Javni uvid u Zahtjev za izdavanje integralne okolišne dozvole za pogone i postrojenja ArcelorMittal

Operator “ArcelorMittal” Zenica dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma zahtjev za izdavanje integralne okolinske dozvole za sve pogone i postrojenja na lokaciji Bulevar Kralja Tvrtka I br. 17 u Zenici. Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole je podnosilac zahtjeva je operator. U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje integralne okolinske dozvole i Read more…

Okrugli sto o okolinskoj dozvoli za čeličanu

Eko forum je danas organizovao okrugli sto na temu “Obnovljena okolišna dozvola za pogone i postrojenja Departmenta Čeličane ArcelorMittal Zenica“. Cilj ovog okruglog stola je bila razmjena informacija i unapređenje dijaloga između zagađivača, institucija vlasti i javnosti u prevazilaženju problema zagađenja okoliša iz industrijskih postrojenja. Na poziv za učešće odazvali Read more…

Istekle i preostale 3 okolinske dozvole, a zbog penzionisanja državnog službenika nema ko pripremiti nove

DEPARTMENT DATUM IZDAVANJAOKOLINSKE DOZVOLE ROK VAŽENJAOKOLINSKE DOZVOLE PODNESEN ZAHTJEV ZA OBNOVU DOZVOLE PRIPREMLJEN NACRT DOZVOLE Ističe za EAF 100 t 19.11.2009. 19.11.2014 septembar 2014 maj 2015 ISTEKLA! ČELIČANA BOF 04.12.2009. 04.12.2014. ISTEKLA! VISOKA PEĆ 02.12.2009. 02.12.2014. ne ISTEKLA! KOVAČNICA 04.12.2009. 04.12.2014. ne ISTEKLA! VALJAONICE 04.12.2009. 04.12.2014. ne ISTEKLA! KOKSARA 24.11.2010. Read more…

Ostrava

ArcelorMittal Zenica nastavlja trovanje građana bez važećih okolišnih dozvola

Globalni lider u proizvodnji čelika, ArcelorMittal, nastavlja trovati građane Zenice enormnim zagađenjem zraka (1). Korporacija zloupotrebljava svoj ​​položaj velikog poslodavca i radi bez važećih okolišnih dozvola (2). Koncentracije prašine u Zenici budu i 30 puta veće nego u centru Londona, što predstavlja prijetnju za zdravlje građana (3). ArcelorMittal traži više Read more…

Arnika

Okrugli sto, prezentacije, konferencija,…

Udruženja Eko forum iz Zenice, BiH i Arnika iz Praga, Češka Republika, zajednički realizuju projekat “Pravna zaštita žrtava zagađenja okoliša u Srednjoj Bosni ” uz finansijsku podršku programa “Tranzicija” Ministarstva vanjskih poslova Češke Republike. U okviru projekta u septembru organizujemo niz aktivnosti: utorak, 15.9.2015 – Zenica Press konferencija u povodu podnošenja Read more…

BOF august 2015

Tajna rasprava o dozvoli za čeličanu

Okolišne dozvole za pogone čeličane (konvertorska čeličana BOF i elektrolučna peć EAF 100) su istekle početkom decembra 2014. godine. ArcelorMittal je pokrenuo proceduru obnove dozvola kod Federalnog ministarstva okoliša i turizma u januaru 2015. Radnu verziju nove dozvole prvi put smo vidjeli 27.5.2015, nakon čega smo zahtijevali organizovanje javne rasprave Read more…

BOF 2015

Obnova okolinske dozvole za pogon čeličana

U decembru 2009. godine, Ministarstvo okoliša i turizma Federacije BiH je izdalo Rješenje o okolišnoj dozvoli za BOF čeličanu kompanije ArcelorMittal Zenica, broj UP-I/05-23-46-III/06-MK. Za proteklih pet godina, ta dozvola nije spriječila niti smanjila negativne uticaje tog pogona na okoliš, nego se s povećanjem obima proizvodnje, emisije povećavaju, a stanje okoliša Read more…

Rudež

Javni uvid u Zahtjeve za obnovu okolišnih dozvola za Departmente BOF i EAF (čeličana) kompanije ArcelorMittal Zenica – samo uz prethodnu najavu!

Operator ArcelorMittal Zenica je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma dostavio Zahtjeve za obnovu okolišnih dozvola za Department BOF i Department EAF. Federalno ministarstvo okoliša i turizma je Zaključkom o spajanju upravnih stvari u jedan postupak Broj UP-I-05/2-23-11-133/14 – DĐ, od 16. 02. 2015. donijelo odluku o spajanju ova dva predmeta Read more…

Dozvole

Podsjećamo na rok važenja okolinskih dozvola

Zakon o zaštiti okoliša FBiH (“Službene novine FBiH”, 33/03 i 39/09): Član 116. Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM kazniće se za prekršaj svako pravno lice koje: prekrši zahtjeve iz člana 67. ovog zakona; izgradi ili rukovodi radom pogona i postrojenja ili obavlja aktivnosti bez pribavljene okolinske dozvole ili suprotno okolinskoj Read more…