Poziv na potpisivanje građanske inicijative

Published by Eko Forum on

Pozivamo građane Zenice da u subotu, 13.3.2021. godine, od 10:00 do 14:00 sati, na platou ispred robne kuće Bosna, potpišu građansku inicijativu za zaštitu Janjićkih slapova.

Janjići

Na osnovu člana 97. Statuta Grada Zenice (“Službene novine općine Zenica”, broj 6/14, 5/15) podnosimo ovu građansku inicijativu za stavljanje van snage:

  • Odluke gradskog vijeća o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju hidroelektrane “Janjići” na rijeci Bosni od 28.12.2021. god.  i
  • Zaključka o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju hidroelektrane “Janjići” na rijeci Bosni od 28.03.2013. god., (“Sl. novine FBiH” 45/13)

jer su navedena Odluka i Zaključak donesene bez saglasnosti građana, na osnovu zapisnika kojeg su potpisali predsjednici mjesnih zajednica bez održanih zborova građana, a što je u suprotnosti sa Statutom Grada Zenice  naročito člana 66. stav (2) i protivno odredbama čl. 6. Aarhuske konvencije (“Sl. glasnik BiH-MU, broj: 8/08”).

Smatramo da šteta koja bi nastala izgradnjom hidroelektrane “Janjići” daleko  veća od koristi, naime:

  • pogoršat će se kvalitet vode u rijeci Bosni;
  • pogoršat će se klimatski uslovi u već zagađenom gradu, koji pati od strahovitog zagađenja zraka;
  • doći će do izumiranja ugroženih vrsta, poput vidre, a koja je na Crvenoj listi ugroženih vrsta;
  • nanosi će zatrpati akumulaciju za manje od 4 godine; i  mnoge druge štete.

Od koncesije koju bi JP Elektroprivreda BiH plaćala u Federalni budžet lokalno stanovništvo ne bi imalo nikakve koristi, a trpilo bi sve štete opisane u Studiji o procjeni uticaja na okoliš.

Deklaracija iz Curitibe (Brazil), nazvana još i Potvrda prava na život i sredstava za život ljudi afektiranim velikim branama, usvojena je na Prvom međunarodnom sastanku ljudi ugroženih branama u Curitibi, Brazil, 14. marta 1997. godine, i od tada se taj datum obilježava kao Međunarodni dan protiv brana, za rijeke, vodu i život.


Misli o prirodi!Ova aktivnost realizirana je uz podršku projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *