Pustite rijeku da slobodno teče!

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH objavilo je na portalu javnih nabavki BiH 9.12.2022. godine tender za projektovanje, isporuku opreme, izgradnju i puštanje u pogon hidroelektrane Janjići snage 16,22 MW. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora je 122 miliona KM (bez PDV-a). Tender je otvoren do 25.1.2023. godine.

Javna tribina “Linija (od)brane: Posljednji spas za rijeku Bosnu!” 14.12.2021

U prostorijama MZ Janjići je 14.12.2021 održana javna tribina “Linija (od)brane: Posljednji spas za rijeku Bosnu!” u zajedničkoj organizaciji nekoliko nevladinih organizacija, članica koalicije za rijeke. Javnoj tribini je prisustvovalo oko 60 građana, i to 11 aktivista, 2 predstavnika Agencije za vodno područje rijeke Save, 2 gradska vijećnika, 3 predstavnika političkih partija (SDP i Naša stranka), te 42 mještana MZ Janjići, Gorica, Putovići i Brist. Iako je bilo omogućeno i online prisustvo, tribinu su preko interneta pratila samo 3 učesnika.

Poziv na javnu tribinu “Linija (od)brane: Posljednji spas za rijeku Bosnu!”

U prostorijama Mjesne zajednice Janjići u utorak, 14.12.2021. godine u 17:00 časova održaće se javna tribina “Linija (od)brane: Posljednji spas za rijeku Bosnu!”. Svrha javne tribine je upoznavanje javnosti o budućim, dugotrajnim štetnim uticajima na kvalitet života i na okoliš koji bi nastali izgradnjom HE “Janjići.“ Na tribini će učestvovati aktivisti iz organizacija RiverWatch iz Austrije, CEE Bankwatch, Centra za životnu sredinu Banja Luka, Resursnog Aarhus centra Sarajevo i Eko foruma Zenica.

RiverWatch u posjeti Janjićima

Aktivisti i pravni eksperti iz austrijske organizacije RiverWatch, zajedno s aktivistima regionalnog saveza “Odbranimo r(ij)eke Balkana” i Koalicije za zaštitu rijeka u BiH, posjetili su danas lokaciju na kojoj JP Elektroprivreda namjerava graditi hidroelektranu Janjići. Ohrabruje činjenica da borba za spas Janjićkih slapova nije završena odbijanjem gradskog vijeća da prihvati našu inicijativu.

Radno predsjedništvo GV Zenica

Gradsko vijeće Zenica “ne tres in idem”

Udruženje Eko forum Zenica podnijelo je građansku inicijativu za zaštitu Janjićkih slapova potkrijepljenu sa 1.563 imena i matičnih brojeva građana koji se protive gradnji hidroelektrane Janjići na rijeci Bosni. Inicijativa je predata 7. aprila, a tek 3. juna stavljena je na dnevni red gradskog vijeća, i to na tajnom i nenajavljenom nastavku prekinute sjednice, kao dopuna dnevnog reda. Radno predsjedništvo nije nam dopustilo da obrazložimo inicijativu i da vijećnicima objasnimo kako i zašto je treba podržati. Izgovor je bio da “zbog epidemiološke situacije” ne smijemo prisustvovati sjednici. Vijeće se tako direktno suprotstavilo volji građana. Komisija za propise Gradskog vijeća iznijela je stav da bi se poništavanjem odluka vijeća prekršio princip “ne bis in idem” što znači da se ne smije odlučivati “dva puta o istom”. Vijeće je već prekršilo taj princip i ovo ne bi bilo dva nego “tri puta o istom”. Taj princip u pravu ne postoji.

Građanska inicijativa

Danas je organizovano prikupljanje potpisa na platou ispred robne kuće Bosna, za građansku inicijativu za zaštitu Janjićkih slapova u povodu Međunarodnog dana protiv brana, za rijeke, vodu i život. Samo za četiri sata uspjeli smo prikupiti skoro 400 potpisa. Mještani mjesnih zajednica koje gravitiraju Janjićkim slapovima prikupili su oko 600, Read more…