Mjerenja u okruženju koksare ipak će se realizovati sa zakašnjenjem od 10 godina

Published by Eko Forum on

Borba za zaštitu okoliša nije samo čišćenje divljih deponija, eko-kvizovi i uređenje korita rijeka, ta borba često podrazumijeva dugogodišnju upornost, odricanja, dijalog i sve moguće vrste pritisaka kako bi se i institucije i zagađivači natjerali da primjenjuju propise i provode mjere zaštite okoliša.

Nakon velikog broja sastanaka, pritisaka i zagovaranja, kompanija ArcelorMittal konačno je pristala da provede mjerenja osnovnih i specifičnih parametara u okruženju koksare, te je 17.12.2021. godine Federalno ministarstvo okoliša i turizma dalo saglasnost da se ta mjera provede u januaru 2022. godine.

U okolinskoj dozvoli za pogon Koksara kompanije ArcelorMittal koja je izdata 24.11.2010. godine bila je planirana mjera izrade analize o zagađenosti okoliša u nultom stanju – mjerenja emisije i imisije, a koja se trebala provesti do novembra 2011. godine.

Opis mjere u okolinskoj dozvoli za Koksaru od 24.11.2010. godine

U “integralnoj” okolinskoj dozvoli za pogone i postrojenja ArcelorMittal Zenica koja je izdata 3.4.2017. godine, kod opisa realiziranih mjera, za tu mjeru navedeno je da mjeru “nije moguće realizovati”.

Opis nerealizovane mjere u okolinskoj dozvoli od 3.4.2017. godine

U istoj “integralnoj” dozvoli naložena je nova mjera – da se izradi analiza zagađenosti okoliša u okruženju Koksare. Mjera je trebala početi s realizacijom u augustu 2018. godine.

Opis mjere u “integralnoj” okolinskoj dozvoli od 3.4.2017. godine

U Zahtjevu za izdavanje obnovljene okolinske dozvole za pogone i postrojenja ArcelorMittal Zenica koji je podnesen u februaru 2021. godine navedeno je da se ta mjera neće realizovati.

Opis nerealizovane mjere u zahtjevu za obnovu okolinske dozvole iz februara 2021. godine

Nakon velikog broja sastanaka, pritisaka i zagovaranja, kompanija ArcelorMittal konačno je pristala da provede mjerenja osnovnih i specifičnih parametara u okruženju koksare, te je 17.12.2021. godine Federalno ministarstvo okoliša i turizma dalo saglasnost da se ta mjera provede u januaru 2022. godine.

Saglasnost ministarstva za provođenje mjerenja u okruženju Koksare

Misli o prirodi!Ova aktivnost realizirana je uz podršku projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *