Okolinska dozvola za Toplanu Zenica

Published by Eko Forum on

Nakon sastanka održanog na inicijativu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u prostorijama gradske uprave 19.2.2019, udruženju Eko forum dostavljen je nacrt okolinske dozvole za novu toplanu, koju zajednički namjeravaju graditi grad Zenica i ArcelorMittal sa partnerima iz Finske.

Nakon uvida u nacrt dozvole, uočili smo brojne nedostatke, na koje smo ukazali podnosiocu zahtjeva za izdavanje (kompanija ArcelorMittal Zenica, odnosno preduzeće Toplana Zenica d.o.o.) i nadležnom ministarstvu. Na naša pitanja dobili smo odgovore iz kompanije ArcelorMittal, koje možete pročitati u prilogu.
Link na dokument: Odgovori.pdf >>

Nakon čitanja “odgovora” koje smo dobili iz ArcelorMittala zaista ne znamo kako se postaviti prema ovoj okolinskoj dozvoli. Kompanija, kad im to odgovara, kaže da je toplana poseban subjekt i da se ne može vezati za koksaru, a kad im to odgovara, onda sve obaveze prebacuje na koksaru. U jednom odgovoru kažu da studija i dozvola nisu povezane i ne moraju biti usklađene, a poslije kažu da u dozvoli ne mora biti previše detalja jer ih ima u studiji. Nije nam jasno ko piše dozvolu, operater ili ministarstvo?

Kao glavni argument ArcelorMittal koristi BAT, a namjerno ili nenamjerno izostave dvije ključne rečenice iz BAT 2013, koji se (apsurda li) može naći na web stranici ArcelorMittal korporacije?!
Link na dokument: annualreview2015.arcelormittal.com >>

Na strani 31 (poglavlje 2.2.1.2.1.2) BAT kaže da se koksni plin MORA odsumporavati prije nego što se upotrijebi kao gorivo. I na strani 215 (poglavlje 5.1.4.1 BAT) stoji da se koksni plin MORA tretirati prije nego što se upotrijebi kao gorivo.

Autori Studije o procjeni uticaja nove toplane na okoliš su pogrešno preveli tekst iz BAT-a pa su rečenicu “Usually COG contains relevant amounts of sulphur, mostly as H2S. For this reason, COG should be desulphurised before it is used as a fuel” preveli kao “Koksni plin obično sadrži bitne količine sumpora, uglavnom u obliku H2S, te stoga mora proći proces odsumporavanja prilikom spaljivanja koksnog plina.” Dakle ne PRILIKOM SPALJIVANJA nego PRIJE SPALJIVANJA!

Primjedbe Eko foruma koje smo dostaviili u javnoj raspravi su se upravo odnosile na ovu rečenicu, gdje smo insistirali na prečišćavanju goriva PRIJE spaljivanja umjesto da se čiste dimni plinovi NAKON spaljivanja kako to predviđa i studija i dozvola.

Rečenica u dozvoli “Primjedbe u UG Eko Forum Zenica, JP Grijanje Zenica, SDP Zenica i drugih koje se odnose na rješavanja okolinskih problema i korištenja generisane pare na postojećim postrojenjima u sastavu kompanije ArcelorMittal Zenica (posebno na postrojenjim Koksare i Čeličane) nisu uvažena iz razloga što se radi o postrojenjima u sastavu drugog operatora i nisu predmet ove Studije (valjda dozvole?), a za koja je izdata Integralna okolinska dozvola od strane FMOIT” kojom se sva odgovornost prebacuje na “integralnu” dozvolu, za koju znamo da se ne realizuje po predviđenoj dinamici, ne smije stajati u ovoj dozvoli.

Nećemo se praviti slijepi da kažemo da su to dva operatera kad se radi o istoj kompaniji, registrovanoj pod dva imena i kao dva pravna subjekta istog suvlasnika, na istoj lokaciji. Možete obavijestiti gospođu Azru Sivro iz kompanije Toplana Zenica da se dogovori sa gospođom Azrom Sivro iz kompanije ArcelorMittal Zenica ko će od njih dvije preuzeti odgovornost za akcidentna ispuštanja sirovog koksnog plina.

Što se tiče količine plinova, ogroman je nesklad u količinama plinova u studiji:
– Dosadašnja toplana je koristila 100 miliona m3 koksnog plina, a nova će koristiti 700 miliona m3
– Dosadašnja toplana je koristila 500 miliona m3 visokopećnog plina, a nova će koristiti 60 miliona m3
– Dosadašnja toplana je koristila 5 miliona m3 zemnog plina, a nova će koristiti do 36 miliona m3
Pita li se iko gdje se do sada spaljivao taj plin i kako će se namiriti razlike u potrošnji plinova? Ako će se potrošnja koksnog plina povećati 7 puta, odakle toliki novi plin? Hoće li koksara proizvoditi 7 x više? Na šta će raditi dosadašnji potrošači koksnog plina?

U “odgovorima” na naša pitanja količine plinova nisu iste kao u studiji, prikazana je potrošnja 350 miliona m3 visokopećnog i 65 miliona m3 koksnog plina. Podacima o bilansu plinova se očito manipuliše i pokušavaju se prikriti stvarne količine, kako goriva, tako i dimnih plinova i emisija. Ali to već odavno znamo i mi i ministarstvo. Ministarstvo ih je tužilo za lažne podatke o emisijama i integralnom dozvolom naredilo instalaciju novog sistema za monitoring.

Na naše pitanje 18 o mjerama kad ne radi skruber, NEMA odgovora šta će biti s koksnim plinom koji se ne spali u toplani. Toplana ga neće preuzimati, ali šta će biti s tim plinom? Hoće li ga ispuštati sirovog u zrak, kao što se znalo dešavati pa cijeli grad smrdi na benzen i na H2S iz koksnog plina?

U BiH nema firmi za servisiranje plinskih gorionika, iako ArcelorMittal tvrdi suprotno.

Količina otpadnih voda u TE Kakanj koje ima 4 puta veću snagu je 2-3 puta manja nego ova prikazana za novu toplanu. Kako?

Na pitanje 24 nismo dobili odgovor nego samo potvrdu da im je to “od posebnog interesa”.

Što se tiče stručne studije, u okolinskoj dozvoli stoji da je imenovana stručna komisija za ocjenu studije, ali je naveden samo jedan član komisije. Ne znamo jesu li ostali članovi studije ovlašteni, jer se nigdje ne spominju njihova imena niti znamo ko su. Veća je pažnja u tekstu dozvole posvećena citiranju izjave gradonačelnika o značaju ovog projekta za grad nego stručnom osvrtu na tehnička pitanja koja utječu na okoliš. Ovo nije ekonomska ni socijalna nego okolinska dozvola i ovom citatu u dozvoli nije mjesto.

Nakon ovakvog pristupa, zaista ne znamo ima li svrhe dalje polemisati jer očito nema spremnosti da se rad i uticaj na okoliš kompanija ArcelorMittal i njene kćerke-kompanija Toplana Zenica dovede u zakonske okvire. U najmanju ruku trebalo bi hitno preispitati “integralnu” okolinsku dozvolu u skladu sa članom 56 Zakona o zaštiti okoliša jer se izgradnjom nove toplane dešavaju “znatne izmjene postojećih pogona”.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *