Poziv za projektne ideje: uključite svoju školu u akciju zaštite okoliša!

U sklopu festivala #FilmsForFuture, Eko Forum Zenica organizuje takmičenje za projektne ideje u saradnji s EUNIC klasterom Bosne i Hercegovine. Pozivamo osnovne i srednje škole u Zenici da dostave inovativne ideje za projekte klimatskih promjena koje predlažu rješenja ekoloških problema u njihovoj zajednici. Bilo da se radi o borbi protiv zagađenja, promociji održivosti ili podizanju svijesti o klimatskim promjenama, želimo čuti vaša kreativna rješenja!

Arhus centri u BiH s predstavnicima zemalja osnivača OSCE

U Sarajevu je 26.3.2024. u organizaciji OSCE misije u Bosni i Hercegovini održan sastanak Arhus centara u BiH sa predstavnicima ambasada zemalja osnivača OSCE (Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju). Sastanku su prisustvovali Arhus centri iz Banja Luke, Sarajeva i Zenice, a pored šefa Misije i službenika OSCE misije u Bosni i Hercegovini, sastanku su prisustvovali predstavnici Svjetske banke, Ujedinjenih Nacija, UNDP, Vijeća Evrope, ambasada Španije, Francuske, Hrvatske, Austrije, Turske, Slovenije i Bugarske.

Novi plan interventnih mjera

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je inovirani Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području Zeničko – dobojskog kantona. Plan je objavljen u Službenim novinama ZDK broj 3/24, a stupio je na snagu 22.2.2024. godine. Gradonačelnici u ZDK dužni su donijeti Planove interventnih mjera gradova/općina koji moraju biti usklađeni sa odredbama ovog Plana najkasnije do 22. aprila 2024. godine.

Prvi sastanak i okupljanje partnera u okviru Projekta “ReInd-BBG”

Prvi sastanak projektnih partnera u okviru Projekta “Reindustrijalizacija po principu ‘brownfield je bolji od greenfeelda’ – Brownfield is Better than Greenfield – ReInd-BBG” održan je 6 i 7. februara u Ljubljani. Domaćin sastanka bila je Gospodarska zbornica Slovenije, vodeći partner u Projektu. Eko forum je zajedno sa ostalih 15 partnera iz sedam zemalja predstavio svoj projektni tim i ideje vezane za realizaciju projekta.

Predstavljamo Inicijativu ‘Ekopod, za čistu Zenicu!’

Aktivisti Kreativaca, Reactiva i Eko foruma udružili su se u inicijativi zagovaranja dobrih rješenja za unapređenje sistema upravljanja otpadom na cijeloj teritoriji grada Zenice. Naša namjera je da pomirimo želje i potrebe svih učesnika u lancu upravljanja otpadom, ohrabrimo pozitivne prakse recikliranja, animiramo građane da aktivno učestvuju u donošenju odluka u ovoj oblasti, te ukažemo na nedostatke za koje se mogu pronaći odgovarajuća rješenja, u saradnji sa građanima Zenice.

Rezultati analiza zagađenja rijeke Bosne

Tokom 2023. godine desilo se više incidenata sa nekontrolisanim ispuštanjem otpadnih voda u rijeku Bosnu. Na adresu Eko foruma konačno su stigli rezultati analiza koje su provele ovlaštene laboratorije Agencije za vodno područje rijeke Save, nakon incidentnog zagađenja rijeke Bosne iz jula 2023. godine.

Javni poziv za nabavku usluga

Udruženje „Eko forum Zenica“ u sklopu projekta „Jačanje odgovora na sigurnosne rizike od klimatskih promjena” uz podršku projekta „Extra-budgetary (ExB) financed project # 1102151 – OSCE”, objavljuje javni poziv za nabavku usluga mjerenja kvaliteta zraka u Lukavcu

Javni poziv za nabavku usluga

Udruženje „Eko forum Zenica“ u sklopu projekta „Jačanje odgovora na sigurnosne rizike od klimatskih promjena” uz podršku projekta „Extra-budgetary (ExB) financed project # 1102151 – OSCE”, objavljuje javni poziv za nabavku usluga genotoksikološkog i citotoksikološkog monitoringa
posljedica aerozagađenja kod ljudi