RiverWatch u posjeti Janjićima

Aktivisti i pravni eksperti iz austrijske organizacije RiverWatch, zajedno s aktivistima regionalnog saveza “Odbranimo r(ij)eke Balkana” i Koalicije za zaštitu rijeka u BiH, posjetili su danas lokaciju na kojoj JP Elektroprivreda namjerava graditi hidroelektranu Janjići. Ohrabruje činjenica da borba za spas Janjićkih slapova nije završena odbijanjem gradskog vijeća da prihvati našu inicijativu.

Radno predsjedništvo GV Zenica

Gradsko vijeće Zenica “ne tres in idem”

Udruženje Eko forum Zenica podnijelo je građansku inicijativu za zaštitu Janjićkih slapova potkrijepljenu sa 1.563 imena i matičnih brojeva građana koji se protive gradnji hidroelektrane Janjići na rijeci Bosni. Inicijativa je predata 7. aprila, a tek 3. juna stavljena je na dnevni red gradskog vijeća, i to na tajnom i nenajavljenom nastavku prekinute sjednice, kao dopuna dnevnog reda. Radno predsjedništvo nije nam dopustilo da obrazložimo inicijativu i da vijećnicima objasnimo kako i zašto je treba podržati. Izgovor je bio da “zbog epidemiološke situacije” ne smijemo prisustvovati sjednici. Vijeće se tako direktno suprotstavilo volji građana. Komisija za propise Gradskog vijeća iznijela je stav da bi se poništavanjem odluka vijeća prekršio princip “ne bis in idem” što znači da se ne smije odlučivati “dva puta o istom”. Vijeće je već prekršilo taj princip i ovo ne bi bilo dva nego “tri puta o istom”. Taj princip u pravu ne postoji.

Građanska inicijativa

Danas je organizovano prikupljanje potpisa na platou ispred robne kuće Bosna, za građansku inicijativu za zaštitu Janjićkih slapova u povodu Međunarodnog dana protiv brana, za rijeke, vodu i život. Samo za četiri sata uspjeli smo prikupiti skoro 400 potpisa. Mještani mjesnih zajednica koje gravitiraju Janjićkim slapovima prikupili su oko 600, Read more…