Novosti

BOF 1.6.2016

Zagađenost zraka u Zenici

– Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK   n/r Ministar Nermin Mandra– Federalnom ministarstvu okoliša.i turizma  n/r Ministar Dr Sc. Nevenko Herceg Poštovani, U okviru razmatranja primjedbi  na Planove aktivnosti  radi izdavanja okolinskih dozvola u Arcelor Mittalu Zenica  dostavljamo Vam najnovija saznanja o zagađenosti zraka u Zenici:1. Izvještaj  Metalurškog instituta «Kemal Kapetanović» – Zenica o zagađenosti zraka u  Zenici u periodu  od 1. januara do 31. decembra 2008.godine2. Analizu rezultata mjerenja zagađenosti zraka u periodu od 13. do 22. februara 2009. godine  na  lokaciji «TETOVO» u Zenici3. Kompletne rezultate mjerenja satnih prosjeka koncentracija  SO2, NO/NO2/NOx, CO, O3, lebdećih čestica LČ Read more…

AMZ decembar 2012

Izvještaj Metalurškog instituta “Kemal Kapetanović” Zenica o zagađenosti zraka u Zenici u periodu 1.1.2008 – 31.12.2008

UVODOd 1. januara do 31. decembra 2008. godine u Zenici su provedena slijedeća mjerenja i ispitivanja zagađenosti zraka:– kontinuirano mjerenje koncentracije sumpornog dioksida (24-satni uzorci) na  tri mjerna mjesta (Institut, Tetovo, Crkvice),– kontinuirano mjerenje koncentracije ukupnih lebdećih  čestica (24-satni uzorci) na dva mjerna mjesta (Institut, Tetovo),– kontinuirano mjerene količine taložnog praha na 9 mjernih mjesta (Institut, Tetovo, Tetovo 2, Centar, Kamberović polje, Crkvice, Raspotočje, Lukovo polje, Perin Han),– određivanje sadržaja olova, željeza i kadmija  u  odabranim  uzorcima lebdećih čestica i  taložnog  praha. 1. METODE MJERENJAMjerenje  koncentracije sumpornog  dioksida  u  zraku  (24-satni  uzorci)  provedeno je u skladu sa uslovima navedenim u Read more…

Siđe

Podrška mještanima naselja Tetovo i Podbrežje povodom najave blokade puta prema deponiji Siđe

Eko Forum Zenica zgrožen je fotografijama na kojima se jasno vidi da se na deponiju smeća Siđe u mjesnoj zajednici Tetovo, koja je već trebalo da bude zatvorena, potpuno sanirana i ekološki prilagođena okolini, odlažu razne vrste animalnog i infektivnog otpada, što je neprihvaljivo i u uslovima regularnog rada deponije. Podržavamo zahtjeve mještana Podbežja i Tetova da se takve aktivnosti spriječe i time zaštiti zdravlje lokalnog stanovništva.Eko Forum Zenica upućuje najoštrije kritike općinskoj administraciji koja nije poduzela mjere na sprječavanju odlaganja opasnog otpada na ovoj lokaciji.Time dajemo punu podršku najavljenim mjerama blokade saobraćajnice i puta prema deponiji Siđe, najavljene za Read more…

Analiza rezultata mjerenja zagađenosti zraka u periodu od 13. do 22. februara 2009. godine na lokaciji “Tetovo” u Zenici

U Pravilniku o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka («Službene novine  Federacije BiH» , broj : 12/2005)  piše: Nakon izvršenih mjerenja pomoću automatske stanice «DVOKUT pro»d.o.o.-Sarajevo izvršena  je obrada podataka radi poređenja s navedenim graničnim vrijednostima zagađenosti. 1. Sumporni dioksid  SO2 TETOVO Dnevni prosjek Max. satni prosjek Min. satni prosjek Brojsatnih prosjeka   SO2 SO2 SO2 SO2>500 Dani μg/m3 μg/m3 μg/m3 μg/m3 13.2.2009 95 146 53 0 14.2.2009 90 144 62 0 15.2.2009 95 137 71 0 16.2.2009 125 430 47 0 17.2.2009 175 651 48 1 18.2.2009 336 826 129 6 19.2.2009 376 928 211 2 20.2.2009 184 372 83 0 Read more…

Eko forum Zenica

Primjedbe Eko-foruma Zenica na Plan aktivnosti

FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLIŠA I TURIZMAn/r Ministar Dr Sc. Nevenko Herceg Općini ZenicaStručnoj službi Vijeća i Načelnika Primjedbe na Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom za pogone i postrojenja Arcelormittal Zenica– Integralni Plan aktivnosti –(IZVOD)Plan aktivnosti i mjera za smanjenje emisija iz pogona (poglavlje 13) Zenica, Decembar 2008. godine1. Primjedbe  na tač. 1. OBRAZLOŽENJE 1.1. Ne postoji  pravosnažna odluka Vlade F BiH da se rok za dobijanje okolinske dozvole produžava do 1.01.2010. 1.2. U  Ključna poglavlja Planova prilagođavanja nije navedeno niti je urađeno: Studija o zagađenosti okoline-nulto stanje, Read more…

Udružimo ekološke snage u borbi za zdravo prirodno okruženje!

Eko Forum Zeničko-dobojskog kantona podržava inicijative pojedinih vijećnika Općinskog vijeća Zenica, izrečene tokom tematske sjednice Vijeća posvećene zaštiti okoliša, i pozdravlja napore lokalnog zakonodavnog organa da, u okviru svoje nadležnosti, kontinuirano vrši pritisak na glavne zeničke zagađivače, kao i na federalne organe vlasti, u cilju uspostavljanja zdravog prirodnog okruženja i zaštite prava građana Zenice na čistu okolinu.Glavni ciljevi Eko Foruma upravo su aktivnosti na eko zaštiti i jačanju svijesti građana o potrebi uspostavljanja funkcionalnih mehanizama brige o prirodi, zdravlju i čistom okolišu. Stoga, prihvaćamo primjedbu pomoćnika federalnog ministra za okoliš i turizam Mehmeda Cere, da se lokalna zajednica, prvenstveno nevladin Read more…

Eko forum Zenica

Odluka o osnivanju Udruženja građana “Eko-Forum Zeničko-dobojskog kantona”

Na inicijativu građana koji su 11.12.2008. godine u Metalurg City Center-u u Zenici, održali Osnivačku skupštinu Udruženja građana «Eko-Forum Zeničko-dobojskog kantona», Skupština Udruženja koja broji 30 članova jednoglasno je donijela: Odluku o osnivanju Udruženja građana“Eko-Forum Zeničko-dobojskog kantona” Skupština je odlučila da pristupi formiranju Udruženja, koje će se zalagati za zaštitu okoliša, poštivanje zakonitosti u politici okoliša i poslovanju privrednih subjekata koji ugrožavaju okoliš, te za principe održivog razvoja, na području Zeničko-dobojskog kantona. Udruženje će se također udruživati s drugim srodnim domaćim i inostranim asocijacijama, radi ostvarivanja ciljeva Udruženja, te podržavati inicijative i projekte od značaja za zaštitu okoliša na području Read more…

Eko forum Zenica

Zapisnik sa Osnivačke skupštine

Zapisnik sa Osnivačke skupštine “Eko-Foruma Zeničko-dobojskog kantona”, održane u Metalurg City Center-u, u Zenici, dana 11.12.2008. godine Grupa građana u sastavu: Hasan Kreho, dr Harun Drljević, Fahrudin Duran, Sanja Stević i Hamdija Beganović, u svojstvu članova Inicijativnog odbora za osnivanje Udruženja građana «Eko-Forum Zeničko-dobojskog kantona», sazvali su Osnivačku skupštinu Udruženja, koja je održana 11.12.2008. godine, s početkom u 18,00 sati. Osnivačkoj skupštini prisustvovalo je 30 ljudi, koji su na kraju sjednice potpisali pristupnice i time postali članovi Skupštine, najvišeg tijela, Udruženja građana «Eko-Forum Zeničko-dobojskog kantona».Nakon uvodnog govora predstavnika Inicijativnog odbora: dr-a Haruna Drljevića, Fahrudina Durana i Hamdije Beganovića, o ciljevima Read more…

Eko forum Zenica

Odluka o osobama ovlaštenim za zastupanje i predstavljanje Udruženja građana “Eko-Forum Zeničko-dobojskog kantona”

Osnivačka skupština Udruženja građana «Eko-Forum Zeničko-dobojskog kantona», na sjednici održanoj 11.12.2008. godine, u Zenici, donijela je Odluku o osobama ovlaštenim za zastupanje i predstavljanje Udruženja građana «Eko-Forum Zeničko-dobojskog kantona» Predstavljanje ciljeva i aktivnosti Udruženja građana «Eko-Forum Zeničko-dobojskog kantona», u pravnim stvarima i u javnosti, povjereno je članovima Upravnog odbora Udruženja, kako slijedi:1. Hasan Kreho2. dr Harun Drljević U Zenici, 11.12.2008.