RiverWatch u posjeti Janjićima

Published by Eko Forum on

Aktivisti i pravni eksperti iz austrijske organizacije RiverWatch, zajedno s aktivistima regionalnog saveza “Odbranimo r(ij)eke Balkana”, češke organizacije CEE Bankwatch Network, Eko HUB-a Sarajevo i Koalicije za zaštitu rijeka u BiH, posjetili su danas lokaciju na kojoj JP Elektroprivreda namjerava graditi hidroelektranu Janjići. Ohrabruje činjenica da borba za spas Janjićkih slapova nije završena odbijanjem gradskog vijeća da prihvati našu inicijativu.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma donijelo je novu Uredbu kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu (“Službene novine Federacije BiH” broj 51/21). Tom Uredbom za hidroelektrane nije potrebno pribaviti okolinsku dozvolu, nego je potrebno provesti postupak procjene uticaja na okoliš. Kako hidroelektrana Janjići još uvijek nema građevinsku dozvolu, nego samo Načelnu saglasnost za građenje, investitor će morati provesti postupak procjene uticaja na okoliš, uz učešće javnosti. To će biti prilika da se javnost i civilno društvo uključe u postupak i dokažu da je šteta od izgradnje hidroelektrane Janjići veća od ekonomske koristi. Upravo će nam organizacija RiverWatch pomoći da obezbijedimo validne argumente i zaštitimo rijeku Bosnu i slapove u Janjićima.


Misli o prirodi!Ova aktivnost realizirana je uz podršku projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.