Direktivom. Do danas je u Bosni i Hercegovini identifikovano 136 naročito zagađujućih industrijskih postrojenja koje su predmet Direktive. Procjena je da će u ova industrijska postrojenja trebati uložiti približno dvije milijarde KM u narednim godinama kako bi se ispunili uvjeti propisani Direktivom. Pored ovoga, i javni sektor će morati izvršiti određena ulaganja. Pripremljena su i tehnička uputstva za najbolje raspoložive tehnike za četiri sektora (velika postrojenja za sagorijevanje, obrada metala, kamenolomi i samo-monitoring).

Javno predstavljanje najboljih raspoloživih tehnika i plana provedbe direktive će se održati u utorak, 22.11.2011. godine u hotelu „Zenica“, u Zenici:
11:00 – 13:00 – Najbolje raspoložive tehnike
14:00 – 16:00 – Plan provedbe direktive

Predstavljanje je otvoreno za sve zainteresovane strane i javnosti. Kako bi prisustvovali ovome događaju, potrebno je da se unaprijed registrirate slanjem e-mail-a na info@ippc.ba ili na telefon 033 703 464. Ovaj događaj je prilika za predstavnike industrije i javnosti da utječu na izradu Plana provedbe direktive davanjem svojih komentara. Od pristiglih komentara izradit će se registar koji će biti uzet u obzir prilikom izrade konačnog Plana provedbe Direktive.
Za više informacija i tekst Plana provedbe direktive i najboljih raspoloživih tehnika, posjetite: www.ippc.ba

Categories: Novosti

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *