Tajna rasprava i javni uvid

Published by Eko Forum on

U postupku obnove okolinske dozvole za pogone i postrojenja ArcelorMittal Zenica, Federalno ministarstvo okoliša i turizma dalo je na uvid javnosti Zahtjev za obnovu dozvole, na koji se mogu poslati komentari, primjedbe i sugestije do 11.3.2021. godine. Kako bismo došli do dodatnih informacija o podnesenom zahtjevu, organizovali smo online javnu raspravu 9.3.2021. godine, u kojoj su učestvovali predstavnici Eko foruma, kompanije ArcelorMittal, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Grada Zenice i drugi zainteresovani pojedinci. Uz saglasnost učesnika javna rasprava je snimljena, ali ArcelorMittal ne dozvoljava da se taj snimak javno objavi.

Na osnovu uvida u zahtjev i nakon diskusije na tajnoj-javnoj raspravi, zaključili smo sljedeće:

  • Smatramo da je zahtjev podnesen prerano, kako bi se izbjegla primjena odredbi novog Zakona o zaštiti okoliša, koji je stupio na snagu 8 dana od dana objavljivanja u Službenom listu FBiH (4.3.2021). Stoga tražimo da se zahtjev vrati podnosiocu, kako bi se isti uskladio sa odredbama novog zakona, jer nema objektivne potrebe da se zahtjev podnosi prerano.
  • Zahtjev je nepotpun, jer nije obuhvatio sve potrebne pogone i postrojenja koji čine integralnu proizvodnu liniju. Neophodno je da se okolinska dozvola za toplanu obuhvati novom okolinskom dozvolom za integralnu proizvodnu liniju, odnosno da se ta dva predmeta spoje u jedinstveni postupak kako bi se zadovoljilo načelo integralnog pristupa iz Zakona o zaštiti okoliša.
  • U važećoj okolinskoj dozvoli od 3.4.2017. godine stoji da je “operator dužan pribaviti posebnu okolišnu dozvolu za industrijsko odlagalište Rača, u skladu s propisima FBiH”. Niti je operator podnio zahtjev za izdavanje te okolinske dozvole, niti je ista obuhvaćena novim zahtjevom. Zahtjev se treba dopuniti odlagalištem Rača kako bi se zadovoljilo načelo integralnog pristupa iz Zakona o zaštiti okoliša.
  • Za brojne mjere propisane okolinskom dozvolom iz 2017. godine u zahtjevu stoji da su realizirane, ali stepen realizacije tih mjera je upitan. Za neke mjere konstatovano je samo da se neće realizirati uz navođenje niza izgovora koji nisu uvijek utemeljeni na propisima FBiH.
  • Prema izjavi operatora, od 40 planiranih mjera realizirano je 29, 4 nisu realizovane, a realizacija 7 mjera je u toku. Mi smatramo da od 29 navodno realiziranih mjera, 3 su kozmetičke mjere, 8 je redovnih tehnoloških mjera, 6 mjera je uspješno realizovano sa značajem po zaštitu okoliša, a 5 mjera za koje se tvrdi da jesu realizovane nisu dale rezultate.

Zakon o zaštiti okoliša FBiH, i stari (2003) i novi (2021) zasnovan je na određenim načelima. Načelo opreza i prevencije, načelo integralnog pristupa, načelo učešća javnosti i pristup informacijama su temelji zaštite okoliša kojih bi se trebali pridržavati svi subjekti koji svojim djelovanjem utječu na okoliš ili imaju zadaću da štite okoliš od aktivnosti koje narušavaju ili mogu narušiti kvalitet okoliša i ljudsko zdravlje.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *