Aarhuška konvencija u BiH – na disketi za 5 KM ili na papiru za 82 KM

Published by Eko Forum on

Vlada Federacije BiH je finansirala petogodišnje istraživanje zagađenja tla, biljaka i mlijeka u okolini Zenice, kako bi se utvrdio utjecaj prvenstveno industrijskog zagađenja na kvalitet ovih resursa.

Federalni agropedološki zavod je na svojoj web stranici objavio Finalni izvještaj o petogodišnjem monitoringu zemljišta na području općine Zenica za period 2011-2015, a koji je Vlada FBiH usvojila 28.7.2016.

Federalni zavod za poljoprivredu svoj Izvještaj o petogodišnjem monitoringu ostataka teških metala i ostataka pesticida u biljnom materijalu i mlijeku na području općine Zenica za period 2011-2015, a koji je Vlada FBiH usvojila 7.4.2016, nije objavio, te smo se obratili zahtjevom za pristupom informacijama, u skladu sa Aarhuškom konvencijom i na osnovu odredbi Zakona o slobodi pristupa informacijama BiH.

Disketa

Od Zavoda za poljoprivredu smo dobili odgovor da nam Izvještaj ne mogu dostaviti bez saglasnosti Vlade FBiH, kao vlasnika informacije. Zato smo se obratili i Vladi Federacije, sa istim zahtjevom i dobili smo odgovor da tražene informacije možemo dobiti ako na žiro račun Vlade FBiH uplatimo 82 KM za troškove fotokopiranja, ili 5 KM po disketi?!?

Kako se diskete ne koriste za razmjenu informacija već najmanje 10 godina, nismo bili u mogućnosti koristiti takav medij, te smo se obratili Službi za komunalne poslove i ekolologiju Grada Zenice, od kojih smo konačno dobili Izvještaj.

Oba Izvještaja možete pročitati na našoj web stranici.

Odgovor Vlade
Odgovor Vlade

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *