Prvi dijalog nevladinih organizacija i općinske administracije u Zenici na temu zaštite okoliša

Published by Eko Forum on

U ponedjeljak, 4.4.2011 u zgradi Općine Zenica održan je sastanak Komisije za praćenje stanja okoliša Općine Zenica, udruženja građana “Eko forum” i udruženja “Forum građana Zenice”. Općinska vlast je tako konačno pružila šansu nevladinom sektoru da se aktivnije uključi u rješavanje nagomilanih problema u oblasti zaštite okoliša. Iako su dnevnim redom bile predviđene 4 teme za raspravu, nakon skoro tri sata, koliko je sastanak trajao, usaglasili smo stavove samo o dvije teme, tako da je dogovoren nastavak sastanka tokom sljedeće sedmice.

Prva tema sastanka su bile okolinske dozvole za pogone kompanije ArcelorMittal Zenica. Prema informaciji koju je kompanija uputila Općini, aktivnosti predviđene tim dozvolama neće biti realizovane u predviđenom roku. Do sada su realizovane samo neke manje aktivnosti, dok su ključni, najskuplji projekti tek u početnoj fazi. To znači da nas i dalje očekuju enormne emisije zagađujućih materija u Zenici.
Na sastanku je zaključeno da će se insistirati na poštovanju zadatih rokova, na imenovanju federalnog eko-inspektora sa sjedištem u Zenici, te da će se zahtijevati održavanje tematske sjednice Vlade Federacije BiH, zajedno sa federalnom inspekcijom, Agencijom za privatizaciju, predstavnicima Općine Zenica i nevladinog sektora. Na toj sjednici bi se raspravljalo o obavezama iz kupoprodajnog ugovora između FBiH i ArcelorMittal-a, o izdatim okolinskim dozvolama i njihovom provođenju, te mogućnostima većeg učešća lokalne zajednice u rješavanju problema zaštite okoliša u Zenici.
“Eko forum” je ponudio konkretan prijedlog kojim bi grad dobio jeftinije grijanje i čišći zrak, povećanjem energetske efikasnosti i korištenjem energetskih resursa koji već postoje unutar kompanije ali se ne koriste.

Druga tema sastanka je bio monitoring zagađenja. Ukazano je na nedostatke postojećeg sistema za mjerenje zagađenja i obavještavanje građana, a općinska administracija nas je upoznala sa planiranim aktivnostima: nabavka mjerne stanice i displeja za prikaz rezultata mjerenja, nabavka još jedne mobilne mjerne stanice u Ze-Do kantonu, te uvezivanje svih mjernih stanica u jedinstven sistem. Okolinskim dozvolama za neke pogone predviđeno je da ArcelorMittal vrši mjerenja emisija zagađujućih materija, ali nemamo informaciju da li se ta mjerenja vrše. Zaključeno je da se i ta mjerenja, mjerenja drugih zagađivača, te meteorološki podaci, uključe u jedinstven sistem monitoringa.
“Eko forum” je ukazao na važnost akreditiranja institucije koja će vršiti mjerenja, čime bi se obezbijedila pouzdanost i sljedivost mjernih rezultata, kvalifikovano osoblje za rukovanje mjernom opremom, te jasno definisane procedure i sistem kvaliteta. Jedino na taj način ćemo imati upotrebljiv i validan monitoring.

Dogovoreno je da se na nastavku sastanka raspravlja o Elaboratu o koncentraciji teških metala u tlu i biljkama, periodičnom monitoringu tih koncentracija u Zenici, o izradi registra zagađivača, te o ulozi nevladinog sektora u procesu praćenja i unapređenja zaštite okoliša.

Categories: Novosti

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *