Novosti

Eko forum Zenica

OSVRT na rezultate mjerenja zagađenosti zraka pomoću mobilne stanice ZDK na lokaciji TETOVO (kod Dilavera) u periodu od 27.1. do 3.2. 2010. godine

A. Rezultati mjerenja koncentracija lebdećih čestica (µg/m3) ZenicaMjerno mjesto: TETOVO (kod Dilavera) Lebdeće čestice manje od 10 mikrometara (PM 10) Lebdeće čestice manje od 2,5 mikrometra (PM 2,5) Lebdeće čestice manje od 1 mikrometra (PM 1) µg/m3 µg/m3 µg/m3 27.1.2010 98 92 89 28.1.2010 207 181 169 29.1.2010 232 208 189 30.1.2010 323 265 237 31.1.2010 21 21 21 1.2.2010 50 47 45 2.2.2010 198 164 153 3.2.2010 218 187 172 U periodu mjerenja od 27.januara do 3 februara 2010.godine dnevni prosjek koncentracija od 100 µg/m3 lebdećih čestica manjih od 10 mikrometara (PM10)  je prekoračen 5 dana, a prema propisima FBiH Read more…

Eko forum Zenica

OSVRT na rezultate mjerenja zagađenosti zraka kancerogenim volatilnim organskim materijama (benzen, toluen, ksilen) pomoću prevozne automatske mjerne stanice UNZE na mjernom mjestu TETOVO (lokacija kod Društvenog doma) Period mjerenja: 1. do 7.januar 2010. godine

Na web stranici www.zenica.ba objavljeni su rezultati kontinuiranih mjerenja zagađenosti zraka pomoću prevozne automatske stanice UNZE na mjernom mjestu TETOVO (lokacija kod Društvenog doma). Međutim, začuđujući su rezultati mjerenja koncentracija kancerogenih volatilnih organskih materija (benzen, toluen, ksilen) u cijelom periodu mjerenja od 1. do 7 januara 2010. godine. Ustvari, radi se o ponavljanju jednih te istih rezultata u dugim periodima mjerenja. ZAKLJUČAK: U velikom periodu mjerenja (1.1.-7.1.2010.godine) iz sata u sat ponavljaju se jedne te iste vrijednosti koncentracija i to kako slijedi:   Mjerenje UNZE µg/m3 Lokacija TETOVO O-Xylene M&P-Xylene Toluene Benzene Ethylbenzne 12 puta  iz sata u sat 0 14,5 21,98 Read more…

Prenosimo sa www.zenica.ba: Saopćenje za javnost Komisije za praćenje stanja okoliša općine Zenica

Na sastanku Komisije za praćenje stanja okoliša općine Zenica, koja je održana 23.12. 2009. godine, posebno je dat akcenat na analizi pristiglih okolinskih dozvola za slijedeće pogone kompanije Arcelor Mittal Zenica:- Čeličana EAF 100T, Čeličana BOF, Visoka peć, Valjaonice i Kovačnica- ugovornim obavezama Univerziteta prema Općini na analiziranju mjerenja kvaliteta zraka i– načinu informisanja javnosti.Također su analizirani podaci o zagađenosti zraka koji su izmjereni na mobilnim mjernim stanicama Univerziteta i Ze-Do kantona.Konstatovano je sljedeće:Komisija za praćenje stanja okoliša je pripremila primjedbe na dostavljene okolinske dozvole za pogone kompanije Arcelor Mittal Zenica sa posebnim akcentom na tehničke greške i neprecizirane rokove realizacije Read more…

Eko forum Zenica

Zagađenost zraka u Zenici na mjernom mjestu “TETOVO” (Lokacija kod Dilavera)

Period mjerenja: 18.decembar 2009. – 7.januar 2010.godine A)  Koncentracije  lebdećih čestica manjih od 10 mikrometara, LČ 10 (PM10) Mjerno mjesto:TETOVO -Zenica Koncentracije lebdećih čestica LČ 10  (µg/m3) Dan Dnevni prosjek Max. satni prosjek Min. satni prosjek 18 dec 2009 97 335 31 19 dec 2009 141 213 66 20 dec 2009 138 265 48 21 dec 2009 269 437 153 22 dec 2009 178 464 24 23 dec 2009 56 196 4 24 dec 2009 59 96 17 25 dec 2009 32 75 5 26 dec 2009 49 126 4 27 dec 2009 19 60 2 28 dec  2009 86 Read more…

ArcelorMittal

Odgovor kompanije ArcelorMittal Zenica na memorandume Eko foruma od 20.5.2009 i 26.10.2009

Odgovor AMZ 21.12.2009.pdf Memorandum Eko foruma od 20. 05. 2009. Memorandum Eko foruma od 26.10.2009. ArcelorMittal 21. decembar 2009 Poštovani, Nakon što je Kompanija provela prve kontakte i razgovore sa svim Nevladinim organizacijama, koje u svom programu aktivnosti imaju definiran interes za saradnju sa kompanijom ArcelorMittal Zenica u različitim sferama djelovanja Kompanije, u prilici smo da Vas informišemo o prijedlogu za buduće oblike i program saradnje, te o pitanjima koja su bila navedena u Vašem Memorandumu. predatom Kompaniji na prvom sastanku i urgiran Vašim dopisom od 26.10.2009 godine. Uz izvinjenje što nismo bili u prilici da Vas ranije informišemo o Read more…

Eko forum Zenica

Osvrt na rezultate mjerenja zagađenosti zraka pomoću mobilne automatske stanice ZDK na lokaciji “KANAL”

Zagađenost zraka u Zenici na mjernom mjestu „KANAL“Period mjerenja: 30.novembar-14.decembar 2009.godine     Mobilna mjerna stanica ZDK A) Koncentracije lebdećih čestica manjih od 10 mikrometara, LČ 10 (PM10) Mjerno mjesto:KANAL -Zenica Koncentracije lebdećih čestica LČ 10 (µg/m3) Dan Dnevni prosjek Max. satni prosjek Min. satni prosjek 30.novembar 2009. 75 249 20 1.decembar 2009. 64 165 14 2.decembar 2009. 84 184 15 3.decembar 2009. 104 226 50 4.decembar 2009. 91 198 54 5.decembar 2009. 37 79 15 6.decembar 2009. 119 253 53 7.decembar 2009. 212 355 105 8.decembar 2009. 253 408 171 9.decembar 2009. 77 288 8 10.decembar 2009. 67 189 8 11.decembar Read more…

Eko forum Zenica

Osvrt na rezultate mjerenja zagađenosti zraka pomoću mobilne automatske stanice ZDK na lokaciji “TETOVO”

Zagađenost zraka u Zenici na mjernom mjestu „TETOVO“Period mjerenja: 18-21.decembar 2009.godine A) Koncentracije lebdećih čestica manjih od 10 mikrometara, LČ 10 (PM10) Mjerno mjesto:TETOVO -Zenica Koncentracije lebdećih čestica LČ 10 (µg/m3) Dan Dnevni prosjek Max. satni prosjek Min. satni prosjek 18.decembar 2009. 97 335 31 19.decembar 2009. 141 212 66 20.decembar 2009. 138 265 48 21.decembar 2009. 275 437 153 PROSJEK 163     Granična vrijednost zagađenosti zraka lebdećim česticama LČ 10 (PM 10) prema propisima BiH:Godišnji prosjek koncentracija lebdećih čestica LČ 10 (PM 10) ne smije biti veći od 50 mikrograma po kubnom metru s tim da dnevni prosjek Read more…

Javno dostupni prvi rezultati mjerenja

Rezultati mjerenja kvaliteta zraka pomoću mobilne stanice Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, dostupni su na web stranici Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba).U tabelama su date prosječne vrijednosti (satni prosjeci) za sljedeće parametre: Baro Temp RH Solar PM10 Atmosferski pritisak Temperatura zraka Vlažnost zraka Intenzitet sunčevog zračenja Lebdeće čestice manje od 10 µm PM2,5 PM1 WiDi WiSp CO Lebdeće čestice manje od 2,5 µm Lebdeće čestice manje od 1 µm Smjer vjetra Brzina vjetra Koncentracija ugljen-monoksida NO NO2 NOx O3 SO2 koncentracija azot-monoksida koncentracija azot-dioksida koncentracija azotnih oksida Koncentracija ozona Koncentracija sumpor-dioksida

Mobilna mjerna stanica Zeničkog univerziteta stavljena u funkciju

Danas, 18.12.2009. godine u 12,00 sati stavljena je u funkciju mobilna mjerna stanica Zeničkog univerziteta, za praćenje zagađenosti vazduha na lokaciji naselja Tetovo u općini Zenica. Stanica će svakog sata davati podatke o količini sumpor dioksida, prašine, azotnih oksida i drugih zagađivača zraka. Rezultate mjerenja će Općini Zenica dostavljati Univerzitet, a služit će za sagledavanje stanja zagađenosti zraka na najugroženijem području.Mobilna stanica Zeničko-dobojskog kantona premještena je s lokacije Kanal u naselje Tetovo (lokacija kod “Dilavera”).